Sống Lời Chúa - Chúa nhật XI Thường Niên năm A 2023

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A (18/06/2023]

TÍNH ĐẶC THÙ CỦA DÂN ISRAELVÀ KITÔ GIÁO

 [Xh 19, 2-6a; Rm 5, 6-11; Mt 9, 36 - 10, 8]  

 

 I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Con người và xã hội càng văn minh tiến bộ thì người ta càng đề cao tính đặc thù riêng biệt của mỗi người, mỗi nhóm người. Chúng ta biết dân tộc Việt Nam gồm 54 dân tộc lớn nhỏ tạo nên và mỗi một dân tộc có đặc thù riêng về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, gia đình… Xét về tôn giáo thì mỗi tôn giáo có tính đặc thù riêng. Riêng dân Kitô giáo hay dân công giáo có đặc thù rất riêng: đó là dân đã được hiến thánh và năng cấp thành dân tư tế (bài đọc 1), là dân được sai đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ (bài Phúc âm).

Nhung trên thực tế, phải nhìn nhận là nhiều giáo dân, nhất là giáo dân Việt Nam chưa ý thức đủ về tính đặc thù riêng biệt của mình, nên đời sống của những người giáo dân ấy ít thánh thiện và lười ra đi. Đó là lý do tại sao Giáo Hội chậm mở rộng và ít ảnh hưởng trên đời sống xã hội. Lỗi của cộng đồng và của mỗi người chúng ta là rất lớn. Hy vọng đọc và suy niệm các bài Thánh Kinh hôm nay sẽ giúp chúng ta chỉnh sửa suy nghĩ và hành động của mình!  

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Xh 19, 2-6a):  "Đối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh" Trong những ngày ấy, con cái Israel đi đến hoang địa Sinai, và đóng trại ở đó. Israel cũng dựng nhà xếp trên triền núi. Còn Môsê thì lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: "Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này: Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Đối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh".

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 5, 6-11): "Nếu chúng ta được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của Ngài" Anh em thân mến, Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay người công chính, hoạ chăng có những người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của Con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô, và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 9, 36 - 10, 8): "Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi"  Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

"Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: 'Nước Trời đã đến gần'. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không"

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa

- Là Thiên Chúa, Đấng đã giải thóat dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và đưa họ vào Đất Hứa. Tại Xinai là trạm dừng chân quan trọng Thiên Chúa đã mạc khải cho Môsê (và dân  Israel) biết nhửng điều tối quan trọng:  "Ngươi hãy nói với nhà Giacóp và thông báo cho con cái Israel thế này:ới cá Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Đối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh".

- Là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương các môn đệ dân chúng lầm than vất vưởng  nên đã sai các môn đệ của Người đền cứu giúp họ:  “Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".  

Chính Chúa Giêsu Kitô đã chết để cứu chuộc mọi người: “Chúa Kitô theo kỳ hẹn đã chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi”.

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiệp thông và hành động với Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu, nhất là trong chương trình Cứu độ nhân loại. Đối với các tín hữu Kitô thì Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ mới và Đồng Hành với các Kitô hữu trong hành trình được sai đi của họ.

 

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba  bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là căn tính (ID=Identity) hay nhân thân cao trọng và sứ mạng cao cả của những người đã nhận Phép Rửa của Chúa Kitô  trong Thánh Thần. Căn tính hay nhân thân cao trọng là dân thánh hiến, dân tư tế, dân riêng của Thiên Chúa. Còn sứ mạng cao cả là “được sai đi” loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa!

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và biết ơn, vì những nét đặc thù mà chúng ta đã được  Chùa ban cho.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay giáo huấn của Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải làm 2 việc sau đây:

(1°) Ý thức và trân quý căn tính hay nhân thân và sứ mạng riêng biệt của mình.

(2°) Thể hiện tư cách của dân riêng và thực thi sứ mạng được sai đi của người môn đệ.

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 Đối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cộng đoàn công giáo, chính thống và tin lành ý thức căn tính và sứ mạng riêng biết của mình mà sống cho xứng họp.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Kitô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ -, để các vị ấy và mọi giáo dân chứng tỏ tình yêu của mình đối với Chúa Kitô và với tha nhân sống xung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo dân của giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để mọi người biết được rằng Chúa Giêsu Kitô xót thương họ và chăm lo cho họ cả phần xác lẩn phần hồn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không Chúng ta hãy câu nguyện cho mọi Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí để những người ấy ý thức được rằng Chúa Giêsu Kitô đang chờ sự hiến dâng của họ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 14 tháng 06 năm 2023

     Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.  


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com