Sống Lời Chúa - Chúa nhật XVII Thường Niên năm A 2023

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A (30/7/2023)

NGƯỜI KHÔN CÓ  ĐƯỢC KHO BÁU

[1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Người đời có câu: “Khôn thì sống, dại thì chết” Đó là đúc kết kinh nghiệm sống  của loài người, không chỉ trong lãnh vực trần thế mà cả trong lãnh vực tâm linh nữa. Người khôn là người biết định giá (hay lượng giá) đúng. Người khôn là người biết chọn lựa đúng. Vì thế mà người khôn là người có được kho báu. Điển hình là người đi tìm ngọc đẹp và thương gia tìm thấy kho báu. Hai người ấy bán hết tài sản họ đang có để mua cho được viên ngọc quý hay thửa ruộng trong đó có chôn giấu kho báu, vì họ định giá đúng về viên ngọc quý hay kho báu vừa tìm thầy.

Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý để nói về Nước Trời.  Chẳng những Người nhấn mạnh đến giá trị của Nước Trời mà còn đề cao sự chọn lựa khôn ngoan của người đi tìm ngọc quý hay kho báu.  Chớ gì chúng ta đón nhận sứ điệp của Lời Chúa hôm nay để có được Nước Trời hay đúng hơn là vào được Nước Trời.

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (1 V 3,5.7-12): "Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan" Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: "Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi". Salomon thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?"

Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: "Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi".     

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 8,28-30): "Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người" Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

 

2.3 Trong bài Phúc Âm (Mt 13,44-46 hoặc 44-52): "Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

"Nước Trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước Trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình". 

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

* Là Đấng đã ban cho vua Salômôn sự khôn ngoan mà vua đã xin. Vua Salômôn đã là người khôn ngoan khác thường khi cầu xin Thiên Chúa ban cho mình sự khôn ngoan chứ không cầu xin Thiên Chúa ban cho mình giầu sang và quyền lực là những thứ mà người ta thường xin. Và Thiên Chúa đã ban cho vua Salômôn một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn đến nỗi trước ông, chẳng một ai sánh bằng, và sau ông, cũng chẳng có ai bì kịp!

* Là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã dùng dụ ngôn mà giảng dậy cho dân chúng hiểu về giá trị cao quý của Nước Trời và lưu ý họ rằng nếu họ muốn được chọn vào Nước Trời thì phải là những con nguời lương thiện, hoàn hảo (cá tốt).

* Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và cùng hành động với Chúa Cha khi Thiên Chúa ban cho vua Salômôn một tâm hồn khôn ngoan; Người cũng hiện diện và cùng hành động với Chúa Giêsu khi Người giảng dậy về Nuớc Trời cho dân chúng bằng các dụ ngôn đơn sơ mà sâu sắc. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng hiện diện và hành động trong tâm hồn người Kitô hữu để mở lòng, mở trí chúng ta đón nhận mạc khải của Chúa Giêsu mà quyết chọn Nước Trời bằng mọi giá.

 

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):  

Qua ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm hai điều:

* Một là Nước Trời [hay Nước Chúa hay Vương Quốc hay Triều Đại của Thiên Chúa] là Thế Giới Yêu Thương Hạnh Phúc mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với con người khi con người mở lòng đón nhận mạc khải Tình Yêu của Thiên Chúa và sống trong đó. Vì thế Nước Trời là một THỰC TẠI CÓ GIÁ TRỊ VÔ CÙNG LỚN LAO CAO CẢ và TUYỆT VỜI, đáng chúng ta hy sinh tất cả mọi sự mà chiếm cho được Nước ấy.

* Hai là muốn vào Nước Trời mọi người phải qua một cuộc sàng lọc, một cuộc tuyển lựa như người ngư phủ chọn lấy cá tốt và loại bỏ cá xấu sau khi rũ cá ra khỏi lưới. Chỉ những ai sống lương thiện, nhiệt thành, đạo đức, bác ái, phục vụ…(cá tốt) mới được chọn vào Nước Thiên Chúa. Còn những kẻ sống bất lương và bất nhân trong đời thường, thờ ơ và trễ nải trong đời sống tâm linh (cá xấu) thì chắc chắn sẽ bị loại và bị ném vào lò lửa đời đời.

 

IV - SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tuân phục! Đặc biệt là sống với Chúa Thánh Thần là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa và với Chúa Giêsu là Thầy Dậy về Nước Trời cho những ai khát khao sự tốt lành, thánh thiện .

 

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa hôm nay chúng ta phải thực hiện hai việc sau đây:

* Một là phải cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa Cha vì Chúa Cha đã ban Đức Khôn Ngoan là Thánh Thần để Người giúp chúng ta thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc và cụ thể của những dụ ngôn mà Chúa Giê-su đã dùng để trình bày về Nước Trời. 

* Hai là phải tập sống hy sinh từ bỏ những điều phù phiếm ít giá trị để tìm cho ra và chiếm cho được kho báu quý giá là Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa.  

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới loài người hôm nay, trong đó có rất nhiều người chỉ biết chạy theo tiền bạc, chức quyền và lạc thú mà không biết tới một kho báu vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại là Nước Trời.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.2 “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái" Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ  và các giáo dân lãnh đạo -, để mọi Kitô hữu biết sống theo tiếng nói khôn ngoan của Thánh Thần trong khi phục vụ Dân Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.3 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người trong giáo xứ/cộng đồng chúng ta để mọi người dám hy sinh từ bỏ những gì là phù phiếm chóng qua để có được Kho Báu là Nước Trời.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.4 “Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, nhất là cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, để họ được ơn khôn ngoan mà đưa đất nước đến chỗ phát triển hài hòa và thịnh vượng đích thực.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Sài Gòn ngày 26 tháng 07 năm 2020

      Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com