Sống Lời Chúa - Chúa nhật XXII Thường Niên năm A 2023

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (3/9/2023)

TỪ BỎ MÌNH & VÁC THẬP GIÁ ĐỂ THEO THẦY

[Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Bài giáo lý cơ bản và sơ đẳng nhất của các Sách Phúc âm là nhận biết Chúa Giêsu là Ai và muốn đi theo Người thì phải đi con đường nào? Lời tuyên tín của Phêrô "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" trong bài Phúc Âm tuần trước (Mt 16,16) là câu trả lời cho vế thứ nhất. Những lời công bố của Chúa Giêsu “Ai muốn theo Thầy, thì hãy bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” trong bài Phúc âm hôm nay (Mt 16,24) là lời giải đáp cho vế thứ hai.

Con đường từ bỏ chính và vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu chính là bài học vỡ lòng, là điều kiện không thể thiếu của các môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Bài học thật dễ hiểu nhưng không dễ thực hành chút nào, vì nó đi ngược với xu hướng tự nhiên của con người là muốn có thêm chứ không muốn mất đi, là thích hưởng thụ chứ không thích hy sinh từ bỏ!         

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Gr 20,7-9): "Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã" Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng: "Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa".

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 12,1-2): "Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động" Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng: Mt 16,21-27: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình" Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Đấng đã dùng sức mạnh (quyền năng) mà “quyến rũ”, “lôi cuốn” Giêrêmia vào sứ mạng và chức vụ làm ngôn sứ là nói lời Thiên Chúa cho vua chúa quan quyền cũng như cho dân chúng Israel biết đường lối của Người mà tuân giữ. Để chu toàn trách nhiệm khó khăn ấy nhiều khi ngôn sứ phải nói thẳng, phải lên tiếng cảnh cáo nặng lời. Và vì thế mà bị người đời ghét bỏ. Nhưng dù gặp chống đối, Giêrêmia cũng không làm sao rời xa được sứ mạng vì ngôn sứ đã được Thiên Chúa mê hoặc (= chinh phục) rồi. 

- Là Chúa Giêsu, Đấng đã từ từ biểu lộ cho các tông đồ biết căn tính hay chân tướng của mình và mời gọi họ bước theo Người. Vì là Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu biết trước và biết rõ từng chi tiết những sự kiện sẽ xẩy ra trong cuộc Khổ Nạn. Người nói ra những điều ấy không phải để hù dọa các môn đệ mà để sau này, sau khi các sự việc đã xẩy ra, các môn đệ nhớ ra là Người đã tiên báo trước cả rồi mà tin vào Người. Cùng lúc Người vạch ra con đường cho những ai muốn bước theo Người, muốn trở thành môn đệ Người: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng hiện diện và cùng hành động với Chúa Cha khi Thiên Chúa kêu gọi Giêrêmia và giao sứ mạng cho ông cũng như khi ông thực hiện sứ mạng nói lời Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng là Đấng luôn ở nơi Chúa Giêsu khi Người mạc khải Cuộc Khổ Nạn Thập Giá và vạch ra con đường bỏ mình và vác thập giá cho những ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu và mời gọi họ bước theo.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):  

Qua ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

 

IV - SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tuyệt đối tin cậy !

 

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa hôm nay bằng ba cách sau đây:

Một là từ bỏ chính mình: là không lấy mình, mà lấy người khác, làm trung tâm của mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nghĩa là lấy người khác làm đối tượng để mình yêu thương và phục vụ.

Hai là vác thập giá mình: là đón/chấp nhận mọi chuyện vui/buồn xẩy đến với mình, nhất là những chuyện mình không thích, không ưa, những chuyện đòi mình phải hy sinh, thiệt thòi, mất mát.

Ba là bước theo Thầy Giêsu: là đi vào con đường Thầy đã đi và đã vạch ra cho các môn đệ đi theo: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn dân” (Mc 10,45).

 

V - CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi người đang sống trên mặt địa cầu này, nhất là cho những người thành tâm thiện chí và hướng thượng, để họ nhận ra những điều tốt lành thiện hảo mà tìm kiếm.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.2 «Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.»  Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Kitô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và mọi giáo dân-, để các Kitô hữu hiến dâng mình làm của lẽ thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.3 «Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.»  Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi người trong gia đình và giáo xứ/cộng đồng chúng ta để mọi người có lòng khát khao sống theo Thầy Giêsu Chí Thánh mà đi vào con đường thập giá cứu độ.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

5.4 «Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?» Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chạy theo danh vọng, chức quyền, của cải và lạc thú trần gian, để họ nhận thức rằng sau cuộc sống đời này còn có cuộc sống đời sau mới là cuộc sống vĩnh cửu.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Sài Gòn ngày 30 tháng 8 năm 2023

      Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com