Lời Chúa CN

Giới thiệu bà Marie-Noelle Thabut

BBT trang web cursillosaigon.org trân trọng giới thiệu đến quý vị tác giả bộ sách suy niệm và tìm hiểu Thánh Kinh Chúa nhật hằng tuần Sự Khôn Ngoan của Sách Thánh, tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut, do Cursillista Ernest Mác-cô Huỳnh Lương chuyển ngữ từ đầu năm phụng vụ B. Nguyên văn Pháp ngữ http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/.

Marie Noëlle Thabut

Marie-Noëlle Thabut est animée par la passion de la Bible qu'elle veut transmettre et mettre à la portée de tous. Pour cela elle a étudié la théologie et appris l'hébreu biblique. Ses émissions sur Radio Notre Dame ont trouvé un tel écho qu'elles ont été réunies dans une série de livres, L'intelligence des écritures.

Marie Noëlle Thabut, issue d'une famille nombreuse où la foi et la solidarité ont toujours tenu une place importante, a étudié le droit mais s'est mariée et a décidé de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle s'est cependant investie dans le travail paroissial, catéchèse puis animation liturgique à la demande de son curé.

Elle a vite compris que le choix des chants se faisait en fonction des textes du jour, a voulu approfondir sa connaissance de la Bible où, dit-elle, Dieu se dévoile peu à peu, progressivement et s'est inscrite en théologie à l'Institut catholique de Paris où elle a aussi appris l'hébreu biblique pour appréhender l'Ecriture dans sa langue d'origine.

Prise par ses responsabilités familiales, il lui a fallu dix ans pour terminer un cursus prévu pour 4 années. Elle a alors commencé une série d'émissions hebdomadaires sur Radio Notre Dame, puis organisé des pèlerinages en Terre Sainte.

Toujours très active au sein de sa paroisse versaillaise, elle enseigne également l'hébreu biblique au centre oecuménique de la ville. Devant le succès de ses chroniques radiophoniques, un éditeur lui a demandé de les publier. Elles les a donc revues et retravaillées et elles sont parues dans les huit volumes de L'intelligence des écritures.

Ces livres en ont suscité d'autres, Le MessieLe tour de la Bible en 40 joursPetite initiation bibliqueA la découverte du Dieu inattendu et un ouvrage au ton plus personnel, fruit de sa propre expérience de la maladie et de la souffrance, un commentaire du livre de JobQu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu.

Tiểu sử bà Marie Noelle Thabut

Rất đỗi say mê Kinh Thánh, bà Marie-Noelle Thabut muốn truyền lại và đưa Kinh Thánh vào tầm tay mọi người. Để thực hiện, bà bắt đầu theo lớp thần học và Do Thái ngữ cho Thánh Kinh. Các chương trình phát thanh của bà trong Đài Phát Thanh Đức Bà (Radio Notre Dame) được tiếng vang rất lớn, điều này khuyến khích bà gom lại trong một loạt sách, lấy đề tựa, Sự Khôn Ngoan của Sách Thánh.

Bà Marie Noelle Thabut xuất thân từ một gia đình đông con, đức tin và tình liên đới luôn có một chỗ đứng quan trọng trong gia đình bà. Sau khi tốt nghiệp luật, bà lấy chồng và quyết định tận tụy chăm lo giáo dục con cái.

Bà nhanh chóng nhận ra rằng sự chọn lựa các bài hát là theo ý nghĩa các Lời Chúa trong ngày và vì thế bà muốn đào sâu sự hiểu biết về Kinh Thánh, bà nói, là nơi mà Thiên Chúa mặc khải dần dần, từng chút một và bà ghi tên học khoa Thần Học tại Học Viện Công Giáo Paris (Institut Catholique de Paris), cùng lúc học tiếng Do Thái Thánh Kinh để có thể hiểu bằng ngôn ngữ gốc.

Vì bận rộn với trọng trách gia đình, bà phải mất mười năm mới xong khóa học thường chỉ cần bốn năm. Bà bắt đầu bằng một loạt chương trình phát sóng hằng tuần trên Đài Phát Thanh Đức Bà, sau đó tổ chức các cuộc hành hương Đất Thánh.

Luôn luôn rất năng động trong giáo xứ Versailles, bà đảm nhận lớp dạy tiếng Do Thái Thánh Kinh trong Trung tâm đại kết của thành phố. Trước sự thành công của các bài suy niệm trên đài phát thanh, một nhà xuất bản đề nghị bà cho đăng các bài ấy. Bà soạn lại và cho ra tám quyển lấy nhan đề là Sự Khôn Ngoan của Sách Thánh.

Bộ sách này khuyến khích bà xuất bản thêm các tác phẩm khác, Đấng Mê-si-a, Vòng Quanh Kinh Thánh trong 40 ngày, Chút khai tâm Kinh Thánh, Khám phá Thiên Chúa bất ngờ và một tác phẩm có tính chất cá nhân, hoa trái của trải nghiệm của bà sau cơn bệnh và đau khổ, một suy niệm về sách Gióp, Không biết tôi đã làm gì Thiên Chúa.

Tác giả: bà Marie-NoëlleThabut

Nguồn: http://www.eglise.catholique.fr/

(Hoặc chi tiết hơn: http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/)

Mục “Approfondir sa foi - Đào sâu đức tin của mình

Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương

BBT trang web cursillosaigon.org


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com