Lời Chúa CN

Lectio Divina - Chúa nhật XXV Thường Niên năm B - Mc 9, 30-37

 

“AI TIẾP ĐÓN MỘT EM NHỎ… VÌ DANH THẦY

LÀ TIẾP ĐÓN CHÍNH THẦY”

Tin Mừng theo Thánh Máccô 9, 37

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Con Một Chúa và làm cho chúng con được tự do hoàn toàn. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn, mà cho chúng con biết nhận Chúa là lẽ sống, và tìm được trong Chúa niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện  Thứ Sáu sau CN 4 Phục Sinh)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Máccô chương 9, 30-37.

 • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
 • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

 • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?

 • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

 • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

..........................................................................................................

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1. “Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu. (c.31-32).

Các môn đệ không hiểu cũng không dám hỏi Chúa Giêsu về lời dạy của Ngài. Chúng ta có khác gì họ chăng? Có hiểu được không?

 • "Con Người sẽ bị nộp". Sẽ bị nộp", có nghĩa là "do Thiên Chúa muốn". Thiên Chúa trao Con của mình vào tay người đời. Tại sao?
 • Khi ông Phêrô lấy gươm chém tai đầy tớ vị thượng tế, Chúa bảo ông: "Chén mà Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?" (Ga 18,11). Sao lại như thế?
 • Đó là vì : "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…" (Ga 3,16); và "Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời." (Ga 3,14-15).

Tôi đã hiểu chưa ?......................................................................

 

2." Các ông đã cải nhau xem ai là người lớn hơn cả… Đức Giêsu ngồi xuống...nói : "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (câu 35).

Chúng ta cũng chẳng hơn gì các môn đệ ngày xưa, dù đã bao lần nghe và thấy Chúa dạy trong Thánh lễ Tiệc ly chiều thứ Năm Tuần Thánh : "Anh em hãy rửa chân cho nhau, như Thầy đã rửa chân cho anh em. Thầy đã nêu gương…" (Ga 13,14-15).

Chúa Giêsu đến đảo ngược các giá trị ở đời, buộc chúng ta không ngừng xem xét cách sống và các trị sống của mình. Tôi chọn đi theo Chúa, song còn muốn sống theo người đời ở những điểm nào?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

3. Đức Giêsu nói : "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (câu 37b).

Thêm một lời nói khó hiểu của Chúa Giêsu: một lối nhìn, một cách đối xử không có giữa chúng ta. Đón tiếp một em nhỏ, cũng có thể là một con người thấp hèn, không có gì phải quí trọng, lại là đón tiếp chính Chúa, như dụ ngôn phán xét chung cho thấy (x. Mt 25,31ss). Còn ai đón tiếp Đức Giêsu thì cũng đón tiếp Thiên Chúa, Cha của Ngài. Cũng như ai đón tiếp người môn đệ của Chúa là đón tiếp Chúa.

Tôi thi hành lời Chúa dạy ở đây như thế nào? Cảm nghiệm được gì?

....................................................................................................

....................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết (Thánh vịnh 53)

Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.
Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
lắng tai nghe lời con thưa gửi.

Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,
chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,
Lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
Thật danh Ngài thiện hảo.       Sáng danh Đức Chúa Cha...

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

 • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

…………………………………………………………………

 • Đi với Chúa Giêsu luôn phải lội ngược dòng, không chỉ là dòng đời, mà còn ngược lại với chính bản thân. Tôi đã bảo vệ hình ảnh nào của mình, tôn thờ cái Tôi làm sao, mà bỏ ngoài tai các lời Chúa dạy ?

…………………………………………………………………

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúa Giêsu được người ta hỏi: Người hàng xóm của tôi là ai? (Lc 10,29). Người đã không trả lời bằng các lý thuyết, Người kể một câu chuyện - chuyện dụ ngôn về Người Samaritanô nhân hậu, một thí dụ cụ thể rút ra từ đời thực mà tất cả các bạn đều biết và trải nghiệm……….

Như thế, người hàng xóm của chúng ta là một khuôn mặt hết sức gây bất tiện cho cuộc sống của chúng ta, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta và chỉ ra các bước tiến cho chúng ta hướng tới những gì thực sự quan trọng, và nó giải phóng chúng ta khỏi tất cả những gì nhàm sáo và hời hợt trong cung cách chúng ta bước theo chân Chúa……..

Được hiện diện ở đây là được chạm vào khuôn mặt "thân mẫu" của Giáo hội, một khuôn mặt có khả năng nói tiên tri và tạo ra một căn nhà, tạo ra một cộng đồng. Khuôn mặt Giáo hội thường không được nhìn thấy; nó đi qua mà không được ai lưu ý.

Tuy nhiên, nó là một dấu chỉ của lòng thương xót cụ thể và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa, một dấu chỉ sống động của Tin Mừng phục sinh mà ngay cả bây giờ vẫn đang hoạt động trong cuộc sống của chúng ta.

Tạo ra một căn nhà là tạo ra một gia đình. Đó là học cách cảm thấy được nối kết với những người khác bằng những ràng buộc lớn hơn là thực dụng và thực tiễn, những ràng buộc khiến chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có tính nhân bản hơn một chút. Tạo ra một căn nhà là để cho lời tiên tri lên xương thịt và làm cho ngày giờ của chúng ta bớt lạnh lẽo, thờ ơ và vô danh hơn.

Đó là tạo ra những mối dây ràng buộc qua các hành vi đơn giản, hàng ngày mà tất cả chúng ta đều có thể làm. Một căn nhà, và căn nhà này tất cả chúng ta đều biết rất rõ, đòi mọi người phải làm việc với nhau. Và điều đó cũng có nghĩa là xin Chúa ban cho chúng ta ơn thánh để học cách kiên nhẫn, tha thứ cho nhau, để bắt đầu lại mỗi ngày. ….  Tạo ra những mối dây ràng buộc mạnh mẽ đòi sự tin tưởng và tín thác được nuôi dưỡng hàng ngày bằng kiên nhẫn và tha thứ.

(trích Giảng, đọc kinh TT tại Panama, 27.1.2019)

 

website : giadinhctc.com

 

Ý cầu nguyện chung trong PT:

Xin Chúa cho đại dịch chóng qua. Xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại, thương xót VN, cách riêng đến TP.HCM

 • Cầu cho các linh hồn đã qua đời trong mùa dịch này;
 • Cầu cho giới lãnh đạo, các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên;
 • Cầu cho các bệnh nhân covid sớm được chữa lành;
 • Cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện của ACE trong PT Cursillo Sài Gòn.

 

Ý cầu nguyện riêng:

 • Cầu nguyện cho các bệnh nhân covid-19 đang điều trị:
 1. Chị Catarina Hoàng Thị Minh Nguyệt #04PD hiện trong tình trạng khó thở.
 2. Anh Phao-lô Nguyễn Thế Hùng #01 đang điều trị tại khu cách ly, phải thở o-xy.
 3. Anh Vinh-sơn Nguyễn Văn Xài #01 đang điều trị tại bênh viện, tiền sử bệnh tim.
 4. Bố anh Phê-rô Lê Danh ích #01 đang đau bệnh nặng
 5. Anh chị Tương #05 - Nhiễu #06 dương tính covid đang điều trị tại nhà.
 6. Gia đình anh Mi-ca-e Trần Bá Thiện #19 dương tính covid đang cách ly điều trị tại Phú Nhuận.

 

 • Các Linh hồn người thân của ACE Cursillista Sài Gòn qua đời vì dịch covid-19
 1. Linh hồn Ma-ri-a _ Em dâu anh Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng #03
 2. Linh hồn Đa-minh và Ma-ri-a _ Bố, mẹ vợ anh Giu-se Phạm Xuân Chiến #01
 3. Linh hồn Gia-cô-bê _ Ba chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết Phượng #04
 4. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ chồng chị Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14
 5. Hai Linh hồn Ma-ri-a _ Chị hai và cháu của chị Lu-xi-a Nguyễn Thị Tuyết Nhung #24

 

 • Các linh hồn người thân (tứ thân phụ mẫu) của ACE Cursillista Sài Gòn qua đời trong tháng 9
 1. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ chồng chị Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14

 

 • Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 9 của PT tại đây

Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Đoàn Đặng 57:23 18-09-2021
Tìm một con đường hẹp để đi khi mà ta đang ở trên con đường lớn rộng quả là không dễ chút nào. Nhưng với lời Chúa dạy dạy hôm nay giúp con nhận ra thiên ý nhiệm mầu của Chúa là tìm kiếm, khám phá và thực hiện điều Chúa dạy. Chắc chắn với ơn Chúa con sẽ thắng vượt bản năng yếu đuối của mình mà đi hết chặng đường thế gian này với niềm cậy trông vào tình yêu bao la của Chúa.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com