Thư Linh hướng tháng 9/2021 - Cha LH GioanB Nguyễn Quang Tuyến

 
Thư Linh hướng tháng 9 /2021 của linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Linh hướng Phong trào Cursillo Sài Gòn.
 
 
==============================
Ban Truyền thông PT Cursillo Sài Gòn
Thực hiện tháng 9/2021
==============================
 

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com