Sinh hoạt TLĐ

Chương trình sinh hoạt 2015

PHONG TRÀO CURSILLO
TGP. SÀI GÒN

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH SINHHOẠT

 

NĂM 2015

 

TRƯỜNGLÃNH ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH SINHHOẠT

NĂM 2015

NỘI DUNG

1.    Chương trình tổng quát

2.    Thời gian, địa điểm sinh hoạt và chương trìnhsinh hoạt

3.    Hội nhóm Trường Lãnh Đạo

4.    Phương pháp học hỏi tín lý

5.    Phương pháp học hỏi kỹ thuật phong trào

6.    Phương pháp họp Khối

7.    Hướng dẫn chi tiết hội nhóm TLĐ

8.    Lời nguyện của người lãnh đạo

1. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

1.1      Chương trình thường xuyên

NDHHTL:      Nộidung học hỏi tín lý.

NDKTPT:      Nộidung kỹ thuật phong trào.

Tháng 1:         ThứHai, ngày 5,12,19,26.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương VIII:Trường Lãnh Đạo, cơ cấu điều hành PT.

Tháng 2:         ThứHai, ngày 2,9,16.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương VIII: Trường LĐ, cơ cấu điều hànhPT…  (tiếp theo).

Tháng 3:         ThứHai, ngày 2,9,16,23,30.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương IX: PT Cursillo trong đời sống vàsứ vụ

của Giáo Hội.

Tháng 4:         ThứHai, ngày 6,13,20,27.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương IX: PT Cursillo trong đời sống vàsứ vụ của Giáo Hội (tiếp theo)

Tháng 5:         ThứHai, ngày 4,11,18,25.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương I: Ý hướng của PT Cursillo.


Tháng 6:         ThứHai, ngày 1,8,15,22,29.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Thao giảng rollo K3N.

Tháng 7:         ThứHai, ngày 6,13,20,27.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Thao giảng rollo K3N (tiếp theo 1).

Tháng 8:         ThứHai, ngày 3,10,17,24,31.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Thao giảng rollo K3N (tiếp theo 2).

Tháng 9:         ThứHai, ngày 7,14,21,28

(có thể nghỉ 2 tuần theolịch K3N)

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       ChươngII: Bản chất và mục đích của PT.

Tháng 10:       ThứHai, ngày 5,12,19,26.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương III: Phương pháp phong trào PT,

Chương IV: Sách lược phong trào,
Chương V: Tiền Cursillo.

Tháng 11:       ThứHai, ngày 2,9,16,23,30.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương VI:  Khóa 3 Ngày.

Tháng 12:       ThứHai, ngày 7,14,21,28.

NDHHTL:      Tuần 1:Cha Phêrô; Tuần 3: Cha Giuse Maria.

NDKTPT:       Chương VII: Hậu Cursillo.

1.2      Sinh hoạt ngoại lệ - (mỗi quí 1 lần)

Tháng 3:          ThứHai, ngày 30

Tháng 6:          ThaứHai, ngày 29

Tháng 8:          ThứHai, ngày 31

Tháng 11:        ThứHai, ngày 30

Chương trình:

-         Chươngtrình nghị sự              (60’)

(Ban Phục Vụ điều hợp)

-         Liênhoan.                               (60’)

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

VÀ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

2.1   Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ 18g30 đến 20g00.

- Địa điểm: tại nhà thờ Tân Định

2.2   Chương trình:

18:30 – 18:35:             ViếngThánh Thể                                (05’)

18:35 – 18:50:             Cầunguyện khai mạc và họp nhóm    (15’)

18:50 – 19:35:             Học hỏi về tín lý hoặc kỹ thuật PT     (45’)

Cha Phêrô Nguyễn Văn Giáo: .................    tuần thứ 1.

Cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh: ..............    tuần thứ 3.

Học hỏi về kỹ thuật PT: ......  tuần thứ 2 và tuần thứ 4.

19:35 – 19:55:             HọpKhối (công tác của các Khối),    (10’)

Các Khối chia sẻ: tường trình các việc đã bànhoặc đã học, mỗi Khối 3 phút           (10’)

19:55 – 20:00:             Cầunguyện kết thúc                           (05’)

3. HỘI NHÓM TRƯỜNG LÃNH ĐẠO (TLĐ)

Nội dung hội nhóm: như vẫn đang sinh hoạt

Xem hướng dẫn chi tiết: trang 15.

4. PHƯƠNG PHÁP

VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI TÍNLÝ

4.1 Phương pháp:

Cha linh hướng trình bày và tóm tắt chủ đề:              (20’)

Cha đưa ra câu hỏi và Cursillista trả lời.                     (25’)

*Ghi chú:

Thời lượng phát biểu ý kiến, trả lời, đặt câuhỏi không quá
1 phút / 1 lần.

4.2 Chương trình tín lýtuần 1

(Do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo chia sẻ)

Nội dung: giáo lý Công giáo, tài liệu: YOUCAT.

PHẦN 1: KINH TIN KÍNH

Tháng 1:          Tạisao chúng ta tin (đoạn I, từ câu 1 đến câu 24).

Tháng 2:          Kitôhữu tuyên xưng đức tin (đoạn II, 25-29), 

chương 1: Tôi tin ThiênChúa Cha (30-70).

Tháng 3:          Kitôhữu tuyên xưng đức tin (đoạn II tiếp theo),

chương 2: Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô
Con Một Thiên Chúa (71-112).

Tháng 4:          Kitôhữu tuyên xưng đức tin (đoạn II tiếp theo),

chương 3: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
(113-120),

chương 4: Tôi tin Hội Thánh Công giáo (121-149).

Tháng 5:          Kitôhữu tuyên xưng đức tin (đoạn II tiếp theo),

chương 5: Tôi tin phép thatội (150-155),

chương 6: Tôi tin hằng sốngvậy (156-165).

PHẦN 2: PHỤNG VỤ: BÍ TÍCH

Tháng 6:          Thiên Chúa hoạt động trong ta bằng cácdấu hiệu thánh (đoạn I, 166-192).

Tháng 7:          Bẩybí tích của Hội Thánh (đoạn II),

chương 1: các bí tích khai tâm: Rửa Tội, ThêmSức, Thánh Thể (194 –223),

chương 2: các bí tích chữa lành: Sám hối giaohòa và Xức dầu bệnh nhân (224-247).

Tháng 8:          Bẩybí tích của Hội Thánh (đoạn II tiếp theo),

chương 3: các bí tíchphục vụ cho sự hiệp thông và
sứ  vụ: Truyền chức thánh và Hôn phối. (248-271),

chương 4: các cử hành phụng vụ khác (272-278).

PHẦN 3: ĐỜI SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

Tháng 9:          Ơngọi của ta trên trần gian, ta muốn làm gì,

Chúa Thánh Thần giúp ta làm việc đó như thếnào? (đoạn I),

chương 1: phẩm giá con người (279-320),

chương 2: cộng đồng nhân loại (321-342),

chương 3: Hội Thánh (343-347).

                       

Tháng 10:        Ơngọi của ta trên trần gian, ta muốn làm gì,

Chúa Thánh Thần giúp ta làm việc đó như thếnào? (đoạn II),

chương 1: mến Chúa hết lòng, hết linh hồn,hết trí khôn (348-366),

chương 2: yêu ngườithân cận như yêu mình (367-399).

Tháng 11:        Ơngọi của ta trên trần gian, ta muốn làm gì,

Chúa Thánh Thần giúp ta làmviệc đó như thế nào?

(đoạn II tiếp theo), chương 2 (tiếp theo): yêungười thân cận như yêu mình (400 - 468).

PHẦN 4:     KINH NGUYỆNKITÔ GIÁO:

KINH LẠY CHA

Tháng 12:        Cầu nguyện trong đời Kitô hữu (đoạn I:469 – 510) và kinh nguyện của Chúa: kinh Lạy Cha (đoạn II, 511-527)


4.3 Chương trình tín lýtuần 3

(Do linh mục Giuse Đỗ Đình Ánh chia sẻ vào thứ Haituần 3)

Tháng 1: Phúc Âm Hóa ĐờiSống Giáo Xứ và các Cộng Đoàn.

Tháng 2: Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và các CộngĐoàn (tt).

Tháng 3: Cursillo sống MùaChay.

Tháng 4: Cursillo sống MùaPhục Sinh.

Tháng 5: Đức Mẹ trong đờisống người Cursillista (kinh Mân Côi).

Tháng 6: Phúc-Âm-hóa đờisống gia đình.

Tháng 7: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình (tiếp theo).

Tháng 8: Bí tích Rửa tội

Tháng 9: Chúa Thánh Thần

Tháng 10: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội.

Tháng 11: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội (tiếp theo).

Tháng 12: Cursillo sống Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh.

·        Bài chiasẻ về tín lý được triển khai phù hợp với vai trò của người lãnh đạo Cursillo.


5. PHƯƠNG PHÁP VÀ CHƯƠNG TRÌNH

HỌC HỎI KỸ THUẬT PHONG TRÀO

5.1 Phương pháp

a. phần 1: một người trình bày đầy đủ nhữngnội dung

chính và tóm tắt chủ đề                                               (25’)

b. phần 2: soạn và đưa ra câu hỏi (5 câu),

c. Cursillista thay phiên nhau trả lời.             (bvà c: 25’)

Lưu ý:

* Chuẩn bị và đề nghị trước những câu hỏi cho từngtháng.

* Thời lượng phát biểu ý kiến, trả lời, đặt câu hỏikhông quá 1 phút / 1 lần.

5.2 Danh sách nhân sự chiasẻ phần kỹ thuật PT

(và chuẩnbị trước những câu hỏi)

Tháng 1:          Tuầnthứ 2, ngày 12: anh Vũ Đức Thịnh
(nội dung: TLĐ, câu 527-573).

Tuần thứ 4, ngày 26: anh Nguyễn Thế Hoằng

(nội dung: Văn phòng điều hành GP, quốc gia,
câu 574-597).

Tháng 2:          Tuần thứ 2, ngày 9: anh Trần Đức Hoàng (nộidung: Văn phòng điều hành thếgiới, câu 598-620).

Tháng 3:          Tuần thứ 2, ngày 9: chị Trần Thị Nhan (dẫnnhập và PT Cursillo trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội, câu 621-647).

Tuần thứ 4, ngày 23: chị Tuyết Phượng (nộidung: Chức năng đích thực của PT Cursillo trong sinh hoạt mục vụ của Giáo Hội,câu 648-666).

Tháng 4:          Tuần thứ 2, ngày 13: chị Nguyễn Nhiệm Mầu,
(nội dung: Những đặc tính của sự lựa chọn căn bản của PT Cursillo, câu 667-690).

Tuần thứ 4, ngày 27: anh Nguyễn Thái, (nộidung:
PT Cursillo và kế hoạch mục vụ, câu 691-699, dự thảo chương trình mục vụ).

Tháng 5:          Tuần thứ 2, ngày 11: chị Thúy Lan (nội dung chương I: Ý hướngcủa PT Cursillo, phần 1: Dẫn nhập và phần 2: Nguồn gốc lịch sử, câu 1-34).

Tuần thứ 4, ngày 25: anh Lương Huỳnh Ngân,
(nội dung: PT Cursillo ngày nay là gì, câu 35-71).

Tháng 6:          Tuầnthứ 2, ngày 8: chị Bích Huyền điều hợp, nội dung: Thao giảng rollo.

Tuần thứ 4, ngày 23: anh Lê Minh điều hợp,nội dung: Thao giảng rollo.

Tháng 7:          Tuần thứ 2, ngày 13: chị Trần Thị Hươngđiều hợp, nội dung: Thao giảng rollo.

Tuần thứ 4, ngày 27: chị Nguyễn Thị Liên điềuhợp, nội dung: Thao giảng rollo.

Tháng 8:          Tuần thứ 2, ngày 10: chị Mai Thu Hằngđiều hợp, nội dung: Thao giảng rollo.

Tuần thứ 4, ngày 24: chị Lê Oanh điều hợp,nội dung: Thao giảng rollo.

Tháng 9:          Tuần thứ 2, ngày 14: anh Trần Văn Minh,nội dung: Bản chất và mục đích của PT (chương I: Bản chất,
câu 72-105).

Tuần thứ 4, ngày 28: anh Đặng Ngọc Đoàn, nộidung: Bản chất và mục đích của PT (chương II: Mục đích, câu 106-151).

Tháng 10:        Tuần thứ 2, ngày 12: chị Bích Phượng, nộidung: Chương III: Phương pháp PT Cursillo, (câu 154-174), và chương IV: Sáchlược PT, câu 175-199.

Tuần thứ 4, ngày 26: chị Cao Ngọc Phượng, nộidung: Chương V: Tiền Cursillo, câu 200-238).

Tháng 11:        Tuần thứ 2, ngày 9: anh Lê Tân, nội dung:Chương VI: K3N, câu 239-345).

Tuần thứ 4, ngày 23: anh Ngô Kim Thành: nộidung: Chương VI: K3N tiếp theo, câu 346-442).

Tháng 12:        Tuần thứ 2, ngày 14: anh Phan Hùng, nộidung: Chương VII: Hậu Cursillo, từ phần: dẫn nhập đến phần: Làm thế nào để đạtđược mục tiêu hội nhóm, câu 443-487)

Tuần thứ 4, ngày 28: anh Tạ Ngọc Tiến, nộidung: Chương VII: Hậu Cursillo, từ phần: Phương thức hội nhóm đến phần kếtluận, câu 486-526).

“Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chịem.”


6. PHƯƠNG PHÁP

VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP KHỐI

6.1 Phương pháp

a. bước 1:        MỗiKhối chuẩn bị trước những câu thảo

luận, câu hỏi, trả lời,

b. bước 2:        Cùngnhau thảo luận,

c. bước 3:        Đúckết.

d. bước 4:        Trìnhbày cho cả Trường Lãnh Đạo.

6.2 Chương trình các Khối mỗi tháng và cho 12 tháng

(chi tiết từng tháng, xin mỗi Khối tự chuẩnbị trước).

a. Khối Tiền:

- Tuần 1:          Thảoluận về nghiên cứu và chọn lựa môi trường.

- Tuần 2:          Thảoluận về việc tìm kiếm ứng viên.

- Tuần 3:          Thảo luận về sự chuẩn bị và chọn lựaứng viên.

- Tuần 4:          Quitrình chọn lựa ứng viên.

b: Khối 3 Ngày:

- Tuần 1:          Thảoluận về Ban Hành chánh.

- Tuần 2:          BanHọc hội.

- Tuần 3:          BanPhụng vụ.

- Tuần 4:          BanẨm thực.

c. Khối Hậu:

- Tuần 1:          Thảoluận về Hội Nhóm.

- Tuần 2:          Ultreya.

- Tuần 3:          NhómTrưởng.

- Tuần 4:          Tiếpxúc cá nhân.

Lưu ý:

*Thời lượng phát biểu ýkiến, trả lời, đặt câu hỏi không quá 1 phút / 1 lần.

TM. TLĐ

PX. Nguyễn Thái

7. HỘI NHÓMTRƯỜNG LÃNH ĐẠO(chitiết)

A. Lời nguyện.

B. Chia sẻ về:

-Sùngđạo: việc đạo đức và cảm nghiệm được gần gũi Chúa Kitô nhất.

-Họcđạo: học hỏi tài liệu chính thức của Phong Trào Cursillo.

-Hành đạo: những nỗ lực dấn thân với tưcách là thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo, liên quan đến:

1)TIỀN CURSILLO

a. Tôi đang nghiên cứu nhữngmôi trường nào?

b. Tôi đã làm gì giúp nhữngngười khác hiểu rõ về Tiền Cursillo?

c. Tôiđã nỗ lực ra sao trong việc tuyển chọn thành phần lãnh đạo trong các môitrường?

d. Tôi đã giúp chuẩn bị cácứng viên Khóa Cursillo ra sao?

e. Tôi đã hy sinh (làmpalanca) như thế nào để cầu nguyện cho Tiền Cursillo?

2)KHÓA CURSILLO

a. Tôi đang học hỏi bài Rollonào và đang sống tinh thần bài đó ra sao?

b. Tôi thăng tiến chính conngười tôi như thế nào, với tư cách một trợ tá?

c. Tôi giúp cải tiến khóa họcra sao hầu có được nhiều bằng chứng hơn để làm gương về nhóm thân hữu (hội nhómnhỏ) và sự cải đổi môi trường?

3)HẬU CURSILLO

a. Tôi đã làm gì để hìnhthành các nhóm thân hữu?

b. Tôi đã giúp các cá nhân"lập" nhóm thân hữu bằng cách nào?

c. Với tư cách người lãnh đạocursillo, tôi đã phục vụ anh chị em tôi như thế nào qua việc tiếp xúc cá nhân:

-  trong buổi Hội Ultreya?

-  bên ngoài cộng đồng Ultreya?

4)Ở TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

- Là người lãnh đạo, tôi cólàm trọn bổn phận của tôi:

a. trong công tác được giaophó ở Trường Lãnh Đạo?

b. trong các chỉ thị của BanPhục Vụ?

c. trong những dự án khác?

C. Các hoạnh định cho tuần tớivề:

-Tiền Cursillo

-Khóa Cursillo

-Hậu Cursillo

D. Lời nguyện kết thúc.

8.  LỜI NGUYỆN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng / Phong Trào củachúng con cần chiều sâu hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài. Xin cho chúng connhận biết rằng / những chương trình màu mè không nhất thiết mang lại thành công.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh chính mình / đểcó thể hiến dâng mọi sự vì Chúa: thì giờ, khả năng, sức khỏe / vàngay cả mạng sống của chúng con khi cần thiết. Xin giúp chúng con can đảm trongmọi sáng kiến, khôn ngoan khi chọn lựa những phương tiện tốt / và quyết tâm đểbảo đảm cho sự thắng lợi / mặc dầu có thể gặp thất bại.

Xin loại khỏi chúng con tính ganh đua, tự ái, hành vithiếu tế nhị, tính tự cao tự đại / và bất cứ những gì làm cho chúng con xa cáchChúa, gây chia rẽ hoặc làm nản lòng người khác.

Xin Chúa giúp chúng con đối xử với nhau bằng tình bác áisiêu việt trọn vẹn, tương thân tương kính, để mỗi người chúng con / biết ưutiên tìm kiếm những công tác hèn mọn nhất, và vui mừng trước những việc làm tốtđẹp của người khác.

Xin cho chúng con biết liên kết trong mục tiêu chung, đểqui hướng về một tinh thần duy nhất, đó là tinh thần của Chúa Giêsu. Nhờ tinh thần này, chúng con thấy được sự tốt lành củaThiên Chúa / khắc ghi trêngương mặt chúng con, cảm nghiệm được những âm điệu nồng ấm trong lời nói của chúng con, và nhìn ra trong cuộc sốngchúng con / một ý nghĩatrổi vượt trên thế gian, biểu lộ cho thấy Chúa đang hiện diện giữa chúngcon. Amen.

Lạy Mẹ La Vang, Cầucho chúng con.

Lạy Thánh Phaolô, Quan Thầy Phong Trào Cursillo,

Cầu chochúng con.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com