Học hỏi Thánh Kinh

Mỗi tuần một chia sẻ: Tình yêu cho đi, tình yêu cứu độ - 06/06/2017

TÌNH YÊU CHO ĐI - TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16).

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM A (11/06/2017)

 

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN (Ga 3,16-18)

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 “Trong mặc khải Thánh Kinh, có lẽ các bản văn trình bày Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chiếm một chỗ rất khiêm tốn. Câu văn nổi tiếng nhất nói về Thiên Chúa Ba Ngôi được tìm thấy trong Tin Mừng Mát-thêu, chương 28, câu 19:“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Và phụng vụ đã không ngần ngại chọn lời chúc lành trong thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Cô-rin-tô làm lời chào nhân danh Chúa Ba Ngôi đầu Thánh lễ:“Nguyện xin ân sủng Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần…”  (2 Cr 13,13).”

“Tín điều Một Chúa Ba Ngôi là cách người Ki-tô chúng ta hiểu về Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Cũng như anh em Do-thái giáo và Hồi-giáo, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, chứ không phải là ba Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa này được mạc khải cho chúng ta trong quan hệ ba chiều của yêu thương giữa ngôi Cha, ngôi Con, và Thánh Thần. Ba Ngôi đồng hình đồng dạng thành một đơn vị yêu thương duy nhất, nhưng lại có sự khác biệt: Cha không phải là Con, Con không phải là Thánh Thần.  Trong tương quan giữa Ba Ngôi, cả ba không phải là các cá vị đơn lẻ, nhưng là mối tương quan hài hoà – hiệp nhất trong khác biệt, đấy chính là bản thể của Thiên Chúa.”  (Trích Huyền Nhiệm Ba Ngôi của tác giả Bảo Lộc). Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng uy linh, siêu việt, vô hình, toàn năng, toàn trí và tràn đầy tình yêu trong Mối Thông Hiệp Khôn Tả.

2.2 Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình ra bằng/qua Công Trình Tạo Dựng, Cứu Độ và Thánh Hóa. Nói một cách đơn giản dễ hiểu hơn là Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình ra qua/bằng Tình Yêu Cho Đi, Tình Yêu Hiến Dâng, Tình Yêu Cứu Độ: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

2.3 Các tín hữu được mời gọi đi vào Mối Hiệp Thông của Ba Ngôi Thiên Chúa và đón nhận rồi quảng bá Tình Yêu Cho Đi, Tình Yêu Hiến Dâng, Tình Yêu Cứu Độ của Người, bằng cách tin vào Đức Giê-su Ki-tô Con Một Thiên Chúa: “Ai tin vào Con của Người thì không bị kết án” (Ga 3,18). Không chỉ là tin xuông mà là tin và hành động đi song song và hòa quyện vào nhau trong một đời sống đức tin thống nhất.

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Nhờ gia đình và Giáo Hội, tôi đã đón nhận Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi từ thưở sơ sinh. Tôi cũng đã tin vào Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã nhập thể làm người, sinh ra và lớn lên, lao động và rao giảng Nước Trời trong các vùng đất Pa-lét-tin, chịu đóng dinh và chịu chết trên thập giá trên đồi Can-vê và đã sống lại.

3.2 Tôi thể hiện niềm tin Ki-tô trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn, qua các thực hành của đời sống đức tin. Tôi cố gắng làm cho niềm tin ấy càng ngày càng sâu sắc, bằng việc cầu nguyện, lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, đọc và suy niệm Lời Chúa, phục vụ anh em và truyền giáo.  

3.3 Từ nhiều thập niên tôi quan tâm đặc biệt đến việc phục vụ một cách vô vị lợi qua các Khóa Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo, các Khóa Thánh Kinh 100 Tuần, các Khóa Huấn Luyện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Khóa Tìm Hiểu Công Đồng Va-ti-can II và Khóa Đào Tạo người Đào Tạo (T.O.T) trong tinh thần của Tình Yêu Cho Đi, Tình Yêu Hiến Dâng.

Tôi soạn các Bài Sống Lời Chúa Hôm nay, Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật, các Bài Chia Sẻ và thực hiện các số GIÁO DÂN HỢP TUYỂN cũng trong tinh thần ấy.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, chúng con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa uy linh, siêu việt, toàn trí, toàn năng và yêu thương!

Chúa đã mạc khải cho loài người chúng con biết được Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Chúng con cảm tạ Chúa!

Chúa đã sai Con Một Chúa đến trần gian để cứu chuộc chúng con. Chúng con đội ơn Chúa!

Chúa đã ban Thánh Thần cho những kẻ tin là chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa!

Chúa đã mời chúng con sống hiệp thông với Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa!

Chúng con xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa uy linh, siêu việt, toàn trí, toàn năng và yêu thương!

Xin Chúa giúp chúng con biết sống hiến dâng phục vụ và chia sẻ với những người xung quanh. Amen.

Sài Gòn ngày 06/06/2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com