Học hỏi Thánh Kinh

Mỗi tuần một chia sẻ: Phép lạ của tình yêu - 13/06/2017

PHÉP LẠ CỦA TÌNH YÊU

Ai ăn thịt và uống máu tôi,

thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN (18/06/2017)

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

 

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (Ga 6.51-58)

51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng:“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" 53 Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 Chương 6 là chưong khó “nuốt” nhất của Sách Tin Mừng Gio-an, vì Đức Giê-su khẳng định Thịt và Máu Con Người là Bánh từ trời xuống đem lại sự sống muôn đời cho những ai ăn Bánh (Thịt) và uống Chén (Máu) ấy. Với người Do-thái thì khi nói đến bánh từ trời xuống là họ nghĩ ngay đến man-na là thứ bánh mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ trong hoang địa. Nhưng bánh từ trời xuống mà Đức Giê-su ban cho cac tín hữu thì vượt xa man-na ấy. Ăn man-na người Ít-ra-en vẫn chết. Ăn bánh từ trời Đức Giê-su ban, các tín hữu sẽ có sự sống bất diệt, ở đời này và ở đời sau.  

2.2 Không chỉ có thế, ai ăn Bánh (Thịt) và uống Chén (Máu) Đức Giê-su ban sẽ được ở lại trong Người, được kết hiệp với Người, được sống bằng sự sống thần linh, sự sống của Thiên Chúa, được nên một với Người. Đó chẳng là điều thần kỳ sao?  

2.3 Suy nghĩ về những điều trên, chúng ta không thể không thán phục quyền năng và tình yêu mà Chúa Giê-su đã dành cho Dân Thánh Chúa. Trước việc thể hiện quyền năng và tình yêu vô biên ấy, chúng ta được mời gọi dâng lên Thiên Chúa và Con của Ngài là Đức Ki-tô Giê-su, lời cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng. Nhờ quyền năng và tình yêu vô biên ấy mà chúng ta được chứng kiến phép lạ phi thường mỗi ngày: Phép Lạ của Tình Yêu!  

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Từ ngày rước lễ lần đâu, tôi đã rước Thánh Thể không biết bao nhiêu lần. Tôi đã “chầu” Thánh Thể trong nhiều thời gian. Tôi đã có được những cảm nghiệm sâu sắc về sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong Thánh Thể. Chính sự hiện diện này đem lại cho tôi sức mạnh và niềm an ủi trong cuộc sống.    

3.2 Qua các Khóa Thánh Kinh (mà tôi hướng dẫn) và qua các Sách Tu Đức, Thần Học, Hạnh các Thánh (mà tôi đọc), tôi đã hiểu sâu hơn ý nghĩa của Thánh Thể. Qua việc dấn thân phục vụ, tôi đã làm cho đời sống của tôi đậm đà ý nghĩa hiến dâng chia sẻ mà Thánh Thể gợi ý.

3.3 Tôi cảm tạ Thiên Chúa và Chúa Giê-su Thánh Thể về những hồng ân mà tôi đã lãnh nhận từ lòng từ bi thương xót của Người.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã xuống thế làm người;  vì yêu thương các tín hữu, Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để trở thành của ăn của uống cho chúng con. Con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ!

Nơi Thánh Thể Chúa mời gọi con sống hiệp nhất với mọi người. Chúa cũng mời gọi con sống hiến dâng cho mọi người và sống chia sẽ với mọi người, nhất là với những người thiếu thốn.

Con quyết không quên những mời gọi ấy của Chúa. Xin Chúa giúp con thực hiện chúng một cách khiêm cung và chân thành. Amen.

Sài Gòn ngày 13/06/2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com