Học hỏi Thánh Kinh

Mỗi tuần một chia sẻ: Tha thứ để được thứ tha - 17/09/2017

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (17/09/2017)

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

"Thầy không bảo là (anh phải tha thứ cho anh em)

 đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 18,21-35):

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?"   22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."  27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.  28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA.

2.1 Trong cái nhìn của đức tin, cộng đoàn (gia đình, giáo hội và xã hội) không chỉ có tương quan chiều dọc mà còn có tương quan chiều ngang. Cả hai tương quan ấy đều rất quan trọng. Một trong những đặc điểm của tưong quan chiều ngang là việc sửa lỗi cho nhau, giúp nhau nên hoàn hảo và việc hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện (Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên A). Một đặc điểm khác của tương quan chiều ngang là sự bao dung tha thứ cho nhau (Phúc âm Chúa Nhật 24 Thường Niên A).

2.2 Việc tha thứ hẳn là rất quan trọng nên Tông Đồ Phê-rô mới đặt vấn đề với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không ?" Chắc hẳn Tông Đồ Phê-rô và các Tông Đồ khác đều biết rằng Luật Mô-sê đòi các tín hữu phải tha thứ cho anh em đến 7 lần. Điều Tông Đồ Phê-rô muốn biết là Đức Giê-su có chủ trương gì khác không? Và ông đã được toại nguyện khi Đức Giê-su nói rõ quan điểm của Ngài: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

2.3 Việc tha thứ cho nhau còn chứa đựng một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Tha thứ là điều kiện để các Ki-tô hữu được Thiên Chúa thứ tha cho các tội lỗi của mình. Trong Kinh Lạy Cha, Đức Giê-su đã dậy chúng ta cầu nguyện: “Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”

III. THỰC THI LỜI CHÚA.

3.1 Kinh nghiêm nhân sinh và tâm linh cho chúng ta biết rằng tha thứ là một việc rất khó, khó vô cùng vì đó là việc làm vượt trên sức con người. Phải quảng đại, bao dung, hy sinh, khiêm hạ nhiều lắm mới tha thứ được cho những người đã làm chúng ta tổn thương. Trên thực tế có lẽ không có nhân đức nào có nhiều cơ hội thực hành cho bằng sự tha thứ từ trong gia đình, cho đến giáo xứ, giáo hội và xã hội.

3.2 Trong gia đình tuy là tổ ấm yêu thương nhưng cũng thường xẩy ra việc xúc phạm lẫn nhau, làm tổn thương nhau, hoặc vô tình hoăc cố ý, giữa các thành viên. Nên việc nhịn nhục (một sự nhịn chín sự lành) và tha thứ cho người thân là vô cùng cần thiết cho sự bền vững và hạnh phúc gia đình.

3.3 Trong giáo xứ và giáo hội cũng rất dễ xẩy ra những hiểu lầm, thành kiến, kỳ thị, ghen tỵ giữa các thành phần khác nhau của giáo xứ, giáo hội. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần có tinh thần bao dung, quảng đại và tha thứ cho anh chị em mình, thậm chí cho cả người trên và người dưới mình.

3.4 Trong xã hội cũng thường có sẵn những thành kiến, hiểu lầm, hiềm khích và hận thù do lịch sử để lại. Giữa người gốc Nam và người gốc Bắc, người gốc Trung cũng đã có thể có nhiều khác biệt và mâu thuẫn. Giữa người bình dân và người có học cũng có thể có suy nghĩ, quan điểm khác nhau. Giữa người cai trị và người bị cai trị  cũng thế. Giữa người vô thần và người hữu thần cũng rất dễ có bất đồng và mâu thuẫn. Chỉ có lòng bao dung và tha thứ mới hóa giải được những xung khắc của xã hội.

IV CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng khoan dung và nhân hậu.

Chúa đã tha thứ cho những kẻ treo Chúa trên thập giá.

Chúa đã dậy con phải tha thứ cho những người xúc phạm và làm tổn thương con.

Xin Chúa giúp con thực thi giáo huấn của Chúa

trong gia đình, giáo xứ và giáo hội và xã hội,

để con được bằng an và hạnh phúc.

Con cầu xin Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

 

Sài-gòn ngày 10 tháng 09 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com