Học hỏi Thánh Kinh

Mỗi tuần một chia sẻ: Làm vườn nho tức mở mang nước Chúa - 24/09/2017

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A (24/09/2017)

 LÀM VƯỜN NHO TỨC MỞ MANG NƯỚC CHÚA

“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia,

vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.

 

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 20,1-16a)

1 Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" 7Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" 8Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 12"Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? 14Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 16Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

 

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 Đọc Phúc âm chúng ta thấy sứ mạng của Đức Giê-su là rao giảng và thiết lập Nước Thiên Chúa trong trần gian này. Nước Thiên Chúa hay Nước Trời hay Vương Quốc hay Triều Đại của Thiên Chúa là những từ đồng nghĩa. Đức Giê-su đã dùng nhiều dụ ngôn để nói về Nước Trời: vườn nho hay đúng hơn là thợ làm vườn nho, tiệc cưới, mùa gặt, viên ngọc quý, mẻ lưới…. mỗi dụ ngôn diễn tả một vài khía cạnh của Nước Trời. Trong số các hình ảnh thì VƯỜN NHO là hình ảnh được Thánh Kinh dùng nhiều nhất khi nói về Nước Trời. Cách hiểu đơn sơ nhất về Nước Trời là thế này: ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào, con người sống theo lương tâm, thực thi công lý và bác ái với nhau thì ở nơi ấy, vào lúc ấy Nước Chúa hay Nước Trời hiện diện.

2.2  Dụ ngôn thợ làm vườn nho trong bài Phúc âm hôm nay nhấn mạnh đến việc mọi người lớn bé, già trẻ đều được Thiên Chúa mời làm cho vườn nho (Nước Trời) của Người. Chẳng những mọi người được Thiên Chúa dành chỗ trong Nước của Người mà mọi người còn được Thiên Chúa mời làm việc cho Nước Trời, làm việc cho sự phát triển và mở mang Nước Trời. Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã triển khai ý tưởng này trong Tông huấn “Người Ki-tô hữu Giáo dân (Christifideles Laici)”. Lý do là vì còn có rất nhiều Ki-tô hữu vẫn tự xem mình là người không có trách nhiệm xây dựng và mở mang Nước Tròi, nên thờ ơ với việc sống và truyền đạo.

 

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Được giáo dục trong chủng viện và dòng tu, tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình trong việc mở mang Nước Trời. Tôi đã dành nhiều thời gian, công sức cho các chuyến đi huấn luyện giáo dân và truyền giáo. Tôi cũng đã dành nhiều thời gian và công sức cho các Khóa Thánh Kinh (Lectio Divina, Chia sẻ Lời Chúa, Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo và Thánh Kinh 100 tuần). Tôi đã viết và gửi bài “Sống Lời Chúa hôm nay” từ nhiều năm nay và bài “Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật” từ mấy tháng nay cũng nhắm mục đích ấy.

3.2 Nhưng chưa bao giở tôi nghĩ là mình đã làm tròn trách nhiệm mà Chúa giao phó. Vì chung quanh tôi, còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, thậm chí có người còn thù ghét Chúa; trong xã hội Việt Nam còn rất nhiều tội ác, bất công, tham nhũng…;   trong cộng đoàn giáo xứ, giáo hội còn rất nhiều Ki-tô hữu chưa sống và làm chứng cho Tin Mừng.  

3.3 Mới đây, trong cuộc Hội thảo Truyền giáo Các Hội Dòng diễn ra từ ngày 29.08 đến 31.08.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài-gòn, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ đã thuyết trình đề tài “THỰC TRẠNG TRUYỀN GIÁO CỦA CÁC DÒNG TU VÀ CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM” và đã nêu lên một thực trạng cay đắng là Giáo Hội Việt Nam có rất ít người truyền giáo trực tiếp.

 

IV CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng khai mở Nứớc Trời cho chúng con và cho mọi người.

Chúa còn mời gọi chúng con cộng tác với Chúa trong việc mở mang phát triển Nước Trời trong các môi trường sống trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này.

Nhưng chúng con chưa đáp lại lời mời của Chúa một cách thỏa đáng. Chúng con còn ngại ngùng và nhát sợ.

Xin Chúa tha tội và thứ lỗi cho chúng con.

Xin Chúa ban Thánh Thần và sức mạnh cũng như sự sũng cảm cho chúng con để chúng con tích cực hoạt động cho Nước Chúa được mở mang, phát triển, cho nhiều người được ơn trở lại, gia nhập Hội Thánh.

Chúng con cầu xin Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

Sài-gòn ngày 19 tháng 09 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com