Học hỏi Thánh Kinh

Mỗi tuần một chia sẻ: Quà tặng của Chúa Ki-tô Phục Sinh - 31/05/2017

QUÀ TẶNG CỦA CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần…” (Ga 20,22).

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A

(04/06/2017)

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (Ga 20,19-23)

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 Dù các Tông Đồ đã được Thầy Giê-su nhắc đi nhắc lại nhiều lần là “Thầy sẽ sống lại” thì các ông vẫn hết sức kinh ngạc khi Thầy Giê-su bất thình lình xuất hiện giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em” rồi chìa tay và cạnh sườn ra cho các ông xem. [Thầy Giê-su đã Phục Sinh từ cõi chết và xuất hiện tỏ tường thì còn gì vui hơn]

2.2 Niềm vui của các Tông Đồ được ban thêm một sứ mạng vĩ đại và vô cùng nặng nề: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” [Được Chúa Ki-tô Phục Sinh giao phó sứ mạng mà Cha đã giao cho Thầy thì còn gì vinh dự cho bằng].

2.3 Thầy Giê-su thấu hiểu tâm trạng của các Tông Đồ nên đã trấn an ngay lập tức: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” [Có Thánh Thần của Đấng Phục Sinh thì còn gì phải sợ và được sai đi đâu mà chẳng đi].

2.4 Các Tông Đồ bất ngờ hơn nữa khi Thầy công bố: “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”. [Đấng Phục Sinh đã trao cho Quyền tha thứ tội lỗi và cởi trói thì làm sao các Tông Đồ không thi hành?].

2.5 Ơn Bình An, Ơn Truyền Giáo, Ơn Thánh Thần và Quyền Tha Tội là bốn món quà quý giá mà Chúa Ki-tô Phục Sinh đã ban tặng cho các Tông Đồ. Đó cũng là bốn món quà Chúa Ki-tô Phục Sinh đã ban tặng cho Hội Thánh. Mỗi Ki-tô hữu nhận được ba hoặc bốn món quà quí giá ấy tùy thuộc vào việc chúng ta thuộc hàng Giáo phẩm, Giáo sĩ hay Giáo dân. Giáo phẩm và Giáo sĩ thì có Quyền Tha Tội và On Tha Tội, Giáo dân thì được Ơn Tha Tội. Chúng ta hãy đón nhận, cảm tạ Chúa và khai triển các Ơn ấy trong cuộc sống của bậc mình!

III. THỰC THI LỜI CHÚA:

3.1 Trong số bốn món quà quý giá mà Chúa Ki-tô Phục Sinh đã ban cho các Tông Đồ và Hội Thánh thì cá nhân tôi đã nhận được Ơn Bình An, Ơn Truyền Giáo, Ơn Thánh Thần và Ơn Tha tội.

3.2 Nhờ Ơn-Bình-An của Chúa Ki-tô Phục Sinh mà tôi vượt qua bao khó khăn thử thách của cuộc sống, nhất là từ sau 30 tháng 4.1975 đến nay: Nào là cái nghèo và cảnh thất nghiệp, nào là tình trạng bị kỳ thị lý lịch, bị nghi ngờ và hiểu lầm, bị ganh tỵ và chụp mũ, bị tai nạn và bị bệnh....

3.3 Nhờ Ơn-được-sai-đi của Chúa Ki-tô Phục Sinh mà tôi luôn hăng say và tích cực trong các hoạt động tông đồ và giảng dậy.

3.4 Nhờ Thánh Thần của Chúa Ki-tô Phục Sinh mà tôi luôn bền vững và kiên cường trong dấn thân phục vụ và loan báo Tin Mừng.

3.5 Nhờ Ơn được Tha Tội từ Hội Thánh mà tôi được làm hòa với Thiên Chúa. Nhờ Ơn được Tha Tội mà tôi được soi sáng và thúc đầy sống bao dung và quảng đại với hết mọi người. Nhờ Ơn được Tha Tội mà tôi sẵn sàng “cởi trói” cho những người mắc lỗi với tôi hay làm tổn thương tôi, từ người trong gia đình, bạn bè, cộng sự viên và học trò cho đến ngoài xã hội.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA:

4.1 Lạy Chúa Ki-tô Giê-su Phục Sinh, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng về Ơn Bình An, Sứ Mạng Rao Giảng Tin Mừng, Chúa Thánh Thần và Ơn Tha Tội mà Chúa đã ban cho con.

4.2 Lạy Thánh Thần của Chúa Ki-tô Giê-su Phục Sinh, con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn ở trong con, ban sức mạnh và ánh sáng cho con, nâng đỡ ủi an khích lệ con trong những cơn gian nan thử thách.

4.3 Lạy Thiên Chúa Cha là Cha của Chúa Ki-tô Giê-su Phục Sinh và là Cha của con, con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã thương con bằng tình thương cua Người Cha. Cha đã không để con phải đói khổ, ngục tù. Cha đã cứu sống con khỏi tai nạn giao thông. Cha đã ban cho con khả năng và cơ hội phục vụ Hội Thánh Cha và những người chung quanh. Cha đã ban cho con muôn vàn ơn. Amen.

Đà Lạt ngày 31/05/2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com