Lịch sử PT Cursillo

Lịch sử Phong trào

 

Mục đích của Phong Trào là gì ?

 

Tài liệu của Phong Trào Cursillo ghi lại một số định nghĩa khác nhau về mục đích của Phong Trào. Trong khi cách dùng chữ trong định nghĩa có thể khác nhau, ý tưởng vẫn giống nhau. Một phần vì mục đích của Cursillo bao gồm nhiều phương diện. Không một định nghĩa nào có thể giải nghĩa một cách trung thực Cursillo là gì. Tuy nhiên tất cả định nghĩa (tổng hợp) có thể làm mục đích của Cursillo càng phong phú thêm.

Xin đề nghị ở đây một định nghĩa trong tài liệu Hội Thảo Tiền Cursillo :

“Phong Trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội bằng phương tiện và phương pháp riêng của mình tạo sự khả thi để con người có thể sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, và sống cùng nhau, Phong Trào cũng giúp mọi người khám phá và thực hiện ơn gọi cá nhân, thúc đẩy việc tạo ra các nhóm nòng cốt Kitô hữu nhằm làm dậy men Tin Mừng trong môi trường của họ.” ( Trích Hội Thảo Tiền Cursillo)

Định nghĩa trên cho thấy nó bao gồm bốn khía cạnh riêng biệt trong mục đích của Phong trào Cursillo:

1.      Tạo điều kiện khả thi để có thể sống và chia sẻ đời sống về những gì là nền tảng để trở nên Kitô hữu.

2.      Giúp khám phá và thực hiện ơn gọi cá nhân của mỗi người, với sự tôn trọng để sống và chia sẻ những nền tảng đó.

3.      Nuôi dưỡng sự sáng tạo của các nhóm nòng cốt Kitô hữu.

4.      Và làm dậy men Tin Mừng trong môi trường của họ.

Tâm tưởng PT Cursillo là gì ?

-Từ Điển Tiếng Việt  ( Trung Tâm Từ Điển Học )

Tâm Tưởng = Suy nghĩ và tình cảm riêng của mỗi người.

- Từ sách Những Tư Tưởng Nền Tảng Cursillo :

Tâm Tưởng =

v  Tâm tưởng là tập hợp các tiêu chuẩn, các xác tín, các thái độ căn bản và các chọn lựa mục vụ, khi phải đương đầu với các hoàn cảnh có tính cách thiết yếu lịch sử, đã khởi phát một công tác và hình thành bản chất của mình.

v  Tâm Tưởng của Phong Trào Cursillo có thể được giải thích dựa trên các yếu tố cấu tạo:

-      Một tập hợp các tiêu chuẩn.

-      Các xác tín và thái độ căn bản.

-      Gây cảm hứng cho việc phát sinh PT/Cursillo.

-      Cùng với sự tăng trưởng tự nhiên và trường cửu của Phong Trào.

-      Hình thành bản chất của Phong Trào.

Dần dần, ngày qua ngày Tâm Tưởng Cursillo thấm nhập vào lối suy nghĩ và tình cảm riêng từng Cursillista; từng người LĐ Phong Trào Cursillo để gây cảm hứng và là kim chỉ nam cho mọi hành động người LĐ.

Phân biệt Sách lược và Phương pháp trong PT Cursillo ( Theo CDC)

-   Sách lược là kế hoạch để đạt được mục đích và để bảo đảm sự hiệu quả của các hành động.

-   Phương Pháp là phương cách mang ra để thực hiện sách lược.

Sách lược của Cursillo là gì ?

Định nghĩa về Sách Lược = Sách Lược là kế hoạch cho những hành động thích hợp của Phong trào Cursillo. Điều này đòi hỏi sự trung thành với Tâm Tưởng và sử dụng đúng đắn Phương Pháp để đạt được mục đích.

Sự lựa chọn Sách Lược của vị sáng lập là nhằm  hoán cải để trở nên  một Kitô hữu đích thực, để trở nên những người nam nữ có thể tạo ảnh hưởng trên các cơ cấu hiện hữu. Là qui tụ những Kitô hữu có khả năng tự nhiên để Kitô hóa những cơ cấu có sẵn nơi trần thế. (cung cấp một cột sống đời sống Kitô hữu trong mọi môi trường). ( Theo Cursillo De Cursillo )

Linh Hướng PT Cursillo là ai và để làm gì ?

Đề tài này thật quan trọng, đặc biệt trong PT Cursillo, các linh hướng là linh mục hay tu sĩ có lời khấn, cùng song hành với giáo dân phục vụ trong PT, chúng tôi đề nghị quý bạn chịu khó đọc tài liệu sau đây : (* : Thư tín PT Trung Ương Hoa Kỳ tháng 8/ 2010, mục tài liệu PT )

b/- Tiền Cursillo :

Ai nên đi Khoá 3 Ngày ?

1/-Đó là các nhà lãnh đạo tự nhiên trong môi trường:

Những người có ý kiến ​​sống động, ảnh hưởng và uy tín. Họ không nhất thiết phải là những người ở vị trí cao nhất hoặc quan trọng, nhưng là những người có những quyết định, có ý kiến ​​mạnh mẽ, tích cực và ảnh hưởng. Họ sử dụng khả năng của mình để đạt được những gì họ tin là đáng giá. Họ dẫn đường, họ là những tác nhân của sự thay đổi.

2/-Phong Trào quan tâm đặc biệt đến những người ‘xa cách” là những người có nhân cách vững vàng, có ảnh hưởng và đang thao thức về những vấn nạn của xã hội, nhưng vì bất cứ lý do nào đó họ đã và đang mất dần Đức Tin, bất mãn và xa lìa Giáo Hội. Thành phần này nếu được chuyển đổi nhờ Khóa Ba Ngày, họ sẽ trở thành những tác nhân tiềm năng trong việc chuyển đổi môi trường.

Ai không có thể tham dự K3N ?

1/ Những người có vấn đề tâm lý hay cảm xúc. Những người cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, hoặc vướng mắc các vấn đề luân lý.

2/-Những người không đủ điều kiện để nhận các Bí tích, đặc biệt bí tích hoà giải và bí tích Thánh Thể. Những trường hợp khó xử nên mời gặp Linh Hướng Phong Trào.

Người Bảo trợ là gì ?

Là những người giới thiệu một tham dự viên Khoá  3 Ngày ( K3N).

Ai có thể bảo trợ ?

Lý tưởng là những thành viên Trường Lãnh Đạo (TLĐ), hay ít nhất là những Cursillista đã có kinh nghiệm sống Hậu Cursillo nghiêm túc : Hội Nhóm thân hữu và tham dự Ultreya thường xuyên. Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo (NTTNTPTC) có nói

202. Vì thế, những giới chức lãnh đạo cần nhận thức được rằng: toàn thể sách lược của Tiền Cursillo phải được điều hướng để tiến tới Khóa Cursillo và Hậu Cursillo.

Mỗi Cursillista có thể giới thiệu tận tình một ứng viên cho một thành viên TLĐ, để nhờ làm người bảo trợ.

c/- Khóa Cursillo 3N :

Những ý tưởng sai lầm nhiều nhất về Khóa Cursillo, là gì ?

Tìm hiểu những quan niệm sai lầm về PT Cursillo cũng quan trọng không kém tìm hiểu về Cursillo. Các quan niệm sai lầm nên tránh là :

- PT Cursillo là một phương pháp cải huấn. Mặc dù có nhiều người sau khi đi dự khoá Cursillo có đời sống tốt lành hơn, nhưng Khoá Cursillo không nhằm mục đích ấy, và người bảo trợ không tìm người mình bảo trợ chỉ để nhận ơn đó.

- Là một hội đoàn Công Giáo Tiến Hành, có ghi danh có thẻ hội viên, tập hợp sinh hoạt như một hội đoàn, có hội nhóm kiểu như mọi người thường biết v.v…

- Là nơi đào tạo và tuyển mộ nhân sự, cung cấp thành phần lãnh đạo cho các đoàn thể giáo xứ. Tuy nhiên cũng có những Cursillista sau khi dự K3N trở về cộng đồng của mình, sinh hoạt tốt hơn. Điều này dĩ nhiên là tốt và cũng được khuyến khích.

- Cursillo đưa người vào hoạt động xã hội, bác ái…

- PT Cursillo là thần dược cho mọi vấn đề khó khăn cá nhân. Người bảo trợ không gởi người mình chọn để khi về giải quyết những khó khăn đó trong cuộc sống.

Như thế Khóa Cursillo, là gì ?

Cursillo là một khóa học ngắn ba ngày, đặt nặng về cầu nguyện, học tập và tình bạn. Trên tất cả, Khoá Cursillo, là sống và chia sẻ những gì căn bản Kitô hữu thông qua tình bạn, yêu thương và tông truyền.

Khoá Cursillo là sự đáp trả lời mời gọi hãy đến mà xem. Lời mời đó được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Nó chắc chắn được thể hiện khi chúng ta nghe Tin Mừng trong Thánh Lễ. Lời mời gọi đó cũng được thể hiện qua người bảo trợ hoặc người bạn nào đó khuyến khích ta đến và sống những ngày cuối tuần. Nó là lời mời gọi để sống cảm nghiệm thực sự về ba cuộc gặp gỡ: với chính mình, với Chúa Kitô và với những người khác.

Ai có thể tham dự K3N ?

- Bất cứ ai không bị ngăn trở lãnh nhận các phép bí tích.

- Những người Công Giáo bình thường- cố gắng sống đời sống Công Giáo tốt đẹp nhất.

Tốn bao nhiêu tiền, ghi tên ở đâu và với ai ?

Các khoá gần đây là 450.000đ cho cả khoá 3 ngày, người bảo trợ sẽ giúp cụ thể ghi tên , đóng tiền… tuy đó không phải là nhiệm vụ chính yếu.  Nếu phí tham dự là một cản trở, điều kiện của Phong Trào tuy có giới hạn những cũng  có kế hoạch cho những anh chị đó.

d/ Hậu Cursillo :

Là suốt thời gian còn lại sau khi đi Khoá Cursillo 3 Ngày.

Ngày Thứ Tư trong Cursillo có nghĩa gì ?

Ngày thứ Tư là sau 3 Ngày sống trong Khoá, tức là giai đoạn Hậu Cursillo, gồm có Hội Nhóm và Ultreya cho mọi Cursillista và thêm họp Trường Lãnh Đạo cho những thành viên TLĐ.

Hội Nhóm, còn gọi là Hội Nhóm thân hữu, trong Cursillo có khác gì hội nhóm các đoàn thể khác ?

Hội nhóm là một phương pháp của đa số các hội đoàn, chẳng những Công Giáo mà các hội đoàn khác nữa.

Tuy nhiên Hội Nhóm Thân Hữu Cursillo là một phương pháp đặc thù và quan trọng,  còn được ví như là đầu tàu của con tàu Phong Trào Cursillo

Hội nhóm được định nghĩa là một nhóm anh chị em đến với nhau trong tâm tình Kitô hữu hầu trở nên những bạn hữu tốt lành hơn để khơi dậy việc Rao Giảng Tin Mừng cách linh động.

Nhóm mang bản chất chính yếu của Giáo Hội là tính cộng đồng, từ một Thiên Chúa Ba Ngôi và từ sự hiệp thông với các Thánh.

Hội nhóm phải có tính chất: đích thực, liên tục, tiến triển, chia sẻ và các đặc tính: nghiêm trang, thành thật, kín đáo, thường xuyên.

Ultreya là gì ?

Ultreya, từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Tiến lên”,  là sự họp mặt của các Nhóm để trở thành một cộng đồng. Những thành viên của Ultreya phải sẵn lòng hướng dẫn những tân cursillista để họ đi vào đời sống cộng đồng này. Đây là lúc gặp mặt giữa các Cursillista với nhau, thời gian thích hợp nhất cho các thành viên Trường Lãnh Đạo tiếp xúc cá nhân với các Cursillista đặc biệt là với những anh chị em mới tham dự một khoá 3 Ngày.

Các  đề mục trong Ultreya thường có, là gì ?

1.     Cầu nguyện – chúng ta bắt đầu và kết thúc mọi buổi Ultreya với một sự hiểu biết chắc chắn rằng không có Chúa Kitô, chúng ta không thể làm gì được.

2.     Hội Nhóm “thả nổi” – giúp để trao đổi với người khác những kinh nghiệm trong việc thăng tiến đời sống tâm linh và trong công tác tông đồ. Giúp những ai chưa có Nhóm Thân Hữu có thể tìm bạn để thiết lập Nhóm.

3.     Bài nói chứng nhân – ở đây chúng ta có cơ hội cho một cursillista nghiên cứu một cách đầy đủ trong việc họ đã nỗ lực sống những điều căn bản để là Kitô hữu, yêu Chúa, yêu lối xóm và yêu trần thế.

4.     Những lời đáp ứng còn có thể gọi là tiếng dội ( Echo)  – đây là những điều người cursillista nói lên để nâng đỡ thêm cho cái thực chứng đã được bài nói chứng nhân trình bày. Điều này giúp thức tỉnh lòng ước muốn nơi những tham dự viên để họ mạnh bước và cũng làm như thế.

5.     Tóm lược của Linh Hướng – đây là thời điểm cho việc đặt bài chứng nhân và những cảm tưởng của người cursiilistas trong bối cảnh đặc biệt với Lời Chúa.

6.      Một số bài hát có thể dùng chen giữa các đề mục trong  Ultreya.

7.     Giải lao là thời gian quan trọng để tiếp xúc cá nhân, và linh hướng cá nhân nếu cần.

8.      Chầu Thánh Thể tạ ơn.

B- Các câu hỏi về  Trường Lãnh Đạo :

Phong Trào Cursillo hiểu như thế nào về « Người Lãnh Đạo » ?

Lãnh đạo được hiểu như « phục vụ » và có hai loại người « Lãnh Đạo » :

1- Người lãnh đạo, với tư cách và đức tính của họ, là những người ảnh hưởng trên tư tưởng và hành động trên những người khác ( Được giải thích trong Khoá 3 Ngày) Tức là mọi Cursillista phải là một lãnh đạo, có ảnh hưởng trong môi trường sống của họ, và nhận ơn gọi phục vụ trong môi trường sống, Phúc Âm hoá các môi trường đó.

2-Còn nhà « Lãnh đạo của Phong trào Cursillo », có ơn gọi thi hành công việc của Phong Trào Cursillo, đó là việc tông đồ của họ và họ chịu trách nhiệm để làm việc đó. Điều này muốn nói rằng “lãnh đạo” ở đây không nằm trong ý nghĩa lãnh đạo đối với tất cả các Cursillistas là những nhà lãnh đạo Kitô giáo. Nhà lãnh đạo Phong Trào Cursillo chọn môi trường phục vụ ưu tiên của họ là Phong Trào Cursillo. ( Theo Hội Thảo LĐ2, CLW2)

Trường Lãnh Đạo là gì ?

Được dịch từ Anh ngữ School of leaders ;chữ school ở đây còn có nghĩa là một đàn như đàn cá, một tập hợp thì đúng hơn, như vậy ở đây không có ai là thầy, ai là trò, không như một trường cổ điển, không chỉ để học hỏi. Là một cơ cấu lãnh đạo Cursillo, gồm những người được chọn để phục vụ Phong Trào như một ơn gọi tông đồ. Vai trò ủy thác cho nhóm người này là họ phải trở thành một cộng đồng phục vụ trong cả ba giai đoạn của Phong trào: Tiền Cursillo ; Khoá 3Ngày và Hậu Cursillo. Phong trào được khai sinh, hình thành và được thúc đẩy từ chính nhóm lãnh đạo này, nói cách khác, trước khi thành lập Phong Trào. ( Phỏng theo chương VI Cẩm Nang LĐ và điều thứ 530 sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PTC)

Nhiệm vụ chính của TLĐ là gì ?

Theo Cẩm Nang LĐ có 6 mục đích chính :

1.      Phối hợp các nhà lãnh đạo thành trục điểm;

2.      Làm cân bằng các phần quan trọng khác nhau trong Phong Trào.

3.      Cung ứng tất cả sự kết hiệp thuần nhất sâu sắc và chân thành.  

4.      Thúc đẩy và bảo đảm tính xác thực và toàn vẹn của Phong trào Cursillo trong cả ba giai đoạn (Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo).

5.      Nâng đỡ và tạo điều kiện cho quá trình Tiền Cursillo hướng tới Hậu Cursillo qua Khóa Cursillo 3-ngày, và thông chuyển sự thao thức tới những người đã sống một Khóa Cursillo để họ có điều kiện thăng tiến sự hoán cải;

6.      Thiết lập những ý tưởng cơ bản về chức năng và hoạt động nơi các Nhóm và trong chính Trường Lãnh Đạo nhưng không dưới dạng kiểm soát, chi phối hoặc áp đặt.

TLĐ phải có phong cách sinh hoạt như thế nào ?

Với Phong Trào Cursillo, và cách riêng với Trường Lãnh Đạo,  phong cách lãnh đạo nào thích hợp nhất? Nói chung, người ta có khuynh hướng (ít ra trong lý thuyết) áp dụng loại lãnh đạo theo sự đồng thuận vì chúng ta toàn là những người lãnh đạo cả. Nhưng đây cũng là một phong cách lãnh đạo rất khó chu toàn. Nó có nghĩa là phải hỗ trợ lẫn nhau và luôn hiện diện cho nhau. Nó có nghĩa là phải trở nên một cộng đồng cùng một ý chí, một tấm lòng, một tinh thần và một tâm thức.

Trường Lãnh Đạo được thiết lập để là một cộng đồng phục vụ các cursillistas, phục vụ Cộng Đồng Cursillo. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Trường là để đáp ứng cho cộng đồng Cursillo (các Ultreyas), và để là những người lãnh đạo (đội ngũ Trợ Tá) cho Khóa 3 Ngày Cursillo. Xin xem (Chương IX Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi) :

“Với Phong Trào Cursillo, và cách riêng với Trường Lãnh Đạo, phong cách lãnh đạo nào thích hợp nhất? Nói chung, người ta có khuynh hướng (ít ra trong lý thuyết) áp dụng loại lãnh đạo theo sự đồng thuận vì chúng ta toàn là những người lãnh đạo cả. Nhưng đây cũng là một phong cách lãnh đạo rất khó chu toàn. Nó có nghĩa là phải hỗ trợ lẫn nhau và luôn hiện diện cho nhau. Nó có nghĩa là phải trở nên một cộng đồng cùng một ý chí, một tấm lòng, một tinh thần và một tâm thức. Thánh Phaolô dùng hình ảnh "thân thể" thật là thích hợp, vì hình ảnh đó phù hợp với cách lãnh đạo theo phương cách đồng thuận. Toàn thể các cơ phận của thân thể phải hành động với nhau để cho cả thân thể vận hành. Nếu một chi thể nổi loạn hay vài chi thể không góp phần hỗ trợ, thì toàn thân ắt ngưng hoạt động.

Ai là thành viên TLĐ ?

Là những người đã có một thời gian tích cực sinh hoạt ở Hậu Cursillo, có Nhóm và đang Hội Nhóm, tham dự Ultreya thường xuyên, tự nguyện sống ơn gọi trong TLĐ là môi trường của mình, ưu tiên phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, sau đó ngay khi có thể trong TLĐ phục vụ trong 3 khối của Phong Trào.

“Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn (Cấu Trúc Tư Tưởng của Bonnin)

Trước khi thâu nhận các Cursillstas vào Trường Lãnh Đạo, điều cần thiết là phải xem họ phải hội đủ hai đặc tính sau đây:

a)     Kính sợ thật sự Cursillo do thái độ tràn đầy cảm phục đối với Phong Trào. Lòng kính sợ thật sự này là chủ đề quan trọng của Trường; nhờ đặc tính này những khó khăn khi chia sẻ các bài nói (rollos) xem ra giảm bớt rất nhiều.

b)      Hoạt động tông đồ có thể xác định được không phải qua hành vi nhưng qua lòng hăng say đạt tới những tiềm năng có thực.

Các người có trách nhiệm trong các hội đoàn, hay trong các giáo xứ có nên tham dự TLĐ không ?

Các anh chị này đã có sứ vụ phục vụ Giáo Hội và con đường nên thánh khác với phương pháp Cursillo thì không phải đối tượng chính cho Tiền Cursillo. Nhưng nếu vì lý do riêng các anh chị này đã là Cursillista và chọn tham dự TLĐ thì nên dần dần tìm người thay thế mình trong các hội đoàn trước kia.

Ngoài ra các anh chị đã là thành viên của TLĐ nên tránh lãnh trách nhiệm trong các giáo xứ hay hội đoàn khác. Việc này sẽ gây phức tạp để chu toàn nhiệm vụ một lãnh đạo Phong Trào.

Diễn biến một buổi họp TLĐ phải có những mục gì ?

Các mục sau đây có thể thực hiện không theo thứ tự

1 - Cầu nguyện khai mạc và Hội Nhóm Lãnh Đạo

2 - Phần tín lý và thảo luận

3 - Phần kỹ thuật và thảo luận

4- Họp Khối

5 - Nghỉ giải lao ( Tiếp xúc cá nhân )

6 - Các Khối báo cáo và tường trình

7 - Viếng Thánh Thể

(Chương 6 Cẩm Nang Lãnh Đạo)  


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com