Chia sẻ sùng đạo

Chia sẻ Sùng đạo - Chặng 8 Đàng Thánh Giá

Anh chị quý mến,

Xin chia sẻ với anh chị mục « SÙNG ĐẠO » của tôi, nhân dịp hôm thứ bảy 17/09/2016 tham dự Đàng Thánh Giá trong cuộc hành hương với PT tại Nhà Thờ Thị Nghè:

CSe dtg 08

Tại sao Chúa Giêsu khiển trách các bà thành Giêrusalem, chặng thứ 8 Đàng Thánh giá? (Lc 23,26-31)

Suốt chặng đường Thương Khó của Chúa, Thánh Kinh chỉ ghi lại rất ít Lời Chúa duy có đoạn này, được đọc trong chặng thứ 8 Đàng Thánh Giá. Thường mỗi Lời của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh là một bài học quý giá cho chúng ta, bài học nào có thể rút ra từ những Lời Chúa này, những Lời rất đặc biệt thể hiện, một lần nữa uy quyền Thiên Chúa, mặc dù bên ngoài Ngài là một tử tù sắp bị hành quyết?

27 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người.28 Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.29 Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! 30 Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi!31 Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? "

Có hai nhóm phụ nữ trong chương 23 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca.

Thật vậy, nếu đọc kỹ chúng ta sẽ để ý thánh sử nói đến hai nhóm phụ nữ trên con đường Thương Khó của Chúa cũng trong chương 23, ở câu 49: « 49 Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã chứng kiến những việc ấy. » Nhóm phụ nữ này có thể ám chỉ những người không có phép đến gần, Đức Mẹ Maria, bà Ma đa lê na, hay Mô ni ca… Thánh Lu-ca ghi rõ các bà «49 Đứng đàng xa ».  

- Ai là « các phụ nữ Thành Giêrusalem » được nói đến trong đoạn PÂ này?

Theo bà Marie Noelle Thabut trong sách Talmud (Do Thái), đó là các bà đỏm dáng thành Giêrusalem, từng nhóm « từ thiện » của thành phố, thường là những « hội đoàn » trong xã hội, có thể là vợ, là mẹ những người lính hành hình Chúa Giê-su. Họ pha những thức uống giảm đau cho các tử tù.

Lý do này cho chúng ta hiểu cụm từ các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem, không ám chỉ Đức Mẹ, bà Ma đa lê na, hay Mô ni ca…

Một khi phân biệt nhóm người phụ nữ này là ai, chúng ta có thể hiểu hơn tại sao Chúa muốn nói, thà rằng đừng sinh ra, đừng nuôi nấng những người con đang hành sự trong hiện trường: « Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh đẻ, kẻ không cho bú mớm ». Chúa nhắc lại Cựu Ước, liên quan trực tiếp tới sách Hô sê (Hs 9,14):

« 14 Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài làm cho chúng… Ngài sẽ làm gì cho chúng đây?
Xin cho chúng không còn sinh nở, hết cho bú mớm »

Chính trong sách Hô sê này những Lời của Thiên Chúa cũng rất mạnh đối với dân bất trung và sát nhân:

1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, vì ĐỨC CHÚA sẽ kiện dân cư xứ này: Quả thật trong xứ này, chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa. 2 Chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau ».(Hs 4:1-2).

Phải chăng bài học nên ghi nhớ nơi đây: Chúa dạy chúng ta thực hiện bác ái từ thâm sâu trong lòng và qua cả cuộc sống chúng ta, không khoa trương, ngoài miệng trên môi?

Tuy nhiên thực ra, Chúa không bao giờ thực hiện những lời hăm dọa ấy vì chỉ cần một dấu hiệu hoán cải dù chỉ một mảy may là mọi sự trở lại như xưa: (Hs 11,9) « 9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh, và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Trở về từ chốn lưu đày »

Nếu phải viết lại với văn thể của thế kỷ XXI, ta có thể đọc:

« Hỡi con cái của Giêrusalem, các bà là mẹ, là vợ của những lý hình, đừng nhầm lẫn, tôi là kẻ vô tội. Hãy dành lòng thương hại của các bà cho các ông đi! Các ông cũng như Giu Đa, lẽ ra không nên được sinh ra. Hãy xem họ làm gì tôi đây (Cây xanh tươi), huống chi họ sẽ làm gì với những kẻ thật tình phạm tội (Cây khô héo). .. »

Chúng ta đều biết, Ngài sẽ xin Chúa Cha đừng chấp, vì Ngài nói trước khi tắt thở: (Lc 23,34a) « 34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm »

 

Mác-cô Lương huỳnh Ngân,

Phỏng theo Lời Chúa các Chúa Nhật trang web cursillosaigon.org chuyển ngữ các suy niệm Lời Chúa của Marie Noelle Thabut, đài phát thanh Notre Dame de Paris. 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com