Lời Chúa CN

TÌM HIỂU TÂN ƯỚC CHÚA NHẬT 05 THƯỜNG NIÊN B - 7/02/2021

BÀI ĐỌC 2 (1 Cr 9,16-19.22-23)

 

« Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.»

 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

 

16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! 

17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 

18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người.

 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 

23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.

 

Trong nhiều thư của thánh Phao-lô, ngài thường hãnh diện cho biết ngài tự kiếm cách tự lực cánh sinh để không phải là gánh nặng của các cộng đồng phải cấp dưỡng cho ngài. Hình như trong Giáo Hội Cô-rin-tô có những người chống lại thánh nhân cho rằng thái độ của ngài từ chối quyền được nuôi dưỡng là vì ngài không muốn bị kiểm soát. Họ tự hỏi ngài có phải thực là một Tông Đồ như ngài tự xưng không ? Trong bài này, thánh Phao-lô trình bày những lý do thâm sâu của cách hành xử ấy. Ngài tỏ ra không vụ lợi vì ngài muốn cho mọi người thấy làm việc này không cho riêng ngài. Rao giảng Tin Mừng không phải là một nghề để hưởng một quyền lợi nào, mà là chu toàn một sứ vụ được trao ban. Ngài đang thi hành sứ vụ đó , cho nên ngài được tự do. « đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm ».  (c16)

  Ngài có bao giờ chọn rao giảng Tin Mừng, ai cũng biết thế ; chuyện không có trong chương trình đời ngái !. Ngài là một người Do Thái nhiệt thành, một người Pha-ri-sêu. Nhiệt thành đến nỗi ban đầu bách hại giáo phái là những người Ki-tô… Thế rồi có cái ơn trở lại bất ngờ đối với ngài, đem sự nhiệt thành của ngài phụng sự Tin Mừng. Đối với thánh Phao-lô đi giảng đạo là một nhiệm vụ khi được kêu gọi, dưới mắt ngài không thể là một Ki-tô hữu mà không là một tông đồ. Chúa đã gọi ngài là để phục vụ tha nhân mà ngài gọi là dân ngoại ; Thánh Phao-lô nói thế trong thư cho dân thành Ga-lát:

 « 15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người.16 Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên » (Gl 1 :15-16)

Nói tới đây làm sao mà không nghĩ tới ơn gọi của các tiên tri, A-mốt chẳng hạn ?

«  14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung.15 Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta »( Am 7 : 14-15)

Hay trong Giê-rê-mia:

« 5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân » ( Gm 1 :5)

Một tiên tri, theo định nghĩa là sống “cho tha nhân”. Trong Phúc Âm thánh Mác-cô mà chúng ta đọc hôm nay, Chúa Giê-su nói rõ rằng Ngài đến là để rao giảng Tin Mừng.

Ý thức về trách nhiệm của mình làm cho thánh Phao-lô thốt ra một lời rất mạnh, có lẽ đã làm cho chúng ta ngạc nhiên  Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng (c16), không phải ngài cảm nhận như có một sự đe dọa gì đến từ bên ngoài, nếu không chu toàn xứ vụ, nhưng là ngài có cảm tưởng rằng sẽ là “người vô phúc hơn bất cứ người nào.”.  Lòng đam mê Tin Mừng mới mẻ này, nay trở thành một bản tính thứ hai của thánh nhân.  Tha thiết muốn chia sẻ điều khám phá mới này cho tha nhân.

Niềm vui và phần thưởng của ngài là đây: Chỉ vỏn vẹn biết mình đã chu toàn sứ vụ. Thánh Phao-lô không phải một nhà thuyết-pháp lưu động đi rao giảng nay đây mai đó với mục đích kiếm tiền. Ngài chỉ phục vụ mà thôi

« Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. »(c17)

Câu này thường dành cho những người nô lệ; vì lẽ đó hai câu 17-18 này có thể tóm lại rằng, nếu tôi đã chọn nghề này thì tôi đã đề nghị được trả lương bổng như mọi nghề khác; thế nhưng tôi trở nên nô lệ của Chúa, mà đã là nô lệ thì không có đòi hỏi lương bổng gì như mọi người biết ! Tuy nhiên tôi đã nhận được phần thưởng rất lớn, đó là hạnh phúc và niềm vui rao giảng Tin Mừng ( nghĩa đen là không được trả thù lao nhưng đó mới là lương tôi đấy). Có vẻ như một nghịch lý thế nhưng đó là một trải nghiệm hằng ngày của những ai phục vụ Tin Mừng. Chu toàn nhiệm vụ không vụ lợi mới tương xứng với việc rao giảng tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, sống thì phải biết lo đáp ứng những nhu cầu cá nhân, nhưng thánh Phao-lô nói rất rõ đi rao giảng là một nhiệm vụ, một sứ vụ, một ơn gọi nhưng không, không phải là cái nghề. Hết lòng chu toàn nhiệm vụ, dù bị áp đặt, người tông đồ sẽ nhận được phần thưởng là niềm vui cho đi: lúc đó mới là lúc giống hình ảnh của Đấng mà ngài rao giảng.

Rao giảng không chỉ ở lời nói, nhưng cả trong cách sống  «Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu »(c22) : Câu này nói lên bối cảnh của bài viết : Tất cả những tín hữu thành Cô-rin-tô không có cùng một hành trình đức tin. Có người là từ đạo Do Thái cũ, trở lại đạo như thánh nhân, các người khác không phải là gốc Do Thái nhưng không thể kể họ là dân ngoại vì trước kia họ cũng có một đạo nào đó, họ thờ các thần khác, có nghi lễ của đạo của họ…Phép Thanh Tẩy và việc gia nhập cộng đồng Ki-tô bắt buộc họ thay đổi, nhiều khi hoàn toàn các thói quen của họ. Ví dụ như trước kia họ cúng với những thú vật và sau đó ăn thịt cúng, như một bửa tiệc thánh thiêng. Khi sát nhập vào cộng đồng đức tin Ki-tô là dĩ nhiên phải bãi bỏ các việc đó : Trong thời gian học giáo lý có những đòi hỏi rất chặt chẽ như thế.

Thế nhưng có thể xảy ra là họ được các bạn hay người thân mời ăn tiệc cúng. Ví dụ người ta tìm thấy trong đền thờ Cô-rin-tô một thiệp mời có nội dung như sau đây: “An-tôn, con ông Pơ-tô-lê-mê mời anh tới ngồi cùng bàn với thần Sa-ra-pi ( Một trong nhiều thần ờ Cô-rin-tô,) tại sảnh Sa-ra-pa-i-ôn” ngày…giờ…. Nếu là một người Ki-tô hữu có đức tin mạnh chắc chắn     ( Thánh Phao-lô dùng chữ “đức tin mạnh”), thì lương tâm sẽ yên ổn chấp nhận ăn đồ cúng như thế: Lý do là các thần đó không có thật, có cúng tế  bao nhiêu súc vật đi nữa, những của tế lễ đó không có ý nghĩa gì, thì việc ăn đồ cúng không thể xem là phạm thánh đối với Thiên Chúa của người Ki-tô. Người Ki-tô hữu có đức tin vững sẽ chọn không làm phật lòng người có nhã ý mời. Thế nhưng không nên đem những người kém đức tin vào những chuyện đó :

 “Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã.10 Thật vậy, nếu có ai thấy bạn là người hiểu biết mà lại ngồi dự tiệc trong đền trong miếu, thì lương tâm của người yếu đuối ấy lại chẳng dựa vào đó mà ăn của cúng sao?” ( 1Cr 8:9-10) 

Người Ki-tô hữu có đức tin yếu, nhưng nghiêm túc, dù biết rằng các thần thánh đó không có thật…Trong đầu họ hiểu thế nhưng có thể bị xao xuyến và sau đó trong cuộc sống lương tâm cứ cắn rứt mãi. Và vì thế Thánh Phao-lô kết luận rằng:

« 13 Vì thế, nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã » ( 1Cr 8: 13)

Trong bài hôm nay ngài cũng nói thế nhưng lời lẽ khác hơn « 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. » 

Trong thư Roma, ngài nói cách khác nhưng cũng cùng một nội dung:

 « 17 Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.18 Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng.19 Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.20 Đừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu. »  ( Rm 14:17-20)

***

 

PHÚC ÂM ( Mc 1 :29-39)

 

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.


29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.

 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người về tình trạng của bà. 

31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa.

 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.

 36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. 

37 Khi gặp Người, các ông thưa : “Mọi người đang tìm Thầy !”

38 Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Bài này giống như một phóng sự. Thánh Mác-cô nói rõ chỗ nào, lúc nào, thậm chí còn muốn nói chính xác giờ nào. Thế nhưng chính vì mục tiêu các thánh sử không phải là nhà sử học, nên chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa thiêng liêng của những dữ kiện chính xác dó. Chúng ta phải tìm hiểu từng câu, từng chữ.

Vậy câu chuyện xảy ra tại Ga-li-lê, chính xác là thành Ca-phác-na-um. Một ngày, một buổi tối và ngày hôm sau ngày Sa-bát. Biết rằng một ngày của người Do Thái không phải từ nửa đêm tới nữa đêm hôm sau, mà từ từ mặt trời lặng tới lúc mặt trời lặng hôm sau. Biết rằng ngày Sa-bát bắt đầu chiều thứ sáu cho đến chiều thứ bảy khi sao trên trời bắt đầu mọc. Cũng biết rằng ngày Sa-bát là dành để cầu nguyện bằng sách Tô-ra  ở thánh đường và ở nhà. Chính vì thế mà dân thành Ca-phác-na-um chỉ đem các bệnh nhân tới nhà Chúa Giê-su buổi tối cuối ngày Sa-bát. Thánh Mác-cô nói :

 « Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. »(c32)

Trong ngày, trước đó Chúa chỉ làm một việc : đi tới nhà thờ của thành phố và sau đó về nhà. Sở dĩ thánh Mác-cô nói rõ như thế là để nói rằng Chúa Giê-su là người Do-Thái trung thành với Lề Luật. Sáng hôm đó « trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập »  ( Mc 23), thánh Mác-cô nói rõ như thế, tin này tung ra khắp thành phố như châm ngòi thùng thuốc nổ rằng đấng Giê-su sai khiến được thần ô uế. Vì thế không lạ gì, chiều đến vừa hết ngày Sa-bát người ta mang lại mọi người bệnh hay bị quỹ nhập. Đằng sau các điều tai nghe mắt thấy đó, thánh Mác-cô muốn nói : Đây là đấng Mê-si-a, đấng đến để mặc khải và chu toàn Nước Trời.

Rất lạ lùng là ma quỷ biết tông tích Chúa Giê-su, và Ngài cấm chúng nói :

 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Ma quỷ thì biết từ ngày đấng Giê-su nhận phép Rửa từ ông Gioan-Tẩy Giả trên sông Gio-đan, nó nói với Chúa sáng nay tại đền thờ Ca-phác-na-um. :

24 « rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! »

Tại sao Chúa cấm phải im lặng ? Trong lúc Chúa không đến không phải để lẩn trốn …? Có lẽ dân chúng thành Ca-phác-na-um chưa sẵn sàng để được mặc khải ngay điều đó. Còn phải qua bao nhiêu chặng đường mới được biết mặt thật của Chúa Ki-tô. Không chỉ biết nói ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!  Như quỹ thường biết nói. Lúc bấy giờ các bệnh nhân bị cuốn hút bởi Đức Giê-su, thế nhưng họ có sẵn sàng nhận đức tin chưa ? . Đó là điều không rõ ràng của các phép lạ : có thể được chữa lành mà không gặp gỡ Chúa. Và khi Si-môn muốn giữ Chúa lại và nói  “Mọi người đang tìm Thầy !”  Chúa không trả lời thẳng mà quay về điều chính yếu là rao giảng Nước Trời 38 Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

Chúa Giê-su không bao giờ nói, « Ta đến để làm các phép lạ », Ngài nói ta đến để loan báo Tin Mừng vì « Nước Trời đã đến gần ». Các phép lạ là những dấu chỉ của Nước Trời đã tới rồi. Cái nguy cơ là chỉ thấy hiện tượng kỳ diệu.Thầy ra đi cốt để làm việc đó (c38).Không thể nào không nghĩ rằng thánh Phaolô nói cho dân thành Cô-rin-tô trong bài đọc 2 hôm nay : Chúa Giêsu và thánh Phao-lô có cùng một đam mê là loan báo Tin Mừng : có lẽ vì điều này rất khẩn trương.

Các lần lượt các sự kiện, thánh Mác-cô nói rất rõ  35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.

Tại sao các chi tiết đó ? Sáng ngày Sa-bát Chúa cầm tay một người bệnh, nâng họ dậy, sáng sớm ngày hôm sau, là ngày đầu tuần ( đếm theo tuần người Do Thái) , Chúa đi vào sa mạc để gặp Đức Chúa Cha trong cầu nguyện…Vài tháng sau hay vài năm sau, cũng trong đêm của ngày đầu tuần, Đức Chúa Cha cho Ngài Phục Sinh. Theo tiếng Hy-lạp, làm cho trỗi dậy và trỗi dậy giữa người chết là cùng một chữ .

Điều chính xác khác, Chúa vào sa mạc để gặp Thiên Chúa, và ngay sau khi về gặp lại các môn đệ Ngài bảo ngay  Chúng ta hãy đi nơi khác . Có phải chăng những phút cầu nguyện thúc đẩy Ngài đi nơi khác ?. Chẳng những việc này không làm yếu đi lòng hăng sai đi rao giảng Tin Mừng mà việc cấm phòng trong thinh lặng làm tăng thêm đà mới. Đức Giám Mục Tổng Giáo Phận Marseille nói rằng :« Chúa Giê-su không đi rao giảng Tin Mừng xa như thế nếu Ngài không đi xa để cầu nguyện ». Suy cho cùng, cầu nguyện hay hành động là một mâu thuẫn giả tạo. Không có điều này thì không có cái kia. Một giám mục khác nói ở một hội đồng giám mục tại Lộ Đức rằng « Một người rao giảng tin mừng mà không cầu nguyện thì nay mai không rao giảng Tin Mừng nữa »

Các chửa lành của Chúa Giêsu, có lẽ làm cho chúng ta suy nghĩ lại về những thuyết giải chúng ta về đau khổ. Nếu Chúa chữa lành các bệnh, thì bệnh hoạn là sự dữ. Nếu Ngài chữa bệnh cùng lúc với loan báo Nước Trời tức là đau khổ đi ngược lại với chương trình của Thiên Chúa, vì thể phải dứt bỏ đi. Trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe ông Gióp kêu la về sự đau khổ, và cuối sách Chúa cho ông có lý đã dám kêu la lên Chúa. Sự đau khổ nguyên thuỷ là một điều dữ, phải dám nói lên. Phải điên mới nói trước mặt một người bệnh « Điều gì đến với bạn là tốt cho bạn… ». Dù thật có những người, nhờ ơn Chúa, rút từ những đau khổ con đường để lớn lên. Nhưng đau khổ vẫn là một sự dữ. Và tất cả những cố gắng của chúng ta chống lại đau khổ là hợp với chương trình của Thiên chúa. Chúa cứu rỗi con người toàn diện chứ không chỉ các linh hồn không thể xác. Rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói cho cho tri thức hay cho lương tâm ; Rao giảng Tin Mừng  không thể nào tách rời với cuộc chiến chống lại tất cả những gì làm cho con người đau khổ.  

Bằng chứng chương trình của Thiên Chúa là một thế giới mới, trong đó không còn nước mắt.

17 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa…20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa...Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta." ĐỨC CHÚA phán như vậy. 
( Is 65 :17 ; 20 ; 25b)

 Một lời hứa mà ta tìm thấy tiếng vang trong sách Khải Hoàn 21,4

 « 4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất »

***

 

 

Tác giả: Marie-Noëlle Thabut                       
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions


Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân               
Hiệu đính: Phêrô Nguyễn Thế Hoằng                 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com