Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Phục Sinh Năm C

 

“CHÍNH ĐỨC GIÊSU TIẾN ĐẾN GẦN

và CÙNG ĐI VỚI HỌ"

Tin Mừng Luca 24,1

 

 

Hát thánh ca Mùa Phục Sinh khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN Phục Sinh

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Luca 24, 13-35 (đọc trong thánh lễ chiều Chúa Nhật)

 • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
 • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 LỜI chạm dế tôi , dựa theo 3 câu hỏi gợi ý sau:

 • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

 • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

 • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 (Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

 Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG.

Trong tinh thần Hội Thánh Hiệp Hành, chúng ta chăm chú vào Chúa Giêsu "cùng đi với họ", để chiêm nghiệm cách nhận ra Chúa Phục Sinh cùng đi với chúng ta trong cuộc sống hôm nay, khi không thấy Ngài.

 1. “Chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ... nhưng mắt họ không nhận ra Ngài” (câu 15-16)
 • Trên đường Emmau, hai người môn đệ buồn rầu vì không còn niềm vui và mất hết hy vọng. Họ bỏ cuộc trở về cuộc đời cũ.
 • Chúa Giêsu tìm đến và "cùng đi với họ" trên con đường họ đi.
 • Họ nghe biết đầy đủ về Ngài, nhưng "chẳng hiểu gì cả" và chậm tin vào lời các ngôn sứ (câu 25).

Bước 1 : Để cùng đi với môn đệ, Chúa đến với họ để GẶP GỠ.

 

 1. Đức Giêsu "hỏi họ : "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?"… "Ông Côlêôpát trả lời… Dức Giêsu hỏi : "Chuyện gì vậy?... Họ thưa …". "Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng : "Các anh chẳng hiểu gì cả… Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Ngài sao?".
 • Chúa Giêsu mở lời để nghe hai môn đệ mở lòng ra, chia sẻ với Ngài những nổi niềm đang đè nặng trên lòng trí mình.
 • Họ chia sẻ với Chúa" chuyện ông Giêsu Nadarét, " chúng tôi trước đây vẫn hy vọng…Việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi…", mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc… Vài người đã ra mộ..nhưng chính Người thì họ không thấy/
  Và Chúa đã trao đổi lại với họ: Các anh chẳng hiểu gì cả"

Bước 2 " Chúa Giêsu ngỏ lời để LẮNG NGHEĐỐI THOẠI.

 

 1. "Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh" (c. 27)
 • Để cho hai môn đệ hiểu con đường vượt qua đau khổ để vào trong vinh quang của Đức Kitô, Chúa đưa họ trở lại với Kế hoạch của Thiên Chúa, khởi đi từ ông Môsê đến các ngôn sứ và những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh" (câu 27).
 • Chúa đưa các môn đệ tham gia vào bàn tiệc Lời Chúa, để bước đi trong ánh sáng và có được lối nhìn mới là Tin Mừng Phục Sinh.

Bước 3.  THAM GIA vào Lịch sử cứu độ qua THÁNH KINH

Hoa trái của việc tham gia này khơi dậy một sự gắn bó với Con Người đang đồng hành với họ, khiến họ " nài ép Đức Giêsu:" Mời ông ở lại với chúng tôi…"

 

 1. "Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bành, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ." (câu29-30)
 • Khi hai môn đệ nhờ được Chúa bẻ bánh Lời Chúa cho mình, nên đã mở lòng ra cho Chúa, Chúa đã cho họ THAM GIA.
 • Bữa Ăn của Ngài, được Thánh Luca mô tả như bàn tiệc Thánh Thể.

Bước  4 : THAM GIA vào Bàn Tiệc THÁNH THỂ.

 

 1. "Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ nới bảo nhau :"Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" (câu 31)
 • Hai môn đệ nhờ được soi sáng bởi Thánh Kinh và nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, từ chổ "không nhận ra Người" (câu 16), bây giờ "mắt họ liền mở ra và nhận ra Người" (câu 31).
 • Họ đã biết PHÂN ĐỊNH, nhờ Thánh Thần đã làm cho "lòng chúng ta bừng cháy lên" (câu 31).

Bước 5 .  Đây là lúc PHÂN ĐỊNH.

 

 1. "Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê rusalen gặp Nhóm Mười Hai và các bạn hữu…" (câu 33).

Bước 6. Sau khi phân định, hai môn đệ đã QUYẾT ĐỊNH.

 

 1. "Hai ông thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh" (câu 35)

Hai môn đệ lên đường trở lại với Hội Thánh Giê rusalem, chia sẻ kinh nghiệm của mình, làm chứng Chúa đã Phục Sinh.

Bước 7 : Lên đường SỨ VỤ - LÀM CHỨNG-LOAN BÁO TIN MỪNG.

 

4 - CẦU NGUYỆN Thánh vịnh Đáp ca 17.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương;

Ít ra en hãy nói lên rằng

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN.

Chúng ta tiếp tục suy niệm Tin Mừng Luca 24, 13=35, theo cách chiêm nghiệm trên đây, để xác tín hơn cách Chúa Phục Sinh, dù chúng ta không thấy, vẫn đang cùng đi với mỗi người trong cuộc sống của minh.

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 Các phụ nữ được thiên thần của Chúa mời gọi một cách rõ ràng “Này các bà, các bà đừng sợ” và đừng tìm Chúa Giêsu trong mộ.

Từ những lời của thiên thần, chúng ta có thể nhận được một giáo huấn quý báu: chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi tìm kiếm Đức Kitô Phục sinh, Đấng ban sự sống dồi dào cho những ai gặp Người.

Tìm kiếm Đức Kitô có nghĩa là khám phá sự bình an trong con tim. Chính những phụ nữ trong Tin Mừng, sau những hoảng sợ ban đầu, mà người ta có thể hiểu, họ cảm thấy hết sức vui mừng khi biết Thầy còn sống.

Trong mùa Phục sinh này, tôi ước mong mọi người cũng có được cảm nghiệm thiêng liêng như vậy, đón nhận trong tâm hồn, nơi nhà và gia đình Tin Mừng Phục sinh: “Chúa Kitô Phục sinh không còn chết nữa, cái chết không còn quyền trên Người” (Ca Hiệp Lễ). Lời loan báo Phục sinh, Chúa Kitô đang sống, Chúa Kitô đồng hành với cuộc sống của tôi, Chúa Kitô ở bên cạnh tôi. Chúa Kitô gõ cửa trái tim tôi, để cho Người vào, Chúa Kitô đang sống. Trong những ngày Phục sinh này, sẽ rất hay nếu chúng ta lặp lại điều này: "Chúa đang sống".

Sự chắc chắn này dẫn chúng ta đến lời cầu nguyện, hôm nay và trong suốt Mùa Phục Sinh: “Regina Caeli, laetare – Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng”. Sứ thần Gabriel đã chào Mẹ như thế lần đầu tiên: “Hãy vui mừng, hỡi Đấng đầy ân sủng!” (Lc 1, 28). Giờ đây niềm vui của Mẹ Maria đã trọn vẹn: Chúa Giêsu sống, Tình yêu đã chiến thắng. Ước gì đó cũng là niềm vui của chúng ta!                

(trích Giảng Thứ Hai PS - 12.4.2021)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 04 trên trang web của PT.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com