Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Lễ Chúa Lên Trời Năm C

 

"PHẢI NHÂN DANH NGƯỜI

MÀ RAO GIẢNG CHO MUÔN DÂN"

Tin Mừng theo thánh Luca 24, 61

 

Hát thánh ca Phục Sinh khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

(Lời nguyện Lễ Chúa Lên Trời)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Luca 24,46-53 

 • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
 • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa vào các câu hỏi gợi ý sau :

 • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

 • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

 • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 (Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

 Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

 

 1. Chúa Giêsu nói với môn đệ:"Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." (c.46-48)

Ơn cứu độ Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập giá phải được mang đến cho muôn dân như thế nào? Lời Chúa truyền cho các môn đệ trước khi về trời nêu rõ 3 điểm:

 1. Nội dung được công bố: "Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại ". Đó là Kêrygma T. Phêrô loan báo ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống ở Giêrusalem. (Cv 2,22-25).
 2. Việc cần làm và Mục tiêu: "Nhân danh Người rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội."
 3. Cách làm: làm chứng nhân.

Hôm nay, tôi phải tự hỏi

(1) Tôi có tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh để cứu độ tôi khỏi chết đời đời không?

(2) Tôi sám hối tội lỗi thế nào và quay về với Chúa Giêsu làm sao?

(3) Đi theo Chúa Giêsu, tôi đã sống thế nào để những người chung quanh tôi nhận ra Thiên Chúa cũng yêu thương họ và muốn họ được sống dồi dào như mình?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

 1. "Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." (c.49).

Chúa Giêsu hứa gởi Chúa Thánh Thần là quyền năng Chúa Cha ban cho môn đệ sống mà thực hiện sứ mạng Ngài giao. (xem Ga 20,21-22). Từ khi được thánh tẩy và thêm súc, tôi đã đón nhận Thánh Thần với bảy ơn và đặc sủng Chúa dành cho mình để phục vụ ích chung (xem 1 Co 12,7-11). Tôi đã ý thức hồng ân này như thế nào? Có đem ra phục vụ cộng đoàn giáo xứ không?

.......................................................................................................

 

 1. "Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ chúc tụng Thiên Chúa." (c.51-53)

Được Chúa chúc lành khi về trời, các môn đệ đã làm gì? Họ (1) "bái lạy Ngài" vì tin Ngài "là Đức Chúa và là Thiên Chúa của mình"(x. Ga 20,28); (2) "Lòng đầy hoan hỷ"; (3) "hằng chúc tụng Thiên Chúa".

Còn tôi thì sao? Tôi đã sống và làm như vậy trong đời mình như thế nào không?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình

hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết. Thánh vịnh đáp ca 46.

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!
Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Sáng danh…

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

 • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

...............................................................................................

...............................................................................................

 • Tin theo Chúa Giêsu lên trời, tôi nhận ra cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào: dưới ba tấc đất hay Quê hương trên trời, để luôn hướng đến nơi Ngài hứa sẽ đưa tôi lên ở với Ngài. (x Ga 14,2-3).

Vì thế, hôm nay tôi sẽ sống niềm Hy vọng này như thế nào ?

...............................................................................................

..............................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 “Chỉ khi những người con ý thức rằng mình không mồ côi, họ mới có thể sống hòa bình với nhau. Các cuộc chiến tranh, lớn hay nhỏ, luôn có khía cạnh mồ côi ở trong đó vì thiếu người Cha kiến tạo hòa bình.” Thánh Phêrô mời gọi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đáp lại những người hỏi về lý do của đức tin cách hiền từ, kính cẩn và với lương tâm ngay lành: “Đó là sự hiền lành do Chúa Thánh Thần ban. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sự hiền lành, sự dịu dàng của những người con của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không dạy chúng ta sỉ nhục. Hậu quả của cảm giác mồ côi là sự sỉ nhục, chiến tranh, bởi vì nếu không có Cha thì không có anh chị em, không có tình huynh đệ. Sự hiền từ, kính cẩn và dịu dàng này là thái độ cảm thấy mình thuộc về một gia đình, chắc chắn mình có một Cha”, Đấng “là trung tâm của tất cả, nguồn gốc của tất cả, sự hiệp nhất của mọi người, ơn cứu độ của mọi người, bởi vì Người đã sai con của Người đến để cứu độ chúng ta.”

Vì thế, Chúa Giêsu xin Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không phải là khách lạ. Người đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha, con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra và đã cho chúng ta thấy.

Các tín hữu xin Chúa Thánh Thần, Đấng luôn nhắc nhở chúng ta con đường đến với Chúa Cha, Đấng nhắc chúng ta rằng chúng ta có một Cha, ban ơn để thế giới đang mồ côi tìm được Cha, người Cha mang lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống và làm cho con người trở nên một gia đình.                            

(Trích Giảng 17.5.2020)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com