Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Năm C

 

“ĐẤNG BẢO TRỢTHÁNH THẦN CHÚA CHA SẼ SAI ĐẾN NHÂN DANH THẦY

ĐẤNG ĐÓ SẼ DẠY ANH EM MỌI ĐIỀU”

Tin Mừng theo thánh Gioan 14, 25

 

Hát thánh ca Phục Sinh khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn chúng con dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần, để các dân tộc trên thế giới, tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện Chúa nhật Hiện Xuống)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Gioan 14, 15-16. 23b-26

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm dến tôi, dựa theo các câu hỏi gợi ý sau :

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 (Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích.)

 

3 - CHIÊM NGHIỆM ĐỂ NHẬN RA Ý CHÚA

 Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

 

  1. “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” (câu 15-16).

Lệnh truyền yêu thương Chúa Giêsu trăn trối cho môn đệ sau Bữa Tiệc Ly (x. Ga 13, 34-35) giúp chúng ta hiểu rõ lời Ngài nói ở đây: Tình Yêu đối với Thầy và với nhau mở lối cho Thiên Chúa Tình Yêu hiện diện trong con người và cuộc đời mình.” Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (câu 23b). Đây mới chính là cốt lõi của hồng ân cứu độ Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta từ cái chết của Ngài trên thập giá: để Thiên Chúa Tình Yêu ngự trong môn đệ và để họ tỏ bày cho mọi người biết Thiên Chúa là Tình Yêu (x 1Gioan 4,16).

Mừng lễ Hiện Xuống, hãy tha thiết xin Thiên Chúa đổ Tình yêu của Ngài là Thánh Thần vào lòng chúng ta. (xem Rm 5,5).

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

  1. “Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.” (câu 24)

Trong Giáo Hội, Kitô hữu chúng ta hạnh phúc được Thiên Chúa Ba Ngôi dạy dỗ, từ Chúa Cha qua Chúa Giêsu và trong Chúa Thánh Thần (xem sau). Tôi có yêu quí Lời Chúa được nghe trong Thánh lễ, được đọc trong Kinh Thánh và cần được tôi lắng nghe trong lòng, khi cầu nguyện chưa?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

  1. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. (câu 26)

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vượt quá trí hiểu của chúng ta, song lại rất gần gũi chúng ta qua các việc Thiên Chúa làm cho mình, miễn là chúng ta thinh lặng, lắng nghe với lòng tha thiết mong được Chúa yêu và muốn yêu Chúa, yêu mọi người. Hãy xin Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn và trí tuệ tôi, và thêm sức mạnh để thi hành Điều răn Mới.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình

hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết  Thánh vịnh Đáp ca 103

Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi !
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trung cao cả!

Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng!
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay,
mà trở về cát bụi.

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.

Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

Sáng danh…

 

5 - NHÌN TỚI HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

.......................................................................................................

  • Tôi cố gắng, mỗi lần làm dấu Thánh giá và nhắc đến Thiên Chúa Ba Ngôi, nhớ lại một việc hay một ơn Chúa đã làm cho mình, hoặc một điều tôi muốn xin Chúa làm cho tôi. Cũng nên để ý nghe Linh mục nhắc đến Ba Ngôi những lúc nào trong Thánh lễ.

..............................................................................................

..............................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 Hội Thánh kêu gọi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày, nhất là khi khởi sự và kết thúc mỗi việc quan trọng”. Đây là việc làm của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Người “nhắc nhở” chúng ta nghĩ tới Chúa Giêsu và làm cho Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta. Chúa Thánh Thần là ký ức Ba Ngôi của chúng ta, Người là ký ức về Thiên Chúa trong chúng ta - và Người làm cho Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta, để Chúa Giêsu không bị giản lược thành một nhân vật quá khứ: nghĩa là, Chúa Thánh Thần đưa Chúa Giêsu vào hiện tại tâm thức của chúng ta.

Chính Chúa Thánh Thần đưa Chúa Giêsu đến hôm nay, bây giờ, lúc này, trong trái tim chúng ta.

Trong Chúa Thánh Thần, mọi sự đều có sinh khí: khả thể gặp gỡ Chúa Kitô được mở ra cho các Kitô hữu mọi nơi mọi lúc. Khả thể gặp gỡ Chúa Kitô, không những như một nhân vật lịch sử, đang mở ra. Mà Người còn thu hút Chúa Kitô vào lòng chúng ta, chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu. Người không ở xa trong lịch sử, Chúa Thánh Thần ở với chúng ta: Chúa Giêsu vẫn dạy các môn đệ của Người bằng cách biến đổi tâm hồn họ, như Người đã làm với Phêrô, với Phaolô, với Maria Magdalêna, với mọi tông đồ. Và chính Chúa Thánh Thần là Đấng mang Người đến hiện diện với chúng ta.

Nhiệm vụ đầu tiên của người Kitô hữu chính là giữ cho ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã mang xuống trần gian này cháy (xem Lc 12:49), và ngọn lửa này là gì? Là tình yêu, Tình yêu Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần. Nếu không có ngọn lửa Chúa Thánh Thần, những lời tiên tri của Người sẽ bị dập tắt, buồn sầu sẽ thay thế niềm vui, lề thói hàng ngày thay thế tình yêu và việc phục vụ biến thành nô dịch. Hình ảnh ngọn đèn cháy bên cạnh Nhà Tạm, nơi đặt Bí tích Thánh Thể, xuất hiện trong tâm trí. Ngay cả khi nhà thờ trống rỗng và màn đêm buông xuống, ngay cả khi nhà thờ đóng cửa, ngọn đèn đó vẫn leo lét, và tiếp tục cháy; không ai thấy nó, nhưng nó vẫn cháy trước mặt Chúa. Đây là cách Chúa Thánh Thần ở trong lòng chúng ta, luôn luôn hiện diện như ngọn đèn đó.

(trích Giảng 17.3.2021)

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com