Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm 2023

 

“ANH EM HÃY ĐI VÀ LÀM CHO MUÔN DÂN

TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ”

Tin Mừng Matthêu 28, 19

 

Hát thánh ca phục sinh khai mạc

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu xin cho chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ trong ngày mừng Con Một Chúa lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của Người, nắm chắc niềm hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thanh Thần đến muôn thuở muôn đời.

(Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Mátthêu 28,16-20.

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa vào 3 câu hỏi gợi ý sau đây:

 • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

 • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

 • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để đi theo Chúa?

Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

Không giải thích.

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

 1. Chúa Giêsu nói: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Anh em hãy (đi và) làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế " (câu 19-20)

T.Mátthêu kết thúc Tin Mừng của ngài như trên, nêu rõ 4 yếu tố khẳng định mang tính tuyệt đối của lệnh truyền, nói lên tính chất phổ thế/toàn cầu/suốt toàn thời gian của Đấng có toàn quyền.

 1. “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”
 2. “Anh em hãy (đi và) làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,”
 3. “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.
 4. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Đây chính là mục đích và hướng tới của Kế hoạnh đi tìm giao ước với nhân loại của Thiên Chúa Ba Ngôi, từ nay phải là Sứ Mạng của mọi Kitô hữu, là Môn Đệ-Thừa Sai của Đức Kitô.

Hãy thuộc lòng Lời Chúa đây, và suy đi ngẫm lại mỗi ngày để xem xét cuộc sống của mình, dù làm gì ở đâu, tôi có cố gắng thi hành lệnh truyền của Chúa, làm môn đệ thừa sai không, vì tôi đã chịu Phép Rửa để thuộc về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Tôi xin Chúa Thánh Thần soi sáng trí khôn, thêm sức cho tâm hồn để thực hành lệnh Chúa truyền, vì tôi yêu mến Thầy/Chúa Giêsu.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

 1. “Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.” (câu 16-17).

Chúng ta chú ý xem xét 4 điểm sau :

 1. 1. Mười Một môn đệ. Mất hết 1, ông Giuđa. Song 11 ông này cũng đâu hoàn toàn tốt lành, mạnh mẽ gì, mà Chúa Phục sinh vẫn chọn họ.
 2. tới miền Galilê” : là nơi Chính Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ mạng của mình, giữa các dân ngoại (Mt 4,12-17). Chúa muốn họ đi lại con đường Ngài đã đi để chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó.
 3. Khi thấy Người, các ông bái lạy: các môn đệ bày tỏ thái độ suy phục, tôn thờ Ngài là Thiên Chúa của mình.
 4. nhưng có mấy ông lại hoài nghi”: Họ cũng chưa phải là hoàn hảo.

Chúng ta cũng cảm thấy mình yếu đuối, bất toàn, mà Chúa Phục sinh vẫn chọn và sai đi. Chúa có biết không? Chắc chắn Chúa biết rõ hơn chúng ta. Vì thế Ngài đã ban Thánh Thần cho chúng ta và muốn chúng ta chuyên cần cầu nguyện với Thánh Thần, và với Mẹ Maria, từ nay đã trở thành Mẹ của mình. (xem Công vụ 1,12.14; Ga 19,26-27).

.............................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc.  Thánh vịnh Đáp ca 46

Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !
Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !

Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Sáng danh …

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

 • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

..............................................................................................

 • Đọc Bài đọc 2, thư Ephêsô 1,17-20

“Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời.” Tạ ơn Chúa !

 1. Niềm Hy vọng Chúa lên trời mang lại cho mình.
 2. Gia nghiệp Vinh quang Nước Trời Thiên Đàng Chúa hứa.
 3. Quyền lực lớn lao Chúa Cha đã thi thố để cứu chúng ta.

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Lắng nghe Chúa Giêsu trở thành cách để khám phá ra rằng Người biết chúng ta. Người mục tử tốt lành: Người biết chiên của Người.

Biết theo nghĩa Kinh thánh có nghĩa là yêu thương. Có nghĩa là Chúa, trong khi “đọc tâm hồn chúng ta”, Người yêu thương chúng ta, và không kết án chúng ta.

Nếu chúng ta lắng nghe Người, chúng ta khám phá ra điều này, rằng Chúa yêu chúng ta. Con đường để khám phá tình yêu Thiên Chúa là lắng nghe Người. Khi đó mối quan hệ với Người sẽ không còn vô vị, lạnh nhạt hay phiến diện nữa. Chúa Giêsu tìm kiếm một tình bạn ấm áp, một sự tin tưởng, một sự gần gũi. Người muốn ban cho chúng ta một nhận thức mới và tuyệt vời: biết rằng chúng ta luôn được Người yêu thương và do đó không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Ở với vị mục tử nhân lành, chúng ta sống kinh nghiệm mà Thánh Vịnh đã nói: “Dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì Chúa ở cùng con” (Tv 23: 4). Trên hết, trong những đau khổ, trong những khó khăn, trong những khủng hoảng: Người trợ giúp chúng ta bằng cách cùng chúng ta vượt qua chúng. Và như vậy, chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể khám phá ra rằng chúng ta được Chúa biết và yêu thương.

Vậy chúng ta hãy tự hỏi: tôi có để mình được Chúa biết không? Tôi có nhường chỗ cho Chúa trong cuộc đời tôi, tôi có mang đến cho Người những gì tôi đang sống không? Và, sau rất nhiều lần kinh nghiệm về sự gần gũi của Người, về lòng trắc ẩn, sự dịu dàng của Người, tôi có ý tưởng gì về Chúa? Chúa gần gũi, Chúa là vị mục tử nhân lành.

(trích Huấn từ CN Chúa chiên lành 8.5.2022)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com