SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 05/2023

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 05/2023

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định
_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(01/05) Tín lý: Nghỉ.
             
Thuyết trình:
            
             
(08/05) Kỹ thuật PT: Ý tưởng chính yếu trong rollo "Lý tưởng"
             
Thuyết trình: anh An-tôn Lê Minh

(15/05) Tín lý: Cái nhìn của Đức Ki-tô, tâm thế của NLĐ
             
Thuyết trình: cha LH Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm
          
(22/05) Kỹ thuật PT: Ý tưởng chính yếu trong rollo "Người Giáo dân trong Giáo Hội"
             
Thuyết trình: An-tôn Phan Quang Thịnh.

(29/05) Kỹ thuật PT: Ý tưởng chính yếu trong rollo "Sùng đạo"
            
  Thuyết trình: Giu-se Phan Anh Thanh

                           
2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Tiếp tục phát động tìm kiếm ứng viên cho các K3N năm 2023

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ Tiếp tục chuẩn bị cho 2 K3N trong năm 2023.

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

Ultreya tháng 4:
_
Địa điểm: Dòng Đức Mẹ Người Nghèo (Fatima Bình Triệu)
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy  20/05/2023

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 03/05: Kính Thánh PHI-LÍP-PHÊ TÔNG ĐỒ
(Saint Philip the Apostle).

03/05 1 #17 Phi-líp-phê Phạm Khải
2 #19 Phi-líp-phê Lê Minh Khoa

 

Ngày 06/05: Kính Thánh ĐA-MINH SA-VI-Ô
(Saint Dominic Savio).

06/05 1 #09 Đa-minh Sa-vi-ô Nguyễn Thiên Ý
2 #21 Đa-minh Sa-vi-ô Phạm  Duy Khanh

 

Ngày 31/05: Kính Thánh I-SA-VE
(Saint Elizabeth).

31/05 1 #02 I-sa-ve Nguyễn Thị Lệ
2 #10 I-sa-ve Võ thị  Chính
3 #08 I-sa-ve  PosVary Kim Huệ
4 #08 I-sa-ve  Nguyễn Thị  Nở
5 #22 I-sa-ve  Trần Thị Kim Trâm

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 16/05: 47 năm thành hôn của anh chị Giu-se Vũ Hữu Tương #05 - Ma-ri-a Hoàng Thị Nhiễu #06
  • 16/05: 41 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Vũ Đình Định #13 - Ma-ri-a Lý Ngọc Anh #02
  • 23/05: 14 năm thành hôn của anh chị E. Mác-cô Lương Huỳnh Ngân #16PR - Tê-rê-sa Võ Thị Hằng Nga #06

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 02/05/22 Bà Cố LUXIA NGUYỄN THỊ MỌN   Mẹ Lm Phê-rô Nguyễn Văn Giáo #03 Can-cút-ta
2 03/05/72 Ông AUGUSTINO NGUYỄN VĂN XA   Bố chồng An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
3 07/05/73 MARIA VŨ THỊ HOA   Mẹ Ma-ri-a Vũ Thị Hồng #15 Thánh Gia
4 07/05/74 Ông Cố GIACOBE   Bố Lm Phê-rô Nguyễn Văn Giáo #03 Can-cút-ta
5 08/05/87 Ông PHÊ RÔ TRƯƠNG VĂN DŨNG   Bố chồng Tê rê sa Trần Thị Thanh Xuân #15 Giê ri cô
6 09/05/90 Ông NGUYỄN BÁ ĐỨC   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi #06 A-nê Đê
7 11/05/83 Ông PHAOLO MAI XUÂN THÁI   Bố Bernadetta Mai Nữ Quỳnh Dung #22  
8 13/05/85 Ông GIUSE PHẠM VIẾT CỬU   Bố vợ Phê-rô Nguyễn Viết Nhật #19 Hạt Cải
9 13/05/85 Ông GIUSE   Bố chồng Tê-rê-sa Dương Thị Nguyêt Hồng #24  
10 13/05/21 Cursillista MARIA LÊ THANH TRÀ #22        
11 14/05/20 TÊ-RÊ-SA VÕ THỊ HỒNG XUÂN   Mẹ Ca-ta-ri-na Phạm Thị Phương Ngọc #12 Augustino
Mẹ vợ Au-gut-ti-nô Võ Minh Quang #11 Augustino
12 15/05/08 Ông PHÊ-RÔ NGUYỄN ĐÌNH BẰNG   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thy Phương #15 A-nê Đê
13 17/05/06 MARIA NGUYỄN THỊ CHẤT   Mẹ chồng Tê rê sa Trần Thị Thanh Xuân #15 Giê ri cô
14 18/05/15 MA-RI-A NGUYỄN THỊ NINH   Mẹ Vinh-sơn Nguyễn Văn Xài #01 Phan-xi-cô Xavie
15 20/05/00 Anh GIUSE NGÔ ĐĂNG KHOA   Con Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
16 20/05/20 MA-RI-A   Mẹ Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06 Hồng Ân
17 21/05/02 MARIA ĐOÀN THỊ SEN   Mẹ chồng Maria Nguyễn Thị Kim Oanh #08 Giê ri cô
18 27/05/87 Ông MICAE BÙI DUY TOÀN   Bố Ma-ri-a Bùi Thị Hoa #04 Hạt Cải
19 28/05/19 Ông GIUSE NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Xuân Huyên #02PC  
Bố Au-gut-ti-nô Nguyên Xuân Trường #03  
20 29/05/00 CATARINA LÊ THỊ NGHI   Mẹ Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan #06  
21 31/05/98 HENRIETTE PHAN THỊ NỮ   Mẹ Ma-ri-a Cao Thị Ngọc Phượng #04 An-tôn
22 31/05/18 Ông Cố PHAN-XI-CÔ NGUYỄN NGỌC TRANG   Bố Lm Giu-se Nguyễn Ngọc Vinh #09  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 05/2023

  Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội.
  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành;

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com