SINH HOẠT PHONG TRÀO

Phong trào chúng ta đã có những Cursillista nhiễm bệnh, qua đời, hoặc điều này đã xảy ra cho người thân của chúng ta. Chính trong những đau thương ấy, chúng ta càng trân quý hơn Tình Bạn Cursillo khi hiệp thông cầu nguyện, an ủi, nâng đỡ, chia sẻ vật chất, ... mà anh chị em chúng ta dành cho nhau.


Page 1 of 4

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com