SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 12/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 12/2022

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định
_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(05/12) KTPT: Ôn lại những điểm chính (CNLĐ phần 3)
           
Thuyết trình: Trưởng TLĐ
             
(12/12)
Tín lý -
             Thuyết trình: Cha LH Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến

(19/12)
Tín lý - Hội Thánh Hiệp hành
             
Thuyết trình: Cha LH Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(26/12) Nghỉ (Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)
             

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Không có Sinh hoạt

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ Không có Sinh hoạt

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

Tĩnh tâm (Trưởng nhóm và Thành viên TLĐ)
_ Địa điểm: Dòng Đức Mẹ Người Nghèo (Fatima Bình Triệu)
_
Thời gian: từ 8g00 - 15g30 thứ Bảy 10/12/2022

Ultreya Tháng 12: Mừng Giáng Sinh
_
Địa điểm: Nhà thờ Tân Định
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 17/12/2021B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 03/12: Kính Thánh PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê
(Saint Francis Xavier).

03-12 1 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Duy Hưng
2 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái
3 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thiện
4 #03 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phan Quân  Hiệu
5 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần Lê Trần Trọng Nghĩa
6 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Minh  Phương
7 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Thái Hùng
8 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phạm Văn Thử
9 #13 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cao Minh
10 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bảo Lộc
11 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Ngọc Phát
12 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Nhất Sơn
13 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Phi
14 #21 Phan-xi-cô Xa-vi-e Thành
15 #1PD Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Đăng  Phương

 

Ngày 06/12: Kính Thánh NI-CÔ-LA

(Saint Nicolas).

06-12 1 #21 Ni-cô-la Phạm  Đức Thu

 

Ngày 13/12: Kính Thánh LU-XI-A

(Saint Lucia).

13/12 1 #12 Lu-xi-a Phạm Hoàng Lan
2 #18 Lu-xi-a Võ Thị Xuân Thu
3 #22 Lu-xi-a Phạm Ngô Thanh Thảo
4 #24 Lu-xi-a Nguyễn Thiị Tuyết Nhung
5 #26 Lu-xi-a Nguyễn Thị Minh Thái

 

Ngày 25/12: Mừng CHÚA GIÁNG SINH - EMMANUEL.

25/12 1 #19 Em-ma-nu-en Bùi Minh Trí

 

Ngày 27/12: Kính Thánh GIO-AN TÔNG ĐỒ

(Saint John, Apostle).

27/12 1 #03 Gio-an TĐ Nguyễn Văn  Trí
2 #07 Gio-an TĐ Phạm văn Thanh
3 #11 Gio-an TĐ Đào Xuân Lợi
4 #19 Gio-an TĐ Phạm Duy Khương
5 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Sơn
6 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Tú Tuấn
7 #23 Gio-an TĐ Trần Đình Thuận

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 .

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 18/12: 06 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Trương Duy Phương - Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc #15
  • 27/12: 22 năm thành hôn của anh chị An-tôn Phan Quang Thịnh #11 - Mô-ni-ca Hoàng Kiều Trâm #12
  • 28/12: 20 năm thành hôn của anh chị Giu-se Tạ Ngọc Tiến #09 - Ma-ri-a Phạm Phương Uyên

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/12/1988 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Tê-rê-sa Dương Thị Nguyêt Hồng #24  
2 04/12/2011 MARIA NGUYỄN THỊ PHƯỚC   Mẹ Ma-ri-a Trần Thị Thu Hiền #06 Đức Mẹ La Vang
3 05/12/2015 Ông DƯƠNG VĂN KÍNH   Bố Giu-se Dương Tấn Phát #03 Thánh Linh
Bố vợ Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04 Faustina
4 06/12/1989 Ông GIUSE TRẦN VĂN LỄ   Bố Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia Đình Na-gia-rét
Bố chồng Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
5 06/12/1993 MARIA NGUYỄN THỊ VIỂN   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
6 06/12/1995 MARIA ĐINH THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Tạ Ngọc Tiến #09 Emmau
7 06/12/2015 Ông GIU-SE NGUYỄN ĐỨC THẮNG   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương #06 Hồng Tỉ Muội
Bố vợ Gio-an.B Trần Đức Hoàng #03 Emmau
8 07/12/1981 ANNA TRẦN THỊ CÚC   Mẹ Giu-se Trần Văn Minh #01 Đa Minh
9 16/12/2013 CATARINA HOÀNG THỊ CHÂU   Mẹ An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
Mẹ An-na Trần Thị Phương #06 Vượt Sóng
Mẹ chồng I-sa-ve Võ Thị Chính #10 Vượt Sóng
10 16/12/2019 Cursillista GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC SANG #05       Gia Đình Na-gia-rét
11 19/12/2004 Anh ĐAMINH NGUYỄN QUANG NGỌC   Chồng Ma-ri-a Cao Thị Ngọc Phượng #04 An-tôn
12 19/12/2015 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Cúc Lan #20  
Bố vợ Vinh-sơn Nguyễn Tấn Hưng #862LA  
13 20/12/2000 MARIA MAI THỊ NHỰ   Mẹ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
14 20/12/2015 AN-NA NGUYỄN THỊ THƯỜNG   Mẹ Phê-rô Vũ Đình Định #13 Gioan Phaolo 2
Mẹ chồng Ma-ri-a Lý Ngọc Anh #02 Faustina
15 20/12/2017 URSULA NGUYỄN THỊ TÂM   Mẹ An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác
Mẹ chồng An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
16 21/12/2021 Cursillista MARIA NGUYỄN THỊ THỊNH #20        
17 22/12/2000 MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
18 23/12/2004 MARIA ĐỖ THỊ NHẤT   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Toàn #20  
19 23/12/2017 MA-RI-A NGUYỄN THỊ NHA   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thuận #04  
Mẹ vợ Đa-minh Ngô Chí Lễ #01  
20 24/12/2000 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN THIẾT   Bố Giu-se Trần Sỹ Hoàng #01 Thánh Gia
Bố chồng Ro-sa Lê Thị Kim Sa #04 Thánh Gia
21 25/12/1990 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN ÚY   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
22 27/12/1983 Em GIUSE TRẦN TRỌNG KÍNH   Con Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco
23 29/12/2013 Ông ĐAMINH NGUYỄN NGỌC BẢO   Bố Đa-minh Nguyễn Bảo Hưng #07  
24 29/12/2017 NGUYỄN THỊ CƯỜNG   Mẹ Ernest Cao Văn Minh #16  
25 31/12/2002 ANNA   Mẹ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Lê Thành #21 LN Mỹ Phước
Mẹ chồng Ma-ri-a Lê Thanh Trà #22 LN Mỹ Phước
26 31/12/2020 ANNA NGÔ THỊ BĂNG   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Đoan Trang #10 Hiệp Nhất

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 12/2022.

  Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận.
  Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và tìm kiếm không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.
 

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com