SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 11/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 11/2022

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định

_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(07/11): KTPT: Ôn lại những điểm chính (CNLĐ phần 1)
              
Thuyết trình: Trưởng TLĐ
             
(14/11):
Tín lý:
             
Thuyết trình:

(21/11):
Tín lý:
              
Thuyết trình:
          
(28/11): 
KTPT: Ôn lại những điểm chính (CNLĐ phần 1)
             
Thuyết trình: Trưởng TLĐ

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Không có Sinh hoạt

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ Không có Sinh hoạt

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

Ultreya tháng 11 và Thánh lễ cầu cho các linh hồn:

_ Địa điểm: Nghĩa trang các linh mục Chí Hòa.
_
Thời gian: từ 16g30 - 19g30 thứ Bảy 19/11/2022
_
Tổ chức: Khối Hậu.

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 03/11: Kính Thánh MÁT-TI-NÔ.

(Saint Martin de Porrest)

03/11 1 #03 Mát-ti-nô Đỗ Thế  Đoan
2 #11 Mát-ti-nô Nguyễn Bá Thuận
3 #25 Mát-ti-nô Bùi Trần Thành  Công
4 #1PD Mát-ti-nô Nguyễn Văn   Đức

 

Ngày 07/11: Kính Thánh ÉT-NÉT.

(Saint Ernest)

07/11 1 #16 Ernest Cao Văn Minh
2 #16Pa Ernest Lương Huỳnh Ngân

 

Ngày 22/11: Kính Thánh XÊ-XI-LI-A.

(Saint Cecilia)

22/11 1 #02 Xê-xi-li-a Trịnh Thị  Kim  Chi
2 #06 Xê-xi-li-a Lê Thị Ngọc Diễm
3 #08 Xê-xi-li-a  Lê Nguyễn Thùy  Linh
4 #08 Xê-xi-li-a  Đỗ Thị Xuân  Mỹ
5 #15 Xê-xi-li-a Trần Thuý Hằng
6 #18 Xê-xi-li-a Đào Thị Kim Anh
7 #18 Xê-xi-li-a Lê Thị Thanh Thuý
8 #26 Xê-xi-li-a Nguyễn Thị Minh Sinh
9 #2PD Xê-xi-li-a Bùi Thị  Hương

 

Ngày 30/11: Kính Thánh AN-RÊ TÔNG ĐỒ.

(Saints Andre Apostle)

30/11 1 #03 An-rê Phạm Viết  Trung
2 #05 An-rê Trần Minh Đạo
3 #17 An-rê Phạm Văn Hiến

 

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 14/11: 24 năm thành hôn của anh chị Giu-se Tăng Tuấn Anh #23 - Tê-rê-sa Mai Kim Phượng #24
  • 21/11: 35 năm thành hôn của anh chị Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Đình Huân - Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh #06
  • 22/11: 30 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng #03 - Ma-ri-a Đoàn Thị Bích Phượng #04
  • 23/11: 19 năm thành hôn của anh chị Giu-se Nguyễn Quang Hiền #23 - Tê-rê-sa Lương Thị Huệ #24

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/11/2005 Ông GIUSE TRẦN NGỌC NHẠ   Bố M.Gô-rét-ti Trần Ngọc Thiên Hương #08  
2 01/11/2016 Chị MA-RI-A TRẦN THÚY MAI HẠNH   Vợ Phan-xi-cô.X Nguyễn Cao Minh #13  
3 01/11/2017 Ông PHÊ-RÔ ĐỖ DUY KỶ   Bố chồng Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi #06 A-nê Đê
4 03/11/1967 Ông ĐAMINH HOÀNG VĂN NHUNG   Bố Đa-minh Hoàng Văn Phiên #21  
5 03/11/2017 LU-XI-A LÊ THỊ HOA   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu #18  
6 04/11/1986 Ông GIACOBE NGUYỄN TRI ĐÊ   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Nhàn #20  
7 08/11/2000 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Phan-xi-cô Xa-vi-ê Lê Thành #21 LN Mỹ Phước
Bố chồng Ma-ri-a Lê Thanh Trà #22 LN Mỹ Phước
8 08/11/2019 Ông GIUSE TRẦN ĐÌNH CHUNG   Bố Ma-ri-a Trần Thị Mai Lan #14 A-nê Đê
9 09/11/1999 Ông VINH SƠN NGUYỄN VĂN ĐẢM   Bố M.Gô-rét-ti Nguyễn Lan Anh #02 Ra Khơi
Bố vợ Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái #01 Ra Khơi
Bố vợ Giu-se Lê Đức Tuấn #17  
10 13/11/1984 Anh GIUSE ĐINH VĂN TUYẾN   Chồng An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
11 13/11/1998 ANNA   Mẹ An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20  
12 15/11/2000 Ông LUCA NGUYỄN THẤT   Bố vợ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
13 19/11/2021 MARIA NGUYỄN THỊ SÁO   Mẹ Giu-se Phạm Xuân Chiến #01  
14 20/11/2004 Ông AN-TÔN   Bố chồng Ma-ri-a Trần Thị Tuyết Hương #22  
15 22/11/2017 MA-RI-A PHẠM THỊ MÁT   Mẹ vợ Giu-se Lê Đình Phùng #16  
16 24/11/1971 Ông TOMA AQUINO ĐỖ ĐÌNH TÂN   Bố Tô-ma Q-qui-nô Đỗ Minh Sơn #03  
17 27/11/2000 Ông ĐAMINH NGÔ NGỌC KHOÁI   Bố Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
18 28/11/2018 MA-RI-A TRẦN THỊ THO   Mẹ Đa-minh Hoàng Chinh Chiến #16  
Mẹ chồng Cla-ra Nguyễn Hoàng Diệp Thúy #06 Vượt Sóng
19 29/11/2018 ROSA   Mẹ Ma-ri-a Phạm Thị Thu #10  
20 30/11/1992 Ông GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VIẾT XÁ   Bố Phê-rô Nguyễn Viết Nhật #19 Hạt Cải

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 11/2022.

  Cầu cho những trẻ em chịu đau khổ.
  Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ, nhất là những em vô gia cư, mồ côi và là nạn nhân chiến tranh; xin cho các em chắc chắn được hưởng một nền giáo dục và có cơ hội sống trong tình yêu gia đình.
 

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com