SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 10/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 10/2022

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định

_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(03/10): Tín lý: Kinh Tin kính
              
Thuyết trình: cha LH G.B Nguyễn Quang Tuyến
             
(10/10): 
Kỹ thuật PT: Thánh lễ Misa (Chương 14 sách CNLĐ)
             
Thuyết trình: anh Phê-rô Vĩnh Phúc

(17/10):
Tín lý: Hiệp hành
              
Thuyết trình: cha Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(24/10):
Nghỉ (K3N)

(31/10): Kỹ thuật PT: Lượng giá Khóa 27
             

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Thời gian: 9/2022
_ Nội dung: Chuẩn bị ứng viên Khóa Cursillo #27.

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

01/10: Tĩnh tâm Trợ tá K27 tại Nhà thờ Nam Thái

16/10: Gặp gỡ ứng viên K27 tại TTMV 6bis Tôn Đức Thắng, Q1

20-23/10: Khóa 27

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

1. Ultreya tháng 10:

_ Địa điểm: TTMV.
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 15/10/2022
_
Tổ chức: Quý anh Khóa 23.

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 01/10: Kính Thánh TÊ-RSA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU.

(Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus)

01/10 1 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Liên
2 #02 Tê-rê-sa Đinh Kim Nguyên
3 #02 Tê-rê-sa Nguyễn  Thị  Phấn
4 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Bích Phượng
5 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Quí
6 #04 Tê-rê-sa Lê Thị Bích  Hiền
7 #04 Tê-rê-sa Vũ Thị  Huệ
8 #04 Tê-rê-sa Tưởng Thị  Lộc
9 #04 Tê-rê-sa Võ Thị Thùy  Nga
10 #04 Tê-rê-sa Phạm Thị Huỳnh  Như
11 #04 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim  Tuyến
12 #06 Tê-rê-sa Lý Phạm Minh Bạch
13 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi
14 #06 Tê-rê-sa Trần Huy Hồng
15 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương
16 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Đặng Phương Khanh
17 #06 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan
18 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Sĩ Mỹ Linh
19 #06 Tê-rê-sa Võ Thị Hằng Nga
20 #06 Tê-rê-sa Phạm Ngọc  Thanh
21 #06 Tê-rê-sa Trần Thị  Thơm
22 #06 Tê-rê-sa Đồng Thị Thu
23 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Trịnh Lệ  An
24 #08 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Cúc
25 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng  Đào
26 #08 Tê-rê-sa Lã Thị Mỹ  Hương
27 #08 Tê-rê-sa Phạm Thị Diễm Hương
28 #08 Tê-rê-sa Lê Thị Thu  Hương
29 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Xuân Hương
30 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Huyền
31 #08 Tê-rê-sa Sú  A Mùi
32 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Ngọc  Nhung
33 #10 Tê-rê-sa Tạ Kim  Hằng
34 #10 Tê-rê-sa Trương thị Thanh  Huyền
35 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Khiết
36 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị  Lan
37 #10 Tê-rê-sa Trần thị  Na
38 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tuyết  Ngân
39 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tú  Oanh
40 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Bích 
41 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Vân
42 #12 Tê-rê-sa Phạm Thị Lan Anh
43 #12 Tê-rê-sa Phan Nguyễn Vân Anh
44 #12 Tê-rê-sa Trần Thị Thu Huyền
45 #12 Tê-rê-sa Đỗ Thị Tuyết Lan
46 #12 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Tuyền
47 #12 Tê-rê-sa Phạm Thị Kim Yến
48 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thúy Hằng
49 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Quỳnh Lan
50 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Nhung
51 #14 Tê-rê-sa Phạm Phương Thùy
52 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Chung Thủy
53 #15 Tê-rê-sa La Thị Ái Hương
54 #15 Tê-rê-sa Đào Thị Phương Liên
55 #15 Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc
56 #15 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Oanh
57 #15 Tê-rê-sa Vũ Thuỵ Hoàng Linh Trang
58 #15 Tê-rê-sa Trần Thị Thanh Xuân
59 #18 Tê-rê-sa Phạm Thị Lan
60 #18 Tê-rê-sa Nguyễn.T.Minh Phượng
61 #18 Tê-rê-sa Đặng Giao Nhã Uyên
62 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Mỹ  Chi
63 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Nhàn
64 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Hồng  Nhung
65 #20 Tê-rê-sa Lù Thị  Thảo
66 #20 Tê-rê-sa Phan Thị Bích Trâm
67 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Lê Phương Trang
68 #22 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng Hạnh
69 #22 Tê-rê-sa La Thị Thiên Hương
70 #22 Tê-rê-sa Mai Thi Hoàng Oanh
71 #24 Tê-rê-sa Nguyên Hoàng P Khanh
72 #24 Tê-rê-sa Mai Kim  Phượng
73 #24 Tê-rê-sa Phạm Ngọc Tú Quyên
74 #24 Tê-rê-sa Tôn Nữ Thùy Trang
75 #24 Tê-rê-sa Dương Thị Nguyệt Hồng
76 #24 Tê-rê-sa Lương Thị  Huệ
77 #24 Tê-rê-sa Bùi Phạm Uyên Phương
78 #26 Tê-rê-sa Nguyễn Nữ Diễm Phương
79 #26 Tê-rê-sa Phạm Thị Thanh Thủy
80 #26 Tê-rê-sa Trần Phương Đan Thy
81 #26 Tê-rê-sa Nguyễn Thùy Trang
82 #26 Tê-rê-sa Trần Thị Hoàng Yến
83 #26 Tê-rê-sa Nguyễn Tuyết  Anh
84 #26 Tê-rê-sa Vũ Thị Lan Anh
85 #26 Tê-rê-sa Nguyễn Lệ Hoa
86 #26 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Loan
87 #4PC Tê-rê-sa Công Tằng Tôn Nữ Lữ Đan Thanh

 

Ngày 04/10: Kính Thánh PHAN-XI-CÔ ÁT-SI-DI.

(Saint Francesco d'Assisi)

04/10 1 #07 Phan-xi-cô.As  Nguyễn Hữu Phúc
2 #25 Phan-xi-cô.As  Trương Đình Thạc

 

Ngày 15/10: Kính Thánh TÊ-RÊ-SA A-VI-LA.

(Saint Teresa Ávila)

15/10 1 #04 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Bạch Vân
2 #12 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Ngày 18/10: Kính Thánh LU-CA.

(Saints Luke the Evangelist)

18/10 1 #07 Lu-ca Nguyễn Văn Hậu
2 #13 Lu-ca Trần Văn Ngờ

 

Ngày 23/10: Kính Thánh PHAO-LÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG.

(Saint Paul Tong Viet Buong)

23/10 1 #11 Phao-lô Bường Trịnh Xuân Phong

 

Ngày 28/10: Kính Thánh SI-MON VÀ TA-ĐÊ-Ô TÔNG ĐỒ.

(Saint Simon & Judas Thaddaeus)

28/10 1 #07 Si-mon Nguyễn Vĩnh Phát
2 #21 Si-mon Nguyễn Phùng Phong
3 #11BT Si-mon Trần Văn Hoàng
1 #01 Ta-đê-ô Lê Ngọc Loan 

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

  •  31/10: 16 năm linh mục Cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm (#13)

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 04/10: 42 năm thành hôn của anh chị Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Hùng #01 - Tê-rê-sa Tưởng Thị Lộc #04
  • 10/10: 33 năm thành hôn của anh chị Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Trung #03 - An-na Hoàng Thị Minh Thanh #26
  • 14/10: 36 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Võ Minh Quang #11 - Ca-ta-ri-na Phạm Thị Phương Ngọc #12
  • 14/10: 43 năm thành hôn của anh chị Đa-minh Vũ Đức Thịnh #01 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng Mỹ
  • 15/10: 37 năm thành hôn của anh chị Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 - Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #12
  • 17/10: 02 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Hoàng Công Minh #23 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Phương Thanh #12
  • 24/10: 20 năm thành hôn của anh chị Ni-cô-la Phạm Đức Thu #21 - An-na Bùi Thị Thanh Xuân #18
  • 26/10: 38 năm thành hôn của anh chị Phan-xi-cô xa-vi-e Nguyễn Thái #01 - M.Gô-rét-ti Nguyễn Lan Anh #02
  • 27/10: 31 năm thành hôn của anh chị Đa-minh Trương Đức Nhượng #03 - An-na Sử Khắc Hồng Hoa #24

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 02/10/2017 MA-RI-A BÙI THỊ XA   Mẹ Phê-rô Lê Danh Ích #01 Phan-xi-cô
2 03/10/1995 Ông GIUSE LÊ HỮU VY   Bố Giu-se Lê Hữu Kính #19  
Bố chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy #14 A-nê Đê
3 03/10/2016 Chị MARIA PHẠM THỊ THỦY   Vợ Phê-rô Nguyễn Viết Nhật #19 Hạt Cải
4 03/10/2021 Ông GIUSE LÊ MINH HẬU   Bố Phê-rô Lê Danh ích #01 Phanxicô Xavie
5 07/10/2017 Ông Cố LU-CA ĐỖ HỮU HẠNH   Chồng Tê-rê-sa Nguyễn Thị Phấn #02 Vinh Sơn
6 10/10/2014 Bà cố ANNA   Mẹ Lm Giu-se M Đỗ Đình Ánh #11  
7 11/10/1994 Ông GIUSE LÊ LIÊM   Bố An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác
Bố chồng An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
8 14/10/2016 Bà Cố MA-RI-A ĐINH THỊ LUYẾN TUYẾT   Mẹ Lm Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng #435Or  
9 15/10/2011 Ông VINH-SƠN NGUYỄN TRÍ THỨC   Bố Vinh-sơn Nguyễn Tuấn Anh #07 Thánh Gia
10 16/10/2011 Anh PHÊ-RÔ NGUYỄN BÁ CHUNG   Chồng Ca-ta-ri-na Đào Thị Chiến #02  
11 18/10/1977 Ông GIUSE TRẦN QUANG THU   Bố Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan #06  
12 19/10/2003 ANNA HUỲNH THỊ KIM KIỀU   Mẹ An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
13 20/10/2005 Ông VINHSƠN LƯƠNG VĂN RƯƠNG   Bố Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh #06 Phanxicô Assisi
14 22/10/2014 MARIA VŨ THỊ CÚC   Mẹ An-na Đỗ Thị Diệu Hàn #02 Teresa Hài Đồng
15 22/10/2019 ISAVE NGUYỄN THỊ THÀNH   Mẹ Phê-rô Vĩnh Phúc #03 LN Mỹ Phước
16 23/10/2019 MÁT-TA LÊ THỊ NGUYỆT   Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Kim Yến  #10  
Mẹ vợ Giu-se Huỳnh Công Khanh #09  
Mẹ vợ Giu-se Ngô Hoàng Tuân #07 Đức Mẹ La Vang
17 23/10/2021 MARIA NGUYỄN THỊ DỊCH   Mẹ Ma-ri-a Vũ Thị Kim Bạch Tuyết #15 Gioan Phaolo 2
18 24/10/2020 Ông VINH-SƠN ĐỖ THĂNG LONG     Cla-ra Bùi Thị Lệ Trinh #20  
19 29/10/1996 Ông PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN ĐÀO   Bố An-na Nguyễn Thị Xuân #12  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 10/2022

  Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người.
  Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm trong việc rao giảng Tin Mừng; xin cho Giáo Hội là một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và chào đón mọi người, luôn sống trong bầu không khí hiệp hành.

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com