SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 09/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 09/2022

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định

_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(05/09): Kỹ thuật PT: Lượng giá 2 khóa 25 và 26
            
Điều hợp: Trưởng TLĐ
             
(12/09): 
Kỹ thuật PT: Tìm hiểu tiến trình hoán cải (P1 - Chương 13 sách CNLĐ)
             
Thuyết trình: anh Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng

(19/09):
Tín lý:
              
Thuyết trình: cha Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(26/09):
Kỹ thuật PT: Tìm hiểu tiến trình hoán cải (P2 - Chương 13 sách CNLĐ)
             
Thuyết trình: anh Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Thời gian: 9/2022
_ Nội dung: Chuẩn bị ứng viên Khóa Cursillo #27.

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

Chuẩn bị khóa Cursillo 27 vào tháng 10/2022

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

1. Ultreya tháng 9:

_ Địa điểm: Nhà thờ Chợ Cầu.
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 17/9/2022
_
Tổ chức: Nhóm Giu-se.

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 02/09: Kính Thánh CHARLE MARIE.

(Saint Charles Marie)

02/09 1 #09 Charle Marie Hoàng Quí  Long

 

Ngày 05/09: Kính Thánh TÊ-RÊ-SA CAN-CÚT-TA.

(Saint Teresa Calcutta)

05/09 1 #18 Tê-rê-sa Calcutta Huỳnh.Trần Lynh Phương

 

Ngày 21/09: Kính Thánh MÁT-THÊU.

(Saint Matthew Apostle)

21/09 1 #13 Mát-thêu Phan Văn Phước

 

Ngày 29/09: Kính Tổng lãnh Thiên thần MI-CA-E, GA-RI-EN, RA-PHA-EN.

(Saints Michael, Gabriel, Raphael archangels)

29/09 1 #11 Mi-ca-e Bùi Thành Châu
2 #13 Mi-ca-e Nguyễn Văn Trương
3 #19 Mi-ca-e Nguyễn Đăng Khoa
4 #19 Mi-ca-e Trần Bá Thiện

 

Ngày 30/09: Kính Thánh GIÊ-RÔ-NI-MÔ.

(Saint Jerome)

30/09 1 #09 Giê-rô-ni-mô Bùi Văn Hiến
2 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn  Liêm
3 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đức Minh
4 (#5) Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội

 

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  •  21/09: 26 năm thành hôn của anh chị Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức Hoàng #03 - Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương #06
  • 22/09: 43 năm thành hôn của anh chị Đa-minh Ngô Chí Lễ #01 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thuận #04
  • 25/09: 11 năm thành hôn của anh chị Lô-ren-sô Đỗ Minh Trí #19 - Ma-ri-a Cái Thị Phương #20
  • 30/09: 10 năm thành hôn của anh chị Phan-xi-cô Xa-vi-e Hoàng Phi Vũ #17 - Ma-ri-a Từ Ngọc Phụng #22

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 03/09/2014 Ông PHÊ-RÔ PHẠM VĂN XUÂN   Bố Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06  
2 05/09/2021 MARIA TRẦN THỊ MẼ   Mẹ chồng Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14  
3 08/09/2004 MARIA NGUYỄN THỊ TOÁN   Mẹ Giu-se Lê Đức Tuấn #17  
4 09/09/2018 Ông PHAN-XI-CÔ XAVIE NGUYỄN VĂN HUÂN   Bố vợ Phê-rô Đỗ Tiến Sĩ #13  
5 09/09/2019 MARIA NGUYỄN THỊ VUI   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy #14 A-nê Đê
Mẹ vợ Giu-se Lê Hữu Kính #19  
Mẹ Mát-ta Nguyễn Thị Vân Thùy #14 A-nê Đê
Mẹ vợ Em-ma-nu-en Bùi Minh Trí #19  
6 10/09/2013 ANNA NGUYỄN THỊ KHIÊM   Mẹ chồng An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
7 10/09/2016 MA-RI-A NGUYỄN THỊ HƯƠNG   Mẹ Tê-rê-sa Trần Thị Thu Huyền #12  
8 11/09/2001 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Tê-rê-sa Đào Thị Phượng Liên #15 Mai Khôi
9 11/09/2018 Chị MARIA LÊ THỊ HOÀNG TIÊN   Con Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
Con Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
10 11/09/2019 Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU TÂM   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Đặng Phương Khanh #06  
11 17/09/1996 Ông NGUYỄN THẾ THÁI   Bố Giu-se Nguyễn Tuấn Anh #17 Px.Trương Bửu Diệp
12 16/09/2002 ĐHY ĐĐK P.X NGUYỄN VĂN THUẬN         Anh Cả Cursillo VN
13 17/09/2020 Linh mục PHÊ-RÔ HOÀNG XUÂN NGHIÊM         Linh hướng
14 18/09/2016 Ông THẠCH MINH SƠN   Bố Ma-ri-a Thạch Mai Thiên Trinh #02Pd Vinh Sơn
Bố vợ Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Vinh Sơn
15 20/09/2016 RÔ-SA NGUYỄN THỊ HIÊN   Mẹ Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu #11 Thánh Gia
16 20/09/2020 MARIA TRẦN THỊ NHƠN   Mẹ Đa-minh Huỳnh Trung Lập #21  
17 23/09/2012 MARIA NGUYỄN THỊ THU   Mẹ Giu-se Vũ Kim Hoàn #03  
18 24/09/1987 Anh GIUSE PHẠM VĂN QUẢNG   Chồng Ca-ta-ri-na Lê Thị Oanh #500Or Giê-ri-cô
Bố Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc #15 Tình Bạn Nè
19 27/09/2018 BẠCH THỊ ĐỨC   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi #06 A-nê Đê
20 28/09/1993 MARIA PHAN THỊ HƯƠNG   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 09/2022

  Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.
  Chúng ta cầu nguyện để án tử hình, là điều tấn công vào phẩm giá con người, có thể được luật pháp bãi bỏ trong mọi quốc gia.

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com