SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 08/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 08/2022

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định

_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(01/08): Kỹ thuật PT: Chuẩn bị K3N
            
Điều hợp: Khóa Phó #25 & #26
             
(08/08):
Tín lý: Giáo lý Hội Thánh Công giáo
             
Thuyết trình: cha LH Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến

(15/08):
Kỹ thuật PT - CNLĐ: Chuẩn bị K3N
             
Điều hợp: Trưởng K3N
          
(22/08):
Nghỉ

(29/08): Nghỉ

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Thời gian: 13/8/2022
_ Nội dung: Chốt danh sách ứng viên Khóa Cursillo #25 và #26 chuyển K3N.

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ 07/08: Gặp gỡ ứng viên hai khóa: #25 và #26 tại TTMV lúc 9g (lầu 1 phòng P1 – Giảng đường P.X Nguyễn Văn Thuận)
_
18-21/08: Khóa 25 dành cho nam.
_
25-28/08: Khóa 26 dành cho nữ.

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

1. Ultreya tháng 8:

_ Địa điểm: TTMV số 6bis Tôn Đức Thắng, Q1.
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 13/8/2022
_
Tổ chức: Quý chị Khóa 22.

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 01/08: Kính Thánh AN-PHONG-SÔ.

(Saint Anphongsus Maria de 'Liguori)

01/08 1 #05 An-phong-sô Ma-ri-a Hà Tinh  Quân
2 #07 An-phong-sô Nguyễn Minh  Tân
3 #13 An-phong-sô Trương Công Quyết

 

Ngày 08/08: Kính Thánh ĐA-MINH.

(Saint Dominic)

08/08 1 #01 Đa-minh Trần Văn Dũng
2 #01 Đa-minh Phan Văn Hùng
3 #01 Đa-minh Ngô Chí Lễ
4 #01 Đa-minh Trần Văn Ngọc
5 #01 Đa-minh Nguyễn Đức Quang
6 #01 Đa-minh Vũ Đức  Thịnh
7 #01 Đa-minh Hoàng Vĩnh Tuyến
8 #03 Đa-minh Phạm Văn  Hồng
9 #03 Đa-minh Phạm Văn  Khương
10 #03 Đa-minh Trương Đức  Nhượng
11 #03 Đa-minh Phạm Văn  Thành
12 #05 Đa-minh Lê Quốc Bảo
13 #05 Đa-minh Nguyễn Cao  Mẫn
14 #07 Đa-minh  Phạm  Thiện  Hoàng
15 #07 Đa-minh  Nguyễn Bảo Hưng
16 #07 Đa-minh  Nguyễn Trần Anh  Khôi
17 #07 Đa-minh  Mai Xuân  Thịnh
18 #09 Đa-minh Đa-minh Trương Công  Bi
19 #09 Đa-minh Nguyễn Đức  Đạo
20 #09 Đa-minh Đặng Trần Vũ Hân
21 #11 Đa-minh Khổng Hữu Lợi
22 #13 Đa-minh Nguyễn Quang Triều
23 #16 Đa-minh Hoàng Chinh Chiến
24 #17 Đa-minh Trần Ngọc Sáng
25 #19 Đa-minh Đỗ Khoa
26 #21 Đa-minh Đinh Nguyễn   Ngọc Bình
27 #21 Đa-minh Đỗ Văn Dương
28 #21 Đa-minh Huỳnh  Trung  Lập
29 #21 Đa-minh Hoàng Văn Phiên

 

Ngày 10/08: Kính Thánh LÔ-REN-SÔ.

(Saint Lawrence)

10/08 1 #19 Lô-ren-sô Đỗ Minh Trí

 

Ngày 11/08: Kính Thánh CLA-RA.

(Saint Clare of Assisi)

11/08 1 #06 Cla-ra Nguyễn Hoàng Diệp Thúy
2 #14 Cla-ra Phạm Mỹ Khanh

 

Ngày 14/08: Kính Thánh MA-XI-MI-LI-AN KÔN-BÊ.

(Saint Maximilian Maria Kolbe)

14/08 1 #1PD Maximiliano Kolbe Nguyễn Công   Bình

 

Ngày 15/08: Kính ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

(The Assumption of The Blessed Virgin Mary)

15/08 1 #02 Ma-ri-a Lý Ngọc  Anh
2 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc   Anh
3 #02 Ma-ri-a Ngô Thị   Dứa
4 #02 Ma-ri-a Lê Nguyễn Tao Thị Minh  Giao
5 #02 Ma-ri-a Phạm Thị Hát
6 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoa
7 #02 Ma-ri-a Nguyễn Lê Hồng
8 #02 Ma-ri-a Trần Thị Hồng
9 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồi Hương
10 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hà Liên
11 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị  Kim   Liên
12 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Lis
13 #02 Ma-ri-a Vũ Thị Kim Mai
14 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị  Bắc Mỹ
15 #02 Ma-ri-a Trần Thị Mỹ
16 #02 Ma-ri-a Trần Thị Nhan
17 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị Kim Oanh
18 #02 Ma-ri-a Lộc Thị   Phương
19 #02 Ma-ri-a Phan Thị Phương
20 #02 Ma-ri-a Vũ Thị Riệu
21 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị Tâm
22 #02 Ma-ri-a Chu Thị Thịnh
23 #02 Ma-ri-a Lê Thị Thục
24 #02 Ma-ri-a Hoàng Thị Thanh Thúy
25 #02 Ma-ri-a Phạm Thu  Trang
26 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị
27 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Xuân
28 #02 Ma-ri-a Ngô Thị Yến
29 #04 Ma-ri-a Lê Bích  Châu
30 #04 Ma-ri-a Triệu Thị Đoan  Công
31 #04 Ma-ri-a Mai Thu  Hằng
32 #04 Ma-ri-a Trần Thị  Hậu
33 #04 Ma-ri-a Bùi Thị  Hoa
34 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ánh  Hồng
35 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Hồng
36 #04 Ma-ri-a Lương Thị Bích  Huyền
37 #04 Ma-ri-a Nguyễn Nhiệm  Mầu 
38 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Phi   Nga
39 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tiết  Nga
40 #04 Ma-ri-a Đinh Thị Kim  Ngọc
41 #04 Ma-ri-a Đoàn Thị Bích  Phượng
42 #04 Ma-ri-a Cao Thị Ngọc  Phượng
43 #04 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Phượng
44 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết  Phượng
45 #04 Ma-ri-a Trần Thị Thanh  Thảo
46 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị  Tho
47 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thụy Anh Thư
48 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích  Thuận
49 #04 Ma-ri-a Đặng Thị  Thủy
50 #04 Ma-ri-a Dương Thị Lệ  Thủy
51 #04 Ma-ri-a Đinh Thị Thu  Thủy
52 #04 Ma-ri-a Đào Thị  Vinh
53 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thanh  Bình
54 #06 Ma-ri-a Nguyễn Minh Châu
55 #06 Ma-ri-a Lê Thị Kim Cúc
56 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Dung
57 #06 Ma-ri-a Đinh Thị Kim Dung
58 #06 Ma-ri-a Đỗ Thị Duy
59 #06 Ma-ri-a Bùi Phương Hồng Hạnh
60 #06 Ma-ri-a Lê Đình Ngọc Thái Hiền
61 #06 Ma-ri-a Trần Thị Thu  Hiền
62 #06 Ma-ri-a Lê Thị Thu Hương
63 #06 Ma-ri-a Trần Thị Thanh Lan
64 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng  Loan
65 #06 Ma-ri-a Vũ Thị Lụa
66 #06 Ma-ri-a Trịnh Huệ Mẫn
67 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Ngọc
68 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận
69 #06 Ma-ri-a Hòang Thị  Nhiễu
70 #06 Ma-ri-a Phạm Thị Phương
71 #06 Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh
72 #06 Ma-ri-a Hòang Thanh Thủy
73 #06 Ma-ri-a Lâm Thanh Trúc
74 #06 Ma-ri-a Mai Thị Tuyết
75 #06 Ma-ri-a Lê Thụy Hạ Vân
76 #06 Ma-ri-a Lương Thị Thảo Vy
77 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Xinh
78 #06 Ma-ri-a Mông Triệu Vũ Thị Yến
79 #08 Ma-ri-a Bùi Thị  Ái
80 #08 Ma-ri-a Nguyễn Ngọc  Anh
81 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thanh  Hằng
82 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc  Huệ
83 #08 Ma-ri-a Thái Thị  Khiêm
84 #08 Ma-ri-a Mai Thị Kim Lan
85 #08 Ma-ri-a Phan Thị Ngọc Lũy
86 #08 Ma-ri-a Vũ Thị Thanh Nga
87 #08 Ma-ri-a Lê Thị Hoàng  Nga
88 #08 Ma-ri-a Trần Thị  Nhung
89 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Oanh
90 #08 Ma-ri-a Đinh Thị Tuyết Phương
91 #08 Ma-ri-a Vũ Thị Thanh Thanh
92 #08 Ma-ri-a Lại Mộng  Thu
93 #08 Ma-ri-a Trần Thị Thu Thủy
94 #08 Ma-ri-a Trần Thị Bạch  Vân
95 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoàng  Yến
96 #10 Ma-ri-a Trần thị Lệ 
97 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị  Hiến
98 #10 Ma-ri-a Đoàn thị  Hiển
99 #10 Ma-ri-a Đỗ thị  Hoàn
100 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Ngọc  Hồng
101 #10 Ma-ri-a Phan thị Mai  Hương
102 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Kỷ
103 #10 Ma-ri-a Đỗ Xuân Chi  Mai
104 #10 Ma-ri-a Đào Kim  Mầu
105 #10 Ma-ri-a Bùi thị Lệ  Mỹ
106 #10 Ma-ri-a Vũ thị Kim  Ngọc
107 #10 Ma-ri-a Cao thị  Ngọc
108 #10 Ma-ri-a Trần thị Thu  Nguyệt
109 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Thanh  Nhàn
110 #10 Ma-ri-a Đào thị Kim  Phương
111 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Thu
112 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị thanh  Thúy
113 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Đoan  Trang
114 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị  Trang
115 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Trang
116 #10 Ma-ri-a Đỗ Kim 
117 #12 Ma-ri-a Hoàng Ngọc Anh
118 #12 Ma-ri-a Phạm Thị Bông
119 #12 Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Hằng
120 #12 Ma-ri-a Vũ Thị Hằng
121 #12 Ma-ri-a Vũ Thị Thúy Nga
122 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhân
123 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Phương Thanh
124 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thảo
125 #12 Ma-ri-a Trần Thanh Thảo
126 #12 Ma-ri-a Đinh Thị Thu Thảo
127 #12 Ma-ri-a Vũ Anh Thư
128 #12 Ma-ri-a Trần Thị Thương
129 #12 Ma-ri-a Lê Thị Thùy Trang
130 #12 Ma-ri-a Phạm Thị Thu Vân
131 #12 Ma-ri-a Trần Thị Thúy Vi
132 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tường Vy
133 #14 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hường
134 #14 Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền
135 #14 Ma-ri-a Trần Thị Mai Lan
136 #14 Ma-ri-a Văn Thị Bích  Liên
137 #14 Ma-ri-a Hà Thị Thu Liễu
138 #14 Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh
139 #14 Ma-ri-a Nguyễn Ngọc Nga
140 #14 Ma-ri-a Đinh Thị Bích Ngọc
141 #14 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Oanh
142 #14 Ma-ri-a Lê Hoàng Thu
143 #14 Ma-ri-a Đoàn Kim Thu
144 #14 Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy
145 #15 Ma-ri-a Lê Hồ Thị Hồng Anh
146 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Hồng
147 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nga
148 #15 Ma-ri-a Lê Thị Hoàng Oanh
149 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Phương
150 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thy Phương
151 #15 Ma-ri-a Trần Thị Cẩm Thạch
152 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Thoa
153 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Kim Bạch Tuyết
154 #15 Ma-ri-a Đặng Thanh Vân
155 #17 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nga
156 #18 Ma-ri-a Trần Thị Kim Chi
157 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu
158 #18 Ma-ri-a Ng.Ngọc Thái Ngân
159 #18 Ma-ri-a Trần Thị Nam Phương
160 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Huyền Sâm
161 #18 Ma-ri-a Phạm Thị Hồng Thuý
162 #18 Ma-ri-a Bùi Thị Ánh Tuyết
163 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Xuân
164 #20 Ma-ri-a Lê Thị Thu  Hằng
165 #20 Ma-ri-a Đỗ Thị Hoa
166 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc Hương
167 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Cúc Lan
168 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Liên
169 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu
170 #20 Ma-ri-a Võ Thị Thanh Nhàn
171 #20 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Nhung
172 #20 Ma-ri-a Lâm Thị Hoàng Oanh
173 #20 Ma-ri-a Trương Nguyễn Hồng Phúc
174 #20 Ma-ri-a Cái Thị Phượng
175 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Tâm
176 #20 Ma-ri-a Phạm Thị Thu Thủy
177 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Toàn
178 #20 Ma-ri-a Đặng Ngọc Đài Trang
179 #20 Ma-ri-a Bùi Thị Lệ Trinh
180 #20 Ma-ri-a Hoàng Lê Thảo Uyên
181 #20 Ma-ri-a Lê Thị Thu Vân
182 #20 Ma-ri-a Trần Nguyễn Uyên Vy
183 #22 Ma-ri-a Trần Thị Tuyết Hương
184 #22 Ma-ri-a Nguyễn Kim Lan
185 #22 Ma-ri-a Phạm Thị Thùy Mi
186 #22 Ma-ri-a Phan Thị Hà My
187 #22 Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Phúc
188 #22 Ma-ri-a Từ Ngọc Phụng
189 #22 Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Thơ
190 #22 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoàng Thùy
191 #22 Ma-ri-a Bùi Thị Tươi
192 #22 Ma-ri-a Lê Thị Nhạn
193 #24 Ma-ri-a Bùi Thanh Hằng
194 #24 Ma-ri-a Vũ Thị Thanh Hoa
195 #24 Ma-ri-a Đặng Thị Lan Hương
196 #24 Ma-ri-a Phạm Thị Ngọc  Lan
197 #24 Ma-ri-a Huỳnh Thị Kim  Ngọc
198 #24 Ma-ri-a Lê Thị Nguyên  Nhung
199 #24 Ma-ri-a Đinh Trần Hoàng Quyên
200 #24 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh
201 #24 Ma-ri-a Nguyễn Thị Châu Thu
202 #24 Ma-ri-a Hoàng Thị Thanh Tuyền
203 #24 Ma-ri-a Cái Thị Hà Uyên
204 #24 Ma-ri-a Phạm Thị Tường Vi
205 #24 Ma-ri-a Phan Thị Hằng
206 #24 Ma-ri-a Hoàng Lệ Thủy
207 #2PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Xuân Huyên
208 #2PC Ma-ri-a Lê Thị Lương
209 #2PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Tâm
210 #2PD Ma-ri-a Thạch Mai Thiên   Trinh
211 #2PD Ma-ri-a Nguyễn Thị Mộng  Tuyết
212 #2PD Ma-ri-a Phạm Thị  Thúy   Vân
213 #4 PD Ma-ri-a Nguyễn Thị  Lành
214 #4PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Thu Thủy
215 #8 PC  Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Xuân
216 (#33)  Ma-ri-a Vũ Thị Hợp

 

Ngày 23/08: Kính Thánh RÔ-SA LI-MA.

(Saint Rose of Lima)

23/08 1 #02 Rô-sa Lâm Nghi Huôi
2 #04 Rô-sa Lê Thị Kim Sa
3 #04 Rô-sa Mai Thị Bạch  Yến 
4 #10 Rô-sa Phạm thị Kim  Trang
5 #18 Rô-sa Cao Xuân Quỳnh Anh
6 #18 Rô-sa Vũ Thị Hảo
7 #08 Rô-sa  Nguyễn Thị Thúy  Kiều
8 #08 Rô-sa  Nguyễn Thị   Nguyệt
9 #20 Ro-sa Nguyễn Thị  Thủy
10 #22 Ro-sa Lê Thị Ngọc Mai
11 #24 Ro-sa Nguyễn Thụy Khánh Hồng

 

Ngày 24/08: Kính Thánh BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô.

(Saint Bartholomew, Apostle)

24/08 1 #09 Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Văn Cao Lộc

 

Ngày 27/08: Kính Thánh MÔ-NI-CA.

(Saint Monica)

27/08 1 #12 Mô-ni-ca Hoàng Thị Kiều Trâm
2 #20 Mo-ni-ca Nguyễn Hoàng Phương Uyên
3 #20 Mo-ni-ca Lê Thị Hoàng Lan
3 #24 Mo-ni-ca Đinh Thị  Anh

 

Ngày 28/08: Kính Thánh ÂU-GÚT-TI-NÔ.

(Saint Augustine)

28/08 1 #03 Âu-gút-ti-nô Phạm Đức  Thịnh
2 #03 Âu-gút-ti-nô Nguyễn Xuân  Trường
3 #05 Âu-gút-ti-nô Lê Hữu  Định
4 #07 Âu-gút-ti-nô Vũ Đức Trí  Thể
5 #11 Âu-gút-ti-nô Lương Tấn Trung

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

06/08: 15 năm Cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Văn Giáo - Chánh xứ Khiết Tâm (#03)

17/08: 03 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Xuân Vượng - Dòng Thương khó Chúa Giê-su (#5).

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 10/08: 20 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Trần Công Hoàng #17 - Ang-giê-la Phạm Thị Như Mai #15

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/08/2014 ANNA   Mẹ Tê-rê-sa Đào Thị Phượng Liên #15 Mai Khôi
2 02/08/2007 MARIA   Mẹ Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Văn Thử #11  
3 03/08/1990 Ông GIUSE TRẦM KIM KHOA   Bố An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
4 03/08/2021 Ông AN-TÔN ĐẶNG NGỌC LỘC   Bố Vinh-sơn Đặng Thế Vũ #23  
5 03/08/2001 MARIA PHẠM THỊ BẰNG   Mẹ Maria Nguyễn Thị Kim Oanh #8 Giê ri cô
6 03/08/2018 AN-NA NGUYỄN THỊ NHẬT   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
Mẹ vợ Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
7 06/08/2020 Cursillista MA-RI-A TRẦN THỊ HIẾU HẠNH #10 Vợ Giu-se Nguyễn Lê Cường #05 Yêu Thương
Mẹ Giu-se Nguyễn Lê Cương #13  
8 07/08/2010 Ông LUCA ĐỖ VĂN DỤ   Bố Xê-xi-li-a Đỗ Thị Xuân Mỹ #08 Hiệp Nhất
9 07/08/2019 Ông ANPHONGSO   Bố Giu-se Trần Thanh Quang #07  
10 09/08/2014 ANNA   Mẹ Tê-rê-sa Dương Thị Nguyêt Hồng #24  
11 09/08/2017 MA-RI-A NGUYỄN THỊ BA   Mẹ Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04 Faustina
Mẹ vợ Giu-se Dương Tấn Phát #03 Thánh Linh
12 12/08/2007 MARIA NGUYỄN THỊ NỮ   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thy Phương #15 A-nê Đê
13 12/08/2019 TERESA NGUYỄN THỊ HÀ TY   Mẹ An-giê-la Vũ Hoàng Yến #20  
Mẹ Phan-xi-ca Vũ Hoàng Phi #20  
14 13/08/2003 Ông BONAVENTURA   Bố Ma-ri-a Đặng Ngọc Đài Trang #20 Thắp Sáng
15 16/08/2020 Ông MÁT-THÊU PHẠM VĂN HIỆP   Bố An-na Phạm Nguyễ Thanh Trúc #06 A-nê Đê
16 16/08/2021 MARIA NGUYỄN THỊ NHIỄU   Mẹ vợ Giu-se Phạm Xuân Chiến #01  
17 18/08/2004 MARIA NGUYỄN THỊ NỤ   Mẹ Đa-minh Hoàng Văn Phiên #21  
18 18/08/2021 M.MADALENNA TRẦN THỊ NINH   Mẹ chồng Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh #06 Phanxico Assisi
19 19/08/2021 Ông ĐA-MINH ĐINH CÔNG TUẤN   Bố vợ Giu-se Phạm Xuân Chiến #01  
20 20/08/2000 Ông TÔ-MA PHẠM CÔNG DÂN   Bố Nicolao Phạm Đức Thu #21  
21 21/08/2007 Anh GIUSE NGUYỄN VĂN MINH   Chồng An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
22 21/08/2021 MARIA HOÀNG THỊ NHẪN   Mẹ Giu-se Nguyễn Khắc Dũng #17  
23 25/08/2006 Ông GIUSE TRẦN VĂN LỢI   Bố Giu-se Trần Văn Minh #01 Đa Minh
24 25/08/2017 Ông PHAO-LÔ PHẠM MẠNH TRANG   Bố Ma-ri-a Phạm Thị Kim Phượng #04  
Bố vợ Mát-ti-nô Nguyễn Văn Đức #01Pd  
25 27/08/2008 Anh GIOAN BAOTIXITA   Con Gio-an Bt Phan Hùng #01 Gio-an Tông đồ
26 28/08/1968 Ông TÔ-MA VŨ VĂN TƯ   Bố Ma-ri-a Vũ Thị Hồng #15 Thánh Gia
27 28/08/2021 Ông GIA-CÔ-BÊ NGUYỄN VĂN BÔNG   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết Phượng #04 Hiệp Nhất
28 31/08/2020 AN-NA NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG   Mẹ Phê-rô Nguyễn Minh Trí #05 Phanxico Xavie
Giu-se Nguyễn Ý Thức #05 Phanxico Xavie

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 08/2022

  Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.
  Chúng ta cầu nguyện cho những hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ; giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội, xin cho họ tìm ra những cách thức để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com