SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 07/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 07/2022

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định

_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(04/07): Kỹ thuật PT - CNLĐ: Sứ điệp Khóa 3 ngày
            
Thuyết trình: chị Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng
             
(11/07):
Tín lý - Hội Thánh hiệp hành
             
Thuyết trình: cha G.B Nguyễn Quang Tuyến

(18/07):
Tín lý - Hội Thánh hiệp hành
             
Thuyết trình: cha LH Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(25/07):
Kỹ thuật PT - CNLĐ: Chương 13 - Tìm hiểu tiến trình hoán cải (P1)
             
Thuyết trình: anh Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Thời gian: 13/7/2022
_ Nội dung: Chốt danh sách ứng viên Khóa Cursillo #25 và #26.

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ 02/07: Tĩnh tâm trợ tá lần 1 - Thao dợt rollo
_
09/07: Tĩnh tâm trợ tá lần 2 - Trao Sứ vụ Trợ tá.

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

1. Ultreya tháng 7:

_ Địa điểm: Dòng Đức Mẹ Người nghèo tại Fatima Bình Triệu.
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 16/7/2022
_
Tổ chức: Liên nhóm Thủ Đức.

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

 

Ngày 03/07: Kính Thánh TÔ-MA TÔNG ĐỒ.

(Saint Thomas Apostle)

03/07 1 #09 Tô-ma TĐ Lê văn Hiệp
2 #19 Tô-ma TĐ Phạm Quang  Huy
3 #3NT Tô-ma TĐ Trần Văn Đức

 

Ngày 06/07: Kính Thánh MA-RI-A GÔ-RÉT-TI.

(Saint Mary Goretti)

06/07 1 #02 Ma-ri-a Gô-ret-ti Nguyễn Lan   Anh
2 #08 Ma-ri-a Gô-rét-ti Trần Ngọc Thiên Hương
3 #15 Ma-ri-a Gô-rét-ti Trương Thị Thúy Nga

 

Ngày 12/07: Kính Thánh A-NÊ ĐÊ.

(Saint Agnes Le Thi Thanh)

12/07 1 #18 A-nê Đê Huỳnh Thị Kim Chi

 

Ngày 16/07: Kính ĐỨC MẸ NÚI CA-MÊ-LÔ.

(Our Lady of Mt Carmel)

16/07 1 #08 Ma-ri-a Ca-mê-lô Nguyễn Thị Thu  Quyên

 

Ngày 22/07: Kính Thánh MA-RI-A MA-ĐA-LEN-NA.

(Saint Mary Magdalene)

22/07 1 #06 Ma-đa-len-na Nguyễn Thị Lan
2 #24 Ma-đa-len-na Đoàn Thị Huệ
3 #24 Ma-đa-len-na Nguyễn Thị Yến

 

Ngày 26/07: Kính Thánh AN-NA.

(Saint Anne)

26/07 1 #02 An-na Bùi Thị   Đẹp
2 #02 An-na Đỗ Thị Diệu Hàn
3 #02 An-na Hà Tú Linh
4 #02 An-na Phạm Thị Hoàng Oanh
5 #02 An-na Nguyễn Thị Hồng Phúc
6 #02 An-na Đào Kim Sáng
7 #02 An-na Ngô Thị Bạch Tuyết
8 #04 An-na Dương Kim  Ánh
9 #04 An-na Trần Thị  Hương
10 #04 An-na Phạm Thị  Khánh
11 #06 An-na Trần Kim Long
12 #06 An-na Trần Thị Phương
13 #06 An-na Võ Nguyên Uyên Thảo
14 #06 An-na Phạm Nguyễn Thanh Trúc
15 #08 An-na Trần Thị  Nhớ
16 #08 An-na Nguyễn Thị Thúy  Phượng
17 #10 An-na Nguyễn thị Thanh  Bạch
18 #10 An-na Chu thị Thanh 
19 #10 An-na Trần thị  Họ
20 #10 An-na Nguyễn thị  Liên
21 #12 An-na Nguyễn Thị Nguyệt
22 #12 An-na Mai Thị Hồng Thủy
23 #12 An-na Trần Thị Thanh Thủy
24 #12 An-na Dương Thị Út
25 #12 An-na Hoàng Thị Tường Vy
26 #12 An-na Nguyễn Thị Xuân
27 #14 An-na Lê Thị Hoài
28 #15 An-na Mai Thị Kim Anh
29 #15 An-na Lê Thị Kim Hoàn
30 #15 An-na Trần Kim Nhi
31 #15 An-na Trần Thị Bạch Thược
32 #15 An-na Lê Thị Thu Thuỷ
33 #15 An-na Nguyễn Thị Giáng Tiên
34 #15 An-na Nguyễn Thị Tú Trinh
35 #15 An-na Mai Thị Ánh Tuyết
36 #18 An-na Dương Thị Đáng
37 #18 An-na Đỗ Thị Kim Hằng
38 #18 An-na Hoàng Thị Thiện
39 #18 An-na Bùi Thị Thanh Xuân
40 #20 An-na Phan Thị Mỹ Hạnh
41 #20 An-na Vũ Ngọc Thu  Hiền
42 #20 An-na Nguyễn Thị Thanh Hương
43 #20 An-na Nguyễn Ngọc Anh Thư
44 #20 An-na Nguyễn Thị Huyền Trang
45 #22 An-na Lê Thị Dung
46 #22 An-na Lê Hải Yến
47 #24 An-na Sử Khắc Hồng  Hoa
48 #24 An-na Phạm Thị  Liễu
49 #24 An-na Nguyễn Thị Kim  Lương
50 #24 An-na Trần Thị  Nhung
51 #24 An-na Đinh Thị Bạch Tuyết
47 #2PD An-na Đồng Thị Kim   Chi
48 #2PD An-na Đặng Thị   Phúc
49 #4 PD An-na Phạm Thị  Trúc
50 (#26) An-na Đặng Thị Minh Hoàng

 

Ngày 29/07: Kính Thánh MÁT-TA.

(Saint Marta)

29/07 1 #02 Mát-ta Nguyễn Thị  Kim   Chung
2 #06 Mát-ta Ngô Thị Minh Nguyệt
3 #06 Mát-ta Nguyễn Thị Thùy  Tâm
4 #06 Mát-ta Hồ Thị Bích  Vân
5 #10 Mát-ta Đỗ thị  Nghĩa
6 #12 Mát-ta Phan Thị Lệ Thủy
7 #12 Mát-ta Huỳnh Thị Trinh
8 #14 Mát-ta Nguyễn Thị Vân Thùy
9 #18 Mát-ta Trương Mỹ Ngọc
10 #20 Mát-ta Nguyễn Thị Ngọc Lệ
11 #24 Mát-ta Nguyễn Thị Anh Xuân

 

Ngày 29/06: Kính Thánh I-NHA-XI-Ô.

(Saint Ignatius of Loyola)

31/07 1 #05 I-nha-xi-ô Nguyễn Ngọc  Thiêng

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 08/07: 11 năm thành hôn của anh chị Giu-se Trần Văn Danh #19 - Ma-ri-a Hoàng Lê Thảo Uyên #20
  • 12/06: 19 năm thành hôn của anh chị Mát-ti-nô Lê Duy Quang #23 - Rô-sa Li-ma Nguyễn Thụy Khánh Hồng #24

 

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 05/07/1991 Ông ĐAMINH LÊ MINH THƯỜNG   Bố Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
Bố vợ Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia đình Na-gia-rét
2 05/07/2015 MARIA PHẠM THỊ HON   Mẹ Tê rê sa Trần Thị Thanh Xuân #15 Giê ri cô
3 07/07/1987 ANNA   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Cúc Lan #20  
Mẹ vợ Vinh-sơn Nguyễn Tấn Hưng #862LA  
4 07/07/2018 Ông TÔ-MA   Chồng An-na Hoàng Thị Thiện #18 Giu-se
5 08/07/1998 Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN TÀI   Bố Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái #01 Ra Khơi
Bố chồng M.Gô-rét-ti Nguyễn Lan Anh #02 Ra Khơi
Bố An-tôn Nguyễn Xuân Thanh #01 Gioan Tông đồ
Bố Gio-an.B Nguyễn Quang Trung #03  
6 08/07/2021 Ông GIUSE ĐỖ VĂN THƯỜNG   Bố Maria Đỗ Kim Tú #10 Don Bosco
7 09/07/2020 MA-RI-A ĐOÀN THANH LOAN #12        
8 12/07/2018 AN-NA ĐINH THỊ HOA   Mẹ An-na Ngô Thị Bạch Tuyết #02  
9 12/07/2020 Ông GIO-AN NGUYỄN VĂN CÔNG   Bố chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Toàn #20 Giê-ri-cô
10 13/07/2016 Ông GIUSE LA CẢNH GIAI   Bố Tê-rê-sa La Thị Ái Hương #15  
11 14/07/2021 Ông PHAOLO PHẠM VĂN THANH   Bố Phao-lô Phạm Văn Lộc #13 Đức Mẹ HXLT
12 16/07/2011 MÁT-TA ĐINH THỊ ĐẬU   Mẹ chồng Tê-rê-sa Nguyễn Lê Phương Trang #20  
13 17/07/2002 Em GIUSE TRẦN TRUNG THIỆN   Con Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco
14 17/07/2017 MA-RI-A NGUYỄN THỊ ĐIỀM   Mẹ vợ Giu-se Lê Hữu Đoàn #13 Gioan Phaolo II
15 19/07/1988 MARIA ĐẶNG THỊ MÈN   Mẹ Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Px.Trương Bửu Điệp
16 22/07/2019 Ông PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN LẮM   Bố vợ Giu-se Trần Văn Minh #01 Đa Minh
17 24/07/2010 Ông HOÀNG ANH TUẤN   Bố Mo-ni-ca Hoàng Kiều Trâm #12 Don Bosco
Bố vợ An-tôn Phan Quang Thịnh #11 Thả Lưới
18 27/07/2021 Ông LUCA BÙI VĂN SỬU   Bố An-na Bùi Thị Thanh Xuân #18  
  Bố vợ Ni-cô-la Phạm Đức Thu #21  
19 29/07/2006 MARIA NGUYỄN THỊ VÂN   Mẹ Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia Đình Na-gia-rét
Mẹ chồng Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
20 29/07/2010 Ông ANTON TRẦN VĂN ĐẠT   Bố chồng Lucia Võ Thị Xuân Thu #18  
21 29/07/2018 MA-RI-A NGÔ THỊ QUẸT   Mẹ Phê-rô Lý Mạnh Hiếu #13 Thánh Gia
22 30/07/2001 Ông GIUSE LÊ VĂN SỰ   Bố Ca-ta-ri-na Lê Thị Oanh #500Or Giê-ri-cô
23 30/07/2011 Ông AN-TÔN ĐÀO VĂN SANG   Bố Ca-ta-ri-na Đào Thị Chiến #02  
24 31/07/1988 Ông GIUSE   Bố An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 07/2022

  Cầu cho người cao tuổi.
  Chúng ta cầu nguyện cho những người cao tuổi, là đại diện của cội rễ và ký ức của một dân tộc; xin cho kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm..

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com