SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 06/2022

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 06/2022

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định

_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(06/06): Kỹ thuật PT - TTNT: Chương 12 - Palanca
            
Thuyết trình: chị Lương Mỹ Thanh
             
(13/06):
Tín lý: Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (tt)
              Thuyết trình: Cha LH Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến


(20/06):
Tín lý - Hội Thánh hiệp hành - Sứ vụ
             
Thuyết trình: Cha LH Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(27/06):
Kỹ thuật PT: Khóa 3 Ngày năm 2022
             
Thuyết trình: Khối K3N

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Thời gian: 13/6/2022
_
Địa điểm: Tại các nhóm Thân hữu, TLĐ
_
Nội dung: Các nhóm gửi lại phiếu thông tin ứng viên Khóa Cursillo #25 và #26 cho Khối Tiền.

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ 27/06: Trình bày về Khóa 3 Ngày tại TLĐ

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

1. Sinh hoạt nhóm Trẻ Cursillo SG:

_ Địa điểm: Giáo xứ Nam Thái
_ Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy  11/06/2022

2. Ultreya tháng 6:

_ Địa điểm: Trung tâm Mục vụ số 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 18/6/2022

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 11/06: Kính Thánh BA-NA-BA TÔNG ĐỒ.

(Saint Barnabas Apostle)

11/06 1 #05 Ba-na-ba Nguyễn Đức  Khương

 

Ngày 13/06: Kính Thánh AN-TÔN.

(Saint Anthony of Padua)

13/06 1 #01 An-tôn Lê  Minh
2 #01 An-tôn Nguyễn Xuân Thanh
3 #03 An-tôn Lê Tuấn Tân
4 #03 An-tôn Nguyễn Văn  Tuynh
5 #13 An-tôn Trần Ngọc Hồ
6 #16 An-tôn Nguyễn Anh
7 #17 An-tôn Hồ Quang Minh
8 #11 An-tôn  Phan Quang Thịnh
9 #19 An-tôn Hoàng Đức Nhuận
10 #23 An-tôn  Nguyễn Phú  Chương

 

Ngày 24/06: Kính Thánh GIO-AN BAO-TI-XI-TA.

(Saint John the Baptist)

24/06 1 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Hùng
2 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta   Khai 
3 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Minh  Tâm
4 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thủy
5 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Trí
6 #01 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Vịnh
7 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức  Hoàng
8 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Hoàng Thế  Quân
9 #03 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang  Trung
10 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Kim Văn  Đang
11 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Lương  Hùng
12 #05 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc  Sang
13 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thanh Lâm
14 #07 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Tấn  Lợi
15 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Võ Quang  Huy
16 #09 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thứ
17 #11 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thịnh
18 #16 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Đình Phùng
19 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Thế Cường
20 #17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Huỳnh Dũng
21 #21 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Anh
22 #21 Gio-an Bao-ti-xi-ta Mai Văn Thành
23 #23 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quốc Nam
24 #23 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Huy 
25 #Org Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Tuyến

 

Ngày 29/06: Kính Thánh PHÊ-RÔ và PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ.

(Saints Peter and Paul, Apostle)

29/06 1 #01 Phao-lô Nguyễn Thế Hùng
2 #01 Phao-lô Tống Kim Long
3 #01 Phao-lô Nguyễn Văn Tuấn
4 #03 Phao-lô Nguyễn Xuân  Vượng
5 #05 Phao-lô Hoàng Anh Quân
6 #05 Phao-lô Phùng  Thiện
7 #07 Phao-lô Nguyễn Hữu  Hải
8 #07 Phao-lô Nguyễn Đức Huy
9 #07 Phao-lô Bùi Phi  Thanh
10 #09 Phao-lô Nguyễn Xuân Dũng
11 #09 Phao-lô Ngô Viết Sơn
12 #11 Phao-lô Nguyễn Huy Hoàng
13 #11 Phao-lô Nguyễn Phong Phú
14 #13 Phao-lô Phạm Văn Lộc
15 #17 Phao-lô Nguyễn Minh Khôi
16 #17 Phao-lô Phạm Huy Thịnh
17 #19 Phao-lô Lý Văn Quang
18 #435  Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng
1 #01 Phê-rô Lê Danh Ích
2 #01 Phê-rô Nguyễn Văn Lành
3 #01 Phê-rô Nguyễn Vĩnh Minh
4 #01 Phê-rô Võ Hùng Minh
5 #03 Phê-rô Đặng Ngọc  Đoàn
6 #03 Phê-rô Nguyễn Văn  Giáo
7 #03 Phê-rô Nguyễn Thế  Hoằng
8 #03 Phê-rô Vĩnh  Phúc
9 #03 Phê-rô Nguyễn Minh  Trung
10 #03 Phê-rô Phạm Thanh  Xuân
11 #05 Phê-rô Nguyễn Phước  Hậu
12 #05 Phê-rô Nguyễn Trọng  Hùng
13 #05 Phê-rô Phan Tưởng Thiên  Long
14 #05 Phê-rô Pham Đình  Thuận
15 #05 Phê-rô Nguyễn Minh  Trí
16 #07 Phê-rô Nguyễn Hoàng Nam
17 #07 Phê-rô Nguyễn văn Ngư
18 #09 Phê-rô Trần Quốc  Hùng
19 #09 Phê-rô Nguyễn Hồng Phước
20 #09 Phê-rô Nguyễn Vũ Anh  Tuấn
21 #11 Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu
22 #11 Phê-rô Võ Minh Quang
23 #11 Phê-rô Lê Việt Tân
24 #11 Phê-rô Nguyễn Ngọc Thành
25 #11 Phê-rô Lê Đức Toàn
26 #13 Phê-rô Phạm Bình
27 #13 Phê-rô Vũ Đình Định
28 #13 Phê-rô Lý Mạnh Hiếu
29 #13 Phê-rô Nguyễn Văn Hoàng
30 #13 Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm
31 #13 Phê-rô Đỗ Tiến
32 #16 Phê-rô Hồ Ngọc Linh
33 #17 Phê-rô Trần Công Hoàng
34 #17 Phê-rô Nguyễn Đạt Thành
35 #19 Phê-rô Trương Nguyễn Minh  Đắc
36 #19 Phê-rô Nguyễn Viết Nhật
37 #19 Phê-rô Bùi Đông Ni
38 #19 Phê-rô Phùng Anh
39 #21 Phê-rô Tống Minh Quyền
40 #23 Phê-rô  Hoàng Công  Minh
41 #23 Phê-rô  Trương Thiên  Phú
42 #23 Phê-rô  Phạm Ngô Quốc Thắng
43 #1PD Phê-rô Nguyễn Minh Định

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

08/06: 04 năm Cha Linh hướng An-phong-sô Nguyễn Minh Tân (#07) - Phó xứ Xóm Chiếu

19/06: 13 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Minh Đức (#16) - Chánh xứ Từ Đức.

19/06: 02 năm Cha Linh hướng Phao-lô Phùng Thiện (#05) - Phó xứ Phú Thọ Hòa.

27/06: 30 năm Cha Linh hướng Phanxico Xavie Bảo Lộc (#17) - Giám học TTMV.

24/06: 17 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Phong Phú (#11) - Chánh xứ Thanh Đa.

28/06: 19 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng (#435Orange) - Chánh xứ Tân Định.

28/06: 19 năm Cha Linh hướng Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Tuyến (#561Orange) - Chánh xứ Nam Thái.

28/06: 10 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Quang Tuyến (#16) - Dòng Đức Mẹ Người Nghèo - FVP

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 06/06: 23 năm thành hôn của anh chị Giu-se Đào Quốc Thái #01 - Ma-ri-a Trần Thị Hậu #04
  • 12/06: 45 năm thành hôn của anh chị Gio-an Lê Minh Hùng - An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20
  • 19/06: 29 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 - Ma-ri-a Thạch Mai Thiên Trinh #02PD
  • 25/06: 22 năm thành hôn của anh chị Giu-se Lê Hữu Kính #19 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy #14
  • 27/06: 37 năm thành hôn của anh chị Giu-se Dương Tấn Phát #03 - Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04
  • 30/06: 42 năm thành hôn của anh chị Giu-se Vũ Thanh Tâm #11 - Ma-ri-a Ngô Thị Yến #02

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/06/2019 Cursillista JEANNE D'ARC NGUYỄN THỊ MAI TRÂM #18       Don Bosco
2 02/06/2011 MARIA ĐỖ THỊ NGÀO   Mẹ chồng  Ma-ri-a Lê Thị Thu Vân #20  
3 02/06/2015 MA-RI-A NGÔ THỊ NGUYỆT   Mẹ chồng  Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06 Hồng Ân
4 05/06/1977 MARIA PHẠM THỊ MÙI   Mẹ Tô-ma Q-qui-nô Đỗ Minh Sơn #03  
5 07/06/1993 Ông GIUSE   Bố chồng An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20  
6 08/06/1999 MARIA VÕ THỊ NGỠI   Mẹ Nicolao Phạm Đức Thu #21  
7 08/06/2016 CA-TA-RI-NA NGUYỄN THỊ ÚT   Mẹ Phao-lô Nguyễn Hữu Hải #07  
8 09/06/1985 Ông GIUSE ĐẶNG NGỌC CHI   Bố Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Px.Trương Bửu Điệp
9 10/06/2018 MA-RI-A NGUYỄN THỊ ROAN   Mẹ chồng  An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
10 11/06/2021 NGUYỄN KIM NHẠN   Mẹ vợ Phê-rô Vĩnh Phúc #03  
11 12/06/1983 Em GIUSE TRẦN TRỌNG KÍNH   Con Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco
12 12/06/1996 Ông GIUSE ĐINH VĂN HẬU   Bố chồng An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
13 13/06/2014 Anh GIOA KIM PHAM VĂN CẢNH   Chồng Catarina Maria Đỗ Thị Ngọc Bích #24  
14 14/06/1995 MARIA   Mẹ Maria Lê Thị Nhạn #22 Don Bosco
15 14/06/2000 Ông cố GIOAKIM NICOLA   Bố LM Phanxico Xavie Bảo Lộc #17  
16 15/06/2020 Anh GIACOBE TẤN PHÁT   Chồng Marcelle Đoàn Thị Mỹ Huệ #18  
17 15/06/2008 Anh ANTON NGUYỄN KIM HUY   Chồng Tê-rê-sa La Thị Ái Hương #15  
18 19/06/2000 ANNA NGUYỄN THỊ TÌNH   Mẹ Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên #18 Giê ri cô
19 19/06/2019 Ông GIUSE   Bố An-tôn Hoàng Đức Nhuận #19  
20 19/06/2021 Ông AUGUSTINO   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thanh Hằng #08 Giu-se
21 23/06/2009 Ông GIOAN BAOTIXITA TRẦN TRI THÀNH   Bố An-na Trần Thị Thanh Thủy #12  
22 23/06/2013 Cursillista MARIA LÃ THỊ LAN #02        
23 24/06/2002 Chị MARIA LÊ THỊ HOA   Vợ Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Văn Thử #11  
24 24/06/2018 MARIA TRẦN THỊ NGÂN   Mẹ Phao-lô Phạm Văn Lộc #13 Đức Mẹ Lên Trời
25 25/06/1989 ISAVE PHẠM THỊ THẮNG   Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
Mẹ vợ Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia đình Na-gia-rét
26 26/06/1975 Ông ĐAMINH HOÀNG TRỌNG THÂN   Bố chồng Maria Nguyễn Thị Kim Oanh #8 Giê ri cô
27 26/06/2016 MARIA NGUYỄN THỊ SÒI   Mẹ Gio-an.B Nguyễn Văn Thứ #09 Giê-su Hài Đồng
28 28/05/1999 Ông GIUSE LÊ XUÂN BÍCH   Bố vợ Phê-rô Tống Minh Quyền #21 Thánh Gia
29 28/06/2016 Anh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HỢP   Chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Đoan Trang #10 Hiệp Nhất
30 29/06/2016 Chị ANNA HÀ THỊ THANH   Vợ I-nha-xi-ô Nguyễn Ngọc Thiêng #05  
31 30/06/2015 MARIA HUỲNH THỊ ÍCH   Mẹ Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Hằng #12  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 06/2022

  Cầu cho các gia đình.
  Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình Kitô hữu trên toàn thế giới; xin cho họ diễn tả và trải nghiệm tình yêu vô điều điện, cũng như tiến bộ về sự thánh thiện trong cuộc sống thường nhật.

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com