SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 03/2023

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 03/2023

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định
_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(06/03) Tín lý - GLHTCG:
             
Thuyết trình: Lm LH G.B Nguyễn Quang Tuyến
            
             
(13/03)
Kỹ thuật PT - CNLĐ: Ôn CNLĐ chương 11 & 12
             
Thuyết trình: An-tôn Phan Quang Thịnh

(20/03)
Tín lý - GLHTCG:
             
Thuyết trình: Lm LH Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm
          
(27/03) 
Kỹ thuật PT - CNLĐ: Ôn CNLĐ chương 13
             
Thuyết trình: An-tôn Phan Quang Thịnh          

                           
2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Phát động làm Palanca tìm kiếm ứng viên cho các Khóa 3 Ngày năm 2023

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

Chốt địa điểm và thời gian mở K3N

_ Địa điểm: Dòng Phanxico (Thủ Đức)
_ #28 Nữ từ 6/7 - 9/7
_ #29 Nam từ 13/7 - 16/7

Mời BĐH và Rollista cho 2 khóa #28 & #29

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

Ultreya tháng 3:
_
Địa điểm: Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, số 32 đường số 25, Thủ Đức
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy  18/03/2023

Tĩnh tâm Nhóm Trưởng:
_ Địa điểm: Dòng Đức Mẹ Người Nghèo (Fatima Bình Triệu)
_ Thời gian: 25/03/2023 từ 8g00 đến 16g00

 

B. CHÚC MỪNG:

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 09/03: Kính Thánh PHAN-XI-CA
(Francesca Bussi de'Leoni).

09-03 1 #20 Phan-xi-ca Vũ Hoàng Phi

 

Ngày 19/03: Kính Thánh GIU-SE
(Saint Joseph).

19/03 1 #01 Giu-se Phạm Xuân Chiến
2 #01 Giu-se Nguyễn Văn Đạo
3 #01 Giu-se Nguyễn Văn Đức
4 #01 Giu-se Tạ Anh Hùng
5 #01 Giu-se Mai Văn Huynh
6 #01 Giu-se Đỗ Quang Khang
7 #01 Giu-se Lê Xuân Lợi
8 #01 Giu-se Phạm Văn Lương
9 #01 Giu-se Bùi Tuấn Minh
10 #01 Giu-se Trần Văn Minh
11 #01 Giu-se Nguyễn Ngọc Minh Tâm
12 #01 Giu-se Đào Quốc Thái
13 #01 Giu-se Nguyễn Hữu Thịnh
14 #01 Giu-se Hoàng Văn Tiến
15 #01 Giu-se Nguyễn Văn Tiến
16 #01 Giu-se Cao Tiến Vị
17 #01 Giu-se Nguyễn Văn Vinh 
18 #01 Giu-se Nguyễn Văn Vương
19 #03 Giu-se Nguyễn Sơn  Hải
20 #03 Giu-se Vũ Kim   Hoàn
21 #03 Giu-se Phùng Văn  Khang
22 #03 Giu-se Dương Tấn  Phát
23 #03 Giu-se Ngô Kim  Thành
24 #03 Giu-se Nguyễn Văn  Thi
25 #03 Giu-se Hoàng Văn  Thời
26 #05 Giu-se  Lê Trần  Chinh
27 #05 Giu-se  Nguyễn Minh  Chính
28 #05 Giu-se  Nguyễn Lê  Cường
29 #05 Giu-se  Nguyễn Quốc  Đạt
30 #05 Giu-se  Lê Hoàng Dũng
31 #05 Giu-se  Nguyễn Quang  Hiền
32 #05 Giu-se  Nguyễn Đức  Hiệp
33 #05 Giu-se  Đào Tiến  Hòa
34 #05 Giu-se  Hoàng Văn Nghĩa
35 #05 Giu-se  Nguyễn Ngọc  Thành
36 #05 Giu-se  Nguyễn Ý  Thức
37 #05 Giu-se  Lê Hoàng Quốc Trí
38 #05 Giu-se  Nguyễn Quang  Trị
39 #05 Giu-se  Vũ Hữu  Tương
40 #05 Giu-se  Nguyễn Đình  Tỵ
41 #07 Giu-se  Đinh Thái  Hoàng
42 #07 Giu-se  Phạm Thiện  Khanh
43 #07 Giu-se  Lê Danh  Lực
44 #07 Giu-se  Vũ Đức Cao Nguyên
45 #07 Giu-se  Trần Thanh  Quang
46 #07 Giu-se  Đặng Duy  Tân
47 #07 Giu-se  Lê Hoàng Quốc  Trọng
48 #07 Giu-se  Ngô Hoàng  Tuân
49 #09 Giu-se  Trần Vũ  An
50 #09 Giu-se  Vũ Tuấn  Anh
51 #09 Giu-se  Nguyễn Quang  Đại
52 #09 Giu-se  Đinh văn  Đến
53 #09 Giu-se  Huỳnh Công  Khanh
54 #09 Giu-se  Trần Thanh Lâm
55 #09 Giu-se  Nguyễn Văn  Minh
56 #09 Giu-se  Phạm Thái  Nguyên
57 #09 Giu-se  Phạm Ngọc  Quân
58 #09 Giu-se  Phạm Văn  Rự
59 #09 Giu-se  Lê Đức  Thanh
60 #09 Giu-se  Tạ Ngọc  Tiến
61 #09 Giu-se  Lê Huy  Trường
62 #09 Giu-se  Phạm Ngọc  Tuấn
63 #09 Giu-se  Đỗ Hữu Phú  Tùng
64 #09 Giu-se  Lm Nguyễn Ngọc Vinh
65 #11 Giu-se Trần Văn Huân
66 #11 Giu-se Đoàn Văn Minh
67 #11 Giu-se Trần Quốc Việt
68 #11 Giu-se Nguyễn Quang Vinh
69 #11 Giu-se Lý Nguyễn Vương
70 #13 Giu-se Nguyễn Lê Cương
71 #13 Giu-se Lê Hữu Đoàn
72 #13 Giu-se Nguyễn Mạnh Hùng
73 #13 Giu-se Phạm Đức  Long
74 #13 Giu-se Nguyễn Đại Phong
75 #13 Giu-se Nguyễn Hạnh Phúc
76 #16 Giu-se  Lm Nguyễn Minh Đức
77 #16 Giu-se  Phạm Hữu Hạnh
78 #16 Giu-se  Lê Gia Hiệp
79 #16 Giu-se  Trần Đức Hoàng
80 #16 Giu-se  Đỗ Thành Liên
81 #16 Giu-se  Nguyễn Trương Nhật Quang
82 #16 Giu-se  Lm Nguyễn Quang Tuyến
83 #16 Giu-se  Phạm Công Tuyến
84 #17 Giu-se Nguyễn Tuấn Anh
85 #17 Giu-se Đặng Đình Dũng
86 #17 Giu-se Nguyễn Khắc Dũng
87 #17 Giu-se Đinh Sĩ Minh
88 #17 Giu-se Nguyễn Thanh Quang
89 #17 Giu-se Lê Đức Tuấn
90 #19 Giu-se Trần Văn Danh
91 #19 Giu-se Phạm Duy Hiển
92 #19 Giu-se Ninh Văn Hùng
93 #19 Giu-se Lê Hữu Kính
94 #19 Giu-se Nguyễn Cao  Trí
95 #19 Giu-se Trương Quốc Trưởng
96 #19 Giu-se Phạm Vũ Việt
97 #21 Giu-se Lê Đình Phước
98 #21 Giu-se Trần Văn Sơn
99 #21 Giu-se Nguyễn   Cao Trác
100 #23 Giuse  Tăng Tuấn  Anh
101 #23 Giuse  Nguyễn Quang  Hiển
102 #23 Giuse  Phạm Văn  Nhiều
103 #25 Giuse Huỳnh Duy Anh
104 #25 Giuse Nguyễn Văn  Công
105 #25 Giuse Vũ Hoàng Đạt
106 #25 Giuse  Nguyễn Hoàn Trung Hiếu
107 #25 Giuse Phan Anh Thanh
108 #25 Giuse Đinh Văn  Thọ
109 #25 Giuse Phan Thy Phương Tùng
110 #25 Giuse Nguyễn Đỗ Quang Vinh
111 #2BN Giu-se Nguyễn Công  Linh
112 #30 Giu-se Lm Phạm Bá Lãm
113 #01VL Giu-se Nguyễn Thành Nhơn

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  •  29/03: 34 năm thành hôn của anh chị An-tôn Lê Minh #01 - An-na Dương Kim Ánh #04

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/03/1954 Ông PHANXICO XAVIE   Bố Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Văn Thử #11  
2 01/03/2012 Ông TOMASO   Bố Tê-rê-sa Phạm Thị Kim Yến #12  
3 01/03/2020 AGNES TRẦN PHÚ HIỀN   Mẹ Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Ngọc Phát #17  
4 05/03/2015 MA-RI-A NGUYỄN THỊ SOI   Mẹ Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
Mẹ chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
Mẹ Vinh-sơn Lê Hoàng Dũng #05  
Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Thu Hương #06  
5 05/03/2016 MARIA   Mẹ Ma-ri-a Trần Thị Tuyết Hương #22  
6 05/03/2021 Cursillista GIUSE TRẦN SĨ HOÀNG #01       Thánh Gia
7 06/03/2017 MÁT-TA LÂM THỊ YẾN   Mẹ vợ Mi-ca-e Bùi Thành Châu #11  
8 07/03/1998 Ông AN-RÊ   Bố chồng Tê-rê-sa Đào Thị Phượng Liên #15 Mai Khôi
9 10/03/2000 Ông PHAOLO LÊ VĂN ĐỜI   Bố Ro-sa Lê Thị Kim Sa #04 Thánh Gia
Bố vợ Giu-se Trần Sỹ Hoàng #01 Thánh Gia
10 10/03/2006 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố A-nê Nguyễn Thị Thu Nhi #20  
11 10/03/2020 MARIA   Mẹ MA-RI-A Bùi Thị Ái #08  
12 14/03/2021 ANNA HÀ THỊ NGỌC   Mẹ Tê-rê-sa Phạm Ngọc Thanh #06 Hồng Tỷ Muội
13 14/03/2021 Cursillista MARIA LÊ THỊ KIM YẾN #10       Đức Mẹ La Vang
14 15/03/2006 MARIA NGUYỄN THỊ QUÊ   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Nhàn #20  
15 18/03/2015 Ông GIU-SE NGUYỄN VĂN THỊNH   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
Bố vợ Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
16 20/03/2016 Ông GIO-AN BAO-TI-XI-TA TRẦN BÀNG   Bố An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
Bố An-na Trần Thị Phương #06 Vượt Sóng
Bố chồng I-sa-ve Võ Thị Chính #10 Vượt Sóng
17 22/03/2011 Ông GIUSE TRẦN VĂN HAI   Bố Ma-ri-a Trần Thị Thu Hiền #06 Đức Mẹ La Vang
18 24/03/2007 MARIA NGUYỄN THỊ ĐỖ   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu #18  
19 25/03/2014 TERESA HOÀNG THỊ LỤA   Mẹ M.Gô-rét-ti Nguyễn Lan Anh #02 Ra Khơi
Mẹ vợ Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái #01 Ra Khơi
Mẹ vợ Giu-se Lê Đức Tuấn #17  
20 25/03/2015 Cursillista VINH-SƠN BÙI TẾ MỸ #01        
21 25/03/2015 MA-RI-A DƯƠNG THỊ VĂN   Mẹ Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng #03 Emmau
Mẹ chồng Ma-ri-a Đoàn Thị Bích Phượng #04 Thắp Sáng
22 25/03/2016 Cursillista GIO-A KIM THẠCH TUẤN QUYỀN #03        
23 26/03/2015 Ông PHÊ-RÔ TRƯƠNG HUY THÔNG   Bố chồng Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc #15 Tình Bạn Nè
24 30/03/1990 ANNA   Mẹ chồng An-na Nguyễn Thị Thanh Hương #20  
25 31/03/1993 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN VƯU   Bố Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu #11 Thánh Gia
26 31/03/2014 Ông PHAOLO DƯƠNG VĂN THẮNG   Bố An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
Bố vợ An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 03/2023

  Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng.
  Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành;

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com