SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 09/2023

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 09/2023

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định
_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(04/09) Tín lý: Nghỉ.
              
            
             
(11/09) KTPT: Ý tưởng chính yếu trong rollo Sùng Đạo
             
Thuyết trình: Giu-se Phan Anh Thanh.

(18/09) Tín lý: Cái nhìn của Đức Ki-tô, tâm thế của NLĐ
             
Thuyết trình: cha LH Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm
          
(25/09) KTPT: Rollo Sùng Đạo.
             
Thuyết trình: An-na Trần Kim Nhi.

                           
2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Tim kiếm ứng viên cho các khóa tiếp theo.

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

Không có Sinh hoạt

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

Ultreya tháng 9:
_
Địa điểm: Nhà thờn Nam Thái
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy  16/09/2023

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 02/09: Kính Thánh CHARLE MARIE.

(Saint Charles Marie)

02/09 1 #09 Charle Marie Hoàng Quí  Long

 

Ngày 05/09: Kính Thánh TÊ-RÊ-SA CAN-CÚT-TA.

(Saint Teresa Calcutta)

05/09 1 #18 Tê-rê-sa Calcutta Huỳnh.Trần Lynh Phương

 

Ngày 21/09: Kính Thánh MÁT-THÊU.

(Saint Matthew Apostle)

21/09 1 #13 Mát-thêu Phan Văn Phước

 

Ngày 29/09: Kính Tổng lãnh Thiên thần MI-CA-E, GA-RI-EN, RA-PHA-EN.

(Saints Michael, Gabriel, Raphael archangels)

29/09 1 #11 Mi-ca-e Bùi Thành Châu
2 #13 Mi-ca-e Nguyễn Văn Trương
3 #19 Mi-ca-e Nguyễn Đăng Khoa
4 #19 Mi-ca-e Trần Bá Thiện

 

Ngày 30/09: Kính Thánh GIÊ-RÔ-NI-MÔ.

(Saint Jerome)

30/09 1 #09 Giê-rô-ni-mô Bùi Văn Hiến
2 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn  Liêm
3 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đức Minh
4 (#5) Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội

 

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 21/09: 27 năm thành hôn của anh chị Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức Hoàng #03 - Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương #06
  • 22/09: 44 năm thành hôn của anh chị Đa-minh Ngô Chí Lễ #01 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thuận #04
  • 25/09: 12 năm thành hôn của anh chị Lô-ren-sô Đỗ Minh Trí #19 - Ma-ri-a Cái Thị Phương #20
  • 30/09: 11 năm thành hôn của anh chị Phan-xi-cô Xa-vi-e Hoàng Phi Vũ #17 - Ma-ri-a Từ Ngọc Phụng #22

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 03/09/2014 Ông PHÊ-RÔ PHẠM VĂN XUÂN   Bố Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06  
2 03/09/2022 NGUYỄN THỊ HÂN   Mẹ Ma-ri-a Lý ngọc Anh #02  
Mẹ vợ Phê-rô Vũ Đình Định #13  
3 05/09/2021 MARIA TRẦN THỊ MẼ   Mẹ chồng Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14  
4 08/09/2004 MARIA NGUYỄN THỊ TOÁN   Mẹ Giu-se Lê Đức Tuấn #17  
5 09/09/2018 Ông PHAN-XI-CÔ XAVIE NGUYỄN VĂN HUÂN   Bố vợ Phê-rô Đỗ Tiến Sĩ #13  
6 09/09/2019 MARIA NGUYỄN THỊ VUI   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy #14 A-nê Đê
Mẹ vợ Giu-se Lê Hữu Kính #19  
Mẹ Mát-ta Nguyễn Thị Vân Thùy #14 A-nê Đê
Mẹ vợ Em-ma-nu-en Bùi Minh Trí #19  
7 10/09/2013 ANNA NGUYỄN THỊ KHIÊM   Mẹ chồng An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
8 10/09/2016 MA-RI-A NGUYỄN THỊ HƯƠNG   Mẹ Tê-rê-sa Trần Thị Thu Huyền #12  
9 11/09/2001 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Tê-rê-sa Đào Thị Phượng Liên #15 Mai Khôi
10 11/09/2018 Chị MARIA LÊ THỊ HOÀNG TIÊN   Con Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
Con Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
11 11/09/2019 Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU TÂM   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Đặng Phương Khanh #06  
12 17/09/1996 Ông NGUYỄN THẾ THÁI   Bố Giu-se Nguyễn Tuấn Anh #17 Px.Trương Bửu Diệp
13 16/09/2002 ĐHY ĐĐK P.X NGUYỄN VĂN THUẬN         Anh Cả Cursillo VN
14 17/09/2020 Linh mục PHÊ-RÔ HOÀNG XUÂN NGHIÊM         Linh hướng
15 18/09/2016 Ông THẠCH MINH SƠN   Bố Ma-ri-a Thạch Mai Thiên Trinh #02Pd Vinh Sơn
Bố vợ Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Vinh Sơn
16 20/09/2016 RÔ-SA NGUYỄN THỊ HIÊN   Mẹ Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu #11 Thánh Gia
17 20/09/2020 MARIA TRẦN THỊ NHƠN   Mẹ Đa-minh Huỳnh Trung Lập #21  
18 23/09/2012 MARIA NGUYỄN THỊ THU   Mẹ Giu-se Vũ Kim Hoàn #03  
19 24/09/1987 Anh GIUSE PHẠM VĂN QUẢNG   Chồng Ca-ta-ri-na Lê Thị Oanh #500Or Giê-ri-cô
Bố Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc #15 Tình Bạn Nè
20 27/09/2018 BẠCH THỊ ĐỨC   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi #06 A-nê Đê
21 28/09/1993 MARIA PHAN THỊ HƯƠNG   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 09/2023

  Cầu cho những người đang sống bên lề.
  Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.

- Cầu nguyện cho mọi thành phần Dân Chúa hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.

- Cùng cầu nguyện cho anh chị em trong phong trào luôn bền đỗ trong Ngày thứ Tư.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com