Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm 2023

 

“THIÊN CHÚA SAI CON CỦA NGƯỜI ĐẾN THẾ GIAN,

ĐỂ AI TIN VÀO CON CỦA NGƯỜI THÌ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI”

Tin Mừng Gioan 3, 16-17

 

Hát thánh ca ngợi khen khai mạc,

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài, đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

(Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Một người công bố Tin Mừng theo T. Gioan 3,16-18

Mọi người đứng lắng nghe. Sau đó, mỗi người ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - NHỚ LẠI LỜI CHÚA ĐỂ GHI NHẬN

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ để ghi nhận 1 lời chạm đến tôi dựa vào các câu hỏi gợi ý sau đây:

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi biết Chúa tôi rõ hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở điểm nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 Nếu quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình.

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào? Không chia sẻ.

 

  1. Chúa Giêsu nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.” (câu 16).

Thế gian đây không phải là thế gian tội lỗi, mà Chúa Giêsu không cầu nguyện cho (x.Ga 17,9), song là những con người sống trên trái đất. Thiên Chúa không kết án người tội lỗi. Từ buổi đầu, Ngài đã đi tìm Ađam và Evà trốn trong bụi. Rồi “đến thời viên mãn” (Galat 4,4-7), Ngài đã sai Con Một đến trần gian, hiến mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Về phần mình, con người cần đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, bằng Niềm TIN, để “khỏi phải chết”, nhưng “được sống muôn đời”.

Nhớ lại đời mình, qua mọi giai đoạn, với những con người và biến cố,  trong gia đình và Giáo hội, tôi có nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương không? Tôi có phải là “con yêu dấu của Chúa không? Có gì khiến tôi nghĩ “Chúa không yêu con”? Hay tôi muốn Chúa yêu tôi theo cách mình chờ mong? Tôi có đặt niềm tin vào Chúa Giêsu “đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” không? (Galat 2,20)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

  1. “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (câu 17).

Con Thiên Chúa, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, đã xuống thế làm người trong lòng trinh nữ Maria, chia sẻ hoàn toàn thân phận con người, “đã yêu tới cùng” (Gioan 13,1), và chết trên thập giá, vì tội của con người. Đức Giêsu Nadarét đi tìm con chiên lạc, đi tìm những người tội lỗi. Ngài ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ/Hội Thánh khi trao sứ mạng của mình, để đem ơn tha tội cho muôn dân (xem Gioan 20,21-23; Mt 28,19).

Thái độ của chúng ta đối với những người tội lỗi, nguội lạnh, xa rời đức tin (bỏ đạo, xì ke, ly dị, tái hôn, đồng tính…), không sống theo luật Chúa hay luật Hội Thánh như thế nào? Có thể làm gì để họ nhận biết là Thiên Chúa vẫn còn yêu thương họ?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

  1. Điểm chiêm nghiệm 3: tự chọn theo lời đã chạm dến tôi.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa. Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, là nguồn sự sống và tình yêu,

xin đoái thương ban cho chúng con

luôn sống vui mừng và gắng nên hoàn thiện,

để chúng con hằng khuyến khích nhau,

đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà.

Nhờ vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ luôn ở cùng chúng con. - Cầu xin Ba Ngôi ban cho chúng con được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa Cha, và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Amen.

(theo Bài đọc 2,2 Cor 13,11-13)

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Lời Chúa để suy ngẫm và học thuộc.

..................................................................................................

  •  Trong tuần lễ Chúa Ba Ngôi này, tôi nhớ lại và nhận ra đâu là “Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Tình thương của Thiên Chúa, và ơn Hiệp thông của Chúa Thánh Thần” trong cuộc sống tôi.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu muốn cho các ông được an bình, thanh tĩnh, qua lời hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Chúa bảo vệ họ khỏi nỗi đau đó, khỏi cảm giác mồ côi, cảm giác mà thế giới ngày nay đang có: “nhiều người có nhiều nhà cửa, nhưng lại thiếu người Cha, thiếu điều gì đó và luôn mong muốn gặp gỡ, tìm lại được người Cha”. Cuộc tìm kiếm này được lặp đi lặp lại trong lịch sử, ngay cả trong các huyền thoại cổ xưa, cũng thuật lại những cuộc tìm kiếm người Cha mà họ đang thiếu.

“Chỉ khi những người con ý thức rằng mình không mồ côi, họ mới có thể sống hòa bình với nhau. Các cuộc chiến tranh, lớn hay nhỏ, luôn có khía cạnh mồ côi ở trong đó vì thiếu người Cha kiến tạo hòa bình.”

Thánh Phêrô mời gọi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đáp lại những người hỏi về lý do của đức tin cách hiền từ, kính cẩn và với lương tâm ngay lành: “Đó là sự hiền lành do Chúa Thánh Thần ban”. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sự hiền lành, sự dịu dàng của những người con của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không dạy chúng ta sỉ nhục. Hậu quả của cảm giác mồ côi là sự sỉ nhục, chiến tranh, bởi vì nếu không có Cha thì không có anh chị em, không có tình huynh đệ. Sự hiền từ, kính cẩn và dịu dàng này là thái độ cảm thấy mình thuộc về một gia đình, chắc chắn mình có một Cha, Đấng “là trung tâm của tất cả, nguồn gốc của tất cả, sự hiệp nhất của mọi người, ơn cứu độ của mọi người, bởi vì Người đã sai con của Người đến để cứu độ chúng ta.”

Vì thế, Chúa Giêsu xin Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không phải là khách lạ. Người đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha, con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra và đã cho chúng ta thấy.

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com