Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh 2022.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12, 44-50).

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

 

Sứ điệp: Đức Kitô là Ngôi Lời, là tiếng nói tỏ bày Thánh Ý Chúa Cha. Ai tin và đón nhận Người, sẽ được sống đời đời. Ai từ chối Người thì chính họ sẽ bị xét xử.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con tưởng tượng chính lúc mà Chúa nói lên những lời Tin Mừng hôm nay, con mới thấy được tâm huyết và tấm lòng Chúa dành cho con.

Lời Chúa mạc khải cho con biết Chúa Cha, cho con nhận ra Chúa là lẽ sống của con. Thế mà con vẫn chưa nhận ra được điều ấy. Chúa phải nói to lên, Chúa phải cậy dựa vào thế lực và uy tín của Chúa Cha để minh chứng cho chân lý Lời Chúa. Không có Chúa con sẽ phải chết, sẽ lãnh án phạt, sẽ ở lại mãi mãi trong tăm tối.

Chúa là tất cả cuộc sống con. Xin cho con đừng bao giờ quên điều ấy. Xin cho con biết khao khát chính Chúa, biết trân trọng sự hiện diện của Chúa trong đời sống con: một sự hiện diện không thể thiếu được.

Cho đến bây giờ Chúa vẫn chưa được hiện diện giữa cuộc sống loài người. Trên thế giới này, chỉ có một phần tư nhân loại mang danh Kitô hữu. Trong số một phần tư ít ỏi đó, lại càng có ít người ý thức được rằng họ cần Chúa mỗi ngày, và nếu vắng Chúa, họ không thể sống được. Rất nhiều người lầm tưởng rằng họ vẫn có thể sống mà không cần Chúa. Có khi chính con cũng ở trong số những người sai lầm đó.

Hôm nay, con đón nhận Lời Chúa, xin cho con ngày càng tin vào Chúa, để con đón nhận ánh sáng sự sống rất cần thiết cho cuộc đời của con. Xin Chúa ở lại với chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Amen.

 

Ghi nhớ: "Ta là sự sáng đã đến thế gian".

 

Trích: CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM HẰNG NGÀY.

Tác giả: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

 

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 05 trên trang web của PT.

 


Ý kiến bạn đọc  

0 # Teresa Liên Nguyễn 41:09 11-05-2022
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh.
Lời Chúa nói với các môn đệ từ hơn hai ngàn năm trước nhưng vẫn đánh động tâm hồn con
ngày hôm nay:
Chúa chính là ánh sáng đã đến thế gian để những ai tin vào Chúa sẽ được giải thoát khỏi bóng tối. Và ban ơn cứu độ cho chúng con được hưởng sự sống đời đời.
Vì đó là ý muốn, là mệnh lệnh của Đức Chúa Cha Đấng đã sai Con Một của mình là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để mạc khải cho con người được biết ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, nhờ tin vào Lời Chúa mà con đã được cứu. Nếu không con vẫn còn bất an, vẫn bị xiềng xích trói buộc của thế gian để rồi quay quắt với cơm áo gạo tiền, với đam mê tìm kiếm sự giàu sang danh vọng, vật chất, mục đích hưởng thụ để rồi hơn thua, ganh tị ghen ghét hận thù, vô cảm, vô ơn và một trái tim chai đá sống ngược lại điều giáo huấn của Chúa Cha.
Tạ ơn Chúa nhờ tin nên con được yêu thương và biết chia sẻ yêu thương cho người khác, con thấy thật bình an, hạnh phúc vì cảm nhận Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con, dù con chỉ mang thân phận một con người bất tài bất toàn, yếu kém, nghèo hèn trong xã hội.
Lạy Chúa, Chúa đã thương xót con, thì xin cũng thương xót những người thân yêu của con và những người con hằng cầu nguyện cho họ cũng được nhận ánh sáng của Chúa để mọi người được giải thoát khỏi bóng tối mà được sống bình an hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Chúa đời này cả đời sau trên Thiên Quốc. Amen.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # Teresa Liên Nguyễn 22:22 11-05-2022
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh.
Lời Chúa nói với các môn đệ từ hơn hai ngàn năm trước nhưng vẫn đánh động tâm hồn con
ngày hôm nay:
Chúa chính là ánh sáng đã đến thế gian để những ai tin vào Chúa sẽ được giải thoát khỏi bóng tối. Và ban ơn cứu độ cho chúng con được hưởng sự sống đời đời.
Vì đó là ý muốn, là mệnh lệnh của Đức Chúa Cha Đấng đã sai Con Một của Người là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để mạc khải cho con người được biết ý muốn của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, nhờ tin vào Lời Chúa mà con đã được cứu. Nếu không con vẫn còn bất an, vẫn bị xiềng xích trói buộc của thế gian để rồi quay quắt với cơm áo gạo tiền, với đam mê tìm kiếm sự giàu sang danh vọng, vật chất, mục đích hưởng thụ để rồi hơn thua, ganh tị ghen ghét hận thù, vô cảm, vô ơn và một trái tim chai đá sống ngược lại điều giáo huấn của Chúa Cha.
Tạ ơn Chúa nhờ tin nên con được yêu thương và
đượbiết chia sẻ yêu thương cho người khác, con thấy thật bình an, hạnh phúc vì cảm nhận Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con, dù con chỉ mang thân phận một con người bất tài bất toàn, yếu kém, nghèo hèn trong xã hội.
Lạy Chúa, Chúa đã thương xót con, thì cũng thương xót những người thân yêu của con và những người con hằng cầu nguyện cho họ cũng được nhận ánh sáng của Chúa để mọi người được giải thoát khỏi bóng tối mà được sống bình an hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Chúa đời này cả đời sau trên Thiên Quốc. Amen.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com