Phút cầu nguyện

PHÚT CẦU NGUYỆN - Thứ Năm tuần 12 Thường niên 2024.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu (Mt 7, 21-29).

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá"

 

_______________________________________________________________

THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7, 21 – 29).

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

 

Sứ điệp: Muốn vào Nước Trời phải biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đó mới là người khôn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chẳng ai dại dột chọn bãi cát để xây nhà. Tuy thế, nhiều khi con lại dại dột nghe Lời Chúa mà chẳng thực thi. Người khôn khi xây nhà biết đặt đá làm nền để căn nhà vững vàng, an toàn và bền lâu. Khôn ngoan là thế: tốn tiền nhưng không tốn tiền vô ích; nghe Lời Chúa nhưng không nghe vô ích, biết thực thi Lời Chúa dạy.

Lạy Chúa, hằng ngày Chúa ban cho con những vật liệu thiêng liêng là Lời Chúa. Xin thêm ơn khôn ngoan cho con, đừng để những vật liệu quý giá đó trở nên vô ích, đừng để lòng thương của Chúa nên phí phạm nơi con, đừng để công lao nghe Lời Chúa nên uổng công.

Chúa dạy con: “Không phải cứ thưa: lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời”. Con hiểu rằng dù đọc kinh cho dài, nghe lời Chúa hằng ngày, mà con chẳng thương nhau: cứ cãi lộn, cứ trộm cắp, cứ đổ vạ cáo gian, cứ nói xấu nhau…, thì chưa có gì để bảo đảm cho con được vào Nước Trời. Xin Chúa giúp con biết kéo dài lời cầu nguyện vào trong cuộc sống, và biết áp dụng luật Tin Mừng vào cách ăn nết ở của con.

Nước Trời là nơi Chúa tình yêu ngự trị và là nơi quy tụ những người biết sống yêu thương. Xin cho con biết luyện tập yêu thương mọi ngày để con nên người đầy tớ khôn ngoan, đáng được vào dự hội yêu thương thiên đàng. Amen.

 

Ghi nhớ: "Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".

 

Trích: CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM HẰNG NGÀY.

Tác giả: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

 

 

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com