SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 12/2021

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 12/2021

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định (Khi mọi sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường)
_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(06/12) Tín lý - (Sinh hoạt Online qua Zoom)
            
Thuyết trình:
Cha LH Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến
             
(13/12)
Kỹ thuật PT - CNLĐ:  Áp dụng Kế hoạch mục vụ (Sinh hoạt Online qua Zoom)
             
Thuyết trình: anh Phanxico Xavie Nguyễn Thái

(20/12)
Tín lý - Dấn thân xã hội theo giáo huấn Hội Thánh (Sinh hoạt Online qua Zoom)
             
Thuyết trình: Cha LH Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(27/12) Nghỉ (Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)
             

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Hình thức: liên lạc qua điện thoại - mạng xã hội
_
Nội dung:
  + Gặp gỡ các nhóm thân hữu thông truyền trong việc tìm kiếm ứng viên.
  + Hướng dẫn các ứng viên đã ghi danh làm quen với những sinh hoạt của phong trào.

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ Không có sinh hoạt

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

Tĩnh tâm (Trưởng nhóm và Thành viên TLĐ)
_ Địa điểm: Nhà thờ Nam Thái 168/50 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
_
Thời gian: từ 7g30 - 11g30 thứ Bảy 4/12/2021

SH Nhóm Trẻ:
_
Địa điểm: Nhà thờ Nam Thái 168/50 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
_
Thời gian: từ 14g00 - 16g00 thứ Bảy 11/12/2021

Ultreya Tháng 12:
_
Địa điểm: TTMV TGP-SG 6bis Tôn Đức Thắng, Q1
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 18/12/2021 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 03/12: Kính Thánh PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê
(Saint Francis Xavier).

03-12 1 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Duy Hưng
2 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái
3 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thiện
4 #03 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phan Quân  Hiệu
5 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần Lê Trần Trọng Nghĩa
6 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Minh  Phương
7 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Thái Hùng
8 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phạm Văn Thử
9 #13 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cao Minh
10 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bảo Lộc
11 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Ngọc Phát
12 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Nhất Sơn
13 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Phi
14 #21 Phan-xi-cô Xa-vi-e Thành
15 #1PD Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Đăng  Phương

 

Ngày 06/12: Kính Thánh NI-CÔ-LA

(Saint Nicolas).

06-12 1 #21 Ni-cô-la Phạm  Đức Thu

 

Ngày 13/12: Kính Thánh LU-XI-A

(Saint Lucia).

13/12 1 #12 Lu-xi-a Phạm Hoàng Lan
2 #18 Lu-xi-a Võ Thị Xuân Thu
3 #22 Lu-xi-a Phạm Ngô Thanh Thảo
4 #24 Lu-xi-a Nguyễn Thiị Tuyết Nhung

 

Ngày 25/12: Mừng CHÚA GIÁNG SINH - EMMANUEL.

25/12 1 #19 Em-ma-nu-en Bùi Minh Trí

 

Ngày 27/12: Kính Thánh GIO-AN TÔNG ĐỒ

(Saint John, Apostle).

27/12 1 #03 Gio-an TĐ Nguyễn Văn  Trí
2 #07 Gio-an TĐ Phạm văn Thanh
3 #11 Gio-an TĐ Đào Xuân Lợi
4 #19 Gio-an TĐ Phạm Duy Khương
5 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Sơn
6 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Tú Tuấn
7 #23 Gio-an TĐ Trần Đình Thuận

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 .

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

  • 18/12: 05 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Trương Duy Phương - Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc #15
  • 27/12: 21 năm thành hôn của anh chị An-tôn Phan Quang Thịnh #11 - Mô-ni-ca Hoàng Kiều Trâm #12
  • 28/12: 19 năm thành hôn của anh chị Giu-se Tạ Ngọc Tiến #09 - Ma-ri-a Phạm Phương Uyên

 

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/12/1988 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Tê-rê-sa Dương Thị Nguyêt Hồng #24  
2 04/12/2011 MARIA NGUYỄN THỊ PHƯỚC   Mẹ Ma-ri-a Trần Thị Thu Hiền #06 Đức Mẹ La Vang
3 05/12/2015 Ông DƯƠNG VĂN KÍNH   Bố Giu-se Dương Tấn Phát #03 Thánh Linh
Bố vợ Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04 Faustina
4 06/12/1989 Ông GIUSE TRẦN VĂN LỄ   Bố Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia Đình Na-gia-rét
Bố chồng Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
5 06/12/1993 MARIA NGUYỄN THỊ VIỂN   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
6 06/12/1995 MARIA ĐINH THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Tạ Ngọc Tiến #09 Emmau
7 06/12/2015 Ông GIU-SE NGUYỄN ĐỨC THẮNG   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương #06 Hồng Tỉ Muội
Bố vợ Gio-an.B Trần Đức Hoàng #03 Emmau
8 07/12/1981 ANNA TRẦN THỊ CÚC   Mẹ Giu-se Trần Văn Minh #01 Đa Minh
9 16/12/2013 CATARINA HOÀNG THỊ CHÂU   Mẹ An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
Mẹ An-na Trần Thị Phương #06 Vượt Sóng
Mẹ chồng I-sa-ve Võ Thị Chính #10 Vượt Sóng
10 16/12/2019 Cursillista GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC SANG #05       Gia Đình Na-gia-rét
11 19/12/2004 Anh ĐAMINH NGUYỄN QUANG NGỌC   Chồng Ma-ri-a Cao Thị Ngọc Phượng #04 An-tôn
12 19/12/2015 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Cúc Lan #20  
Bố vợ Vinh-sơn Nguyễn Tấn Hưng #862LA  
13 20/12/2000 MARIA MAI THỊ NHỰ   Mẹ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
14 20/12/2015 AN-NA NGUYỄN THỊ THƯỜNG   Mẹ Phê-rô Vũ Đình Định #13 Gioan Phaolo 2
Mẹ chồng Ma-ri-a Lý Ngọc Anh #02 Faustina
15 20/12/2017 URSULA NGUYỄN THỊ TÂM   Mẹ An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác
Mẹ chồng An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
16 22/12/2000 MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
17 23/12/2004 MARIA ĐỖ THỊ NHẤT   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Toàn #20  
18 23/12/2017 MA-RI-A NGUYỄN THỊ NHA   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thuận #04  
Mẹ vợ Đa-minh Ngô Chí Lễ #01  
19 24/12/2000 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN THIẾT   Bố Giu-se Trần Sỹ Hoàng #01 Thánh Gia
Bố chồng Ro-sa Lê Thị Kim Sa #04 Thánh Gia
20 25/12/1990 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN ÚY   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
21 27/12/1983 Em GIUSE TRẦN TRỌNG KÍNH   Con Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco
22 29/12/2013 Ông ĐAMINH NGUYỄN NGỌC BẢO   Bố Đa-minh Nguyễn Bảo Hưng #07  
23 29/12/2017 NGUYỄN THỊ CƯỜNG   Mẹ Ernest Cao Văn Minh #16  
24 31/12/2002 ANNA   Mẹ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Lê Thành #21 LN Mỹ Phước
Mẹ chồng Ma-ri-a Lê Thanh Trà #22 LN Mỹ Phước
25 31/12/2020 ANNA NGÔ THỊ BĂNG   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Đoan Trang #10 Hiệp Nhất

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 12/2021.

  Cầu cho các giáo lý viên.
  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những chứng nhân, với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
 
 Intention for evangelization – Catechists.
  Let us pray for the catechists,  summoned to announce the Word of God: may they be its witnesses, with courage and creativity and in the power of the Holy Spirit.
 

- Xin Chúa cho đại dịch chóng qua. Xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại, thương xót VN, cách riêng đến TP.HCM

  • Cầu cho các linh hồn đã qua đời trong mùa dịch này;
  • Cầu cho giới lãnh đạo, các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên;
  • Cầu cho các bệnh nhân covid sớm được chữa lành;
  • Cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện của ACE trong PT Cursillo Sài Gòn.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com