Ultreya Trực tuyến tháng 8/2021

Ultreya tháng 8/2021 tại PT Cursillo Sài Gòn được thực hiện dưới hình thức trực tuyến do đại dịch covid-19 vẫn đang diễn tiến nghiêm trọng tại Sài Gòn.

Kính mời quý cha LH cùng ACE Cursillista tham dự buổi Ultreya Trực tuyến do Ban Truyền thông phối hợp cùng Khối Hậu của PT Cursillo Sài Gòn thực hiện.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com