SINH HOẠT PHONG TRÀO

Chúc mừng Bổn mạng tháng 11/2017

PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CURSILLISTA

có lễ mừng Bổn mạng trong tháng 11/2017

 

03/11 #3 1 Mát-ti-nô Đỗ Thế  Đoan
#1PD 2 Mát-ti-nô Nguyễn Văn   Đức
#11 3 Mát-ti-nô Nguyễn Bá Thuận
07/11 #9 1 Ernest Cao Văn Minh
22/11 #2 1 Xê-xi-li-a Trinh Thị Kim  Chi
#2PD 2 Xê-xi-li-a Bùi Thị  Hương
#6 3 Xê-xi-li-a Lê Thị Ngọc Diễm
#8 4 Xê-xi-li-a Lê Nguyễn Thùy  Linh
#8 5 Xê-xi-li-a Đỗ Thị Xuân  Mỹ
#15 6 Xê-xi-li-a Trần Thúy Hằng
#18 7 Xê-xi-li-a Đào Thị Kim Anh
#18 8 Xê-xi-li-a Lê Thị Thanh Thuý
24/11 #11 1 Giu-se TrầnVTuấn Trần Văn Cùng
#11 1 Phao-lô TốngVBường Trịnh Xuân Phong
30/11 #3 1 An-rê Phạm Viết  Trung
#5 2 An-rê Trần Minh Đạo
#17 3 An-rê Phạm Văn Hiến

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com