Ultreya

Logo nmvgd 2017eKính thưa quý cha Linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị, THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA TÂN NIÊN THÁNG HAI NĂM 2017


Ultreya1612 ThainhiKính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2016:


Ultreya1610 01"Với những chứng nhân mà chúng ta vừa được nghe, thì chắc chắn điều đọng lại trong ta, cũng là điều cốt lõi của Phong trào, đó là Tình bạn" Đó là lời trích dẫn trong phần đúc kết chia sẻ chứng nhân của cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Văn Giáo tại Đại hội Ultreya tháng Mười vừa qua.


CSe NenthanhCurKính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG MƯỜI NĂM 2016:


Ultreya 160820 1Ngày 20/8/2016, tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, vào lúc 14g30 đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề: "Đến với Lòng Thương Xót".Có khoảng 100 Cursillista, đại diện cho 25/34 nhóm thân hữu về tham dự.


Ultreya200816Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TÁM NĂM 2016


Ultreya160626 1Ngày 18/6/2016, tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Sàigòn, vào lúc 14g30 đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề:" Ánh Mắt Lòng Thương Xót ". Có khoảng 100 cursillista, đại diện cho 25/34 nhóm thân hữu về tham dự.


Ultreya180616Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn, Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị: THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG SÁU NĂM 2016:


Ultreya1604 00Giữa cái nắng oi bức của tháng Tư, vào lúc 14g30 tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ tổng giáo phận Saigon, đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề: "Sống chứng nhân lòng thương xót giữa cuộc đời". Có khoảng 100 cursillista, thuộc 28/34 nhóm thân hữu về tham dự.


CHungnhan2Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn, Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị: THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TƯ NĂM 2016:


BT 20140910Tình bạn là một ân huệ Chúa ban, là một “cơ duyên” Trời cho. Hiểu như vậy nên triết gia Platon đã nói: ‚Thượng Đế dựng nên các người bạn, và dẫn người bạn này đến với người bạn kia‛. Ông vẫn nghĩ tình bạn là tia chớp huyền bí của thần thánh.


BT 20140708Với tư cách là người cha trong gia đình, em phải tự giáo dục bản thân trước làm gương sáng cho con cái và người thân trong gia đình rồi mới dần lan ra ngoài xã hội. Em phấn đấu trong sức mạnh của ơn Chúa và thực hiện mọi việc trong tâm tình trẻ thơ như Thầy Giêsu Chí Thánh đã dạy.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com