Lịch sử PT Cursillo

Ông Eduardo Bonnín Aguiló và Đặc Sủng Cursillo

 

Giuse Nguyễn Đức Tuyên

Thưa quý anh chị,

Chủ đề tháng 2 của Phong Trào chúng ta là sống Đặc sủng Cursillo. Tôi xin chia sẻ đôi điều về cuộc sống trung thành suốt đời của ông Eduardo Bonnin với Đặc sủng Chúa Thánh Linh ban cho ông và Phong Trào Cursillo.

1. Vài hàng về ông Eduardo Bonnin

Bonnin02Ông Eduardo Bonnin sinh ngày 4.5.1917, mất ngày 6.2.2008, thọ 91 tuổi, và như vậy, tuần trước là giỗ 6 năm người sáng lập Phong Trào Cursillo.  

Ông Bonnín được biết tới là một thiếu niên có lòng mộ đạo, có văn hóa cao, thông minh. Ông là người luôn khao khát đọc sách. Ông được giáo dục trong một bầu khí đức tin và chuyên tâm học hỏi về Con Người.

Một dịp may đến với ông. Trong huấn từ đọc tại Roma ngày 6.2.1940, ĐGH Piô XII khuyến khích các thành phần lãnh đạo trong Giáo Hội nỗ lực tìm cách đem những người xa Chúa trở về các giá trị đạo đức Kitô Giáo. Ngài đặt ra phương châm: cầu nguyện, học tập và hành động. Khi đọc huấn từ này, ông Bonnin được đánh động và khởi sự tận lực nghiên cứu bối cảnh xã hội thời đó một cách có hệ thống và nghiêm túc. Năm 1940 tập tài liệu mang tên Nghiên Cứu Môi Trường của ông ra đời, đó là khởi điểm của Đặc sủng Cursillo. Ông đã tổ chức Khóa Cursillo đầu tiên vào ngày 20.8.1944.

Phong Trào Cursillo liên hệ mật thiết với cuộc đời của ông Bonnin. Ông có một viễn ảnh về một thế giới đặt trên nền tảng Kitô Giáo, với những giá trị được nhận biết từ Kinh Thánh.

Trong Đại Hội Ultreya thế giới tại Roma năm 2000, ông Bonnin đã nói như sau: Tôi thật xúc động và biết ơn, vì những ý tưởng đã thấm nhập vào tâm hồn tôi, đã không là một ảo ảnh, không là ước vọng tưởng tượng của tuổi mới lớn, mà là một chương trình của Chúa Thánh Linh. Đó là Đặc Sủng, một món quà, Chúa ban tặng.

2. Ân sủng và Đặc sủng

Ân sủng là ân huệ, là sự cứu giúp nhưng không, Chúa ban cho ta nhờ phép Rửa Tội.Người ta phân biệt ân sủng thường xuyên hay Thường sủng hay Ơn Thánh hóa (Habitual Grace, grâce habituelle) và các ân sủng tức thời hay Hiện sủng hay Ơn Trợ Giúp  (Actual Grace, grâces actuelles). Đặc Sủng là một Ân sủng đặc biệt, món quà Thánh Linh ban tặng cho một người mà Ngài chọn, nhưng mục đích không phải dành riêng cho người ấy, mà để mang lại hạnh phúc cho một cộng đồng và Giáo Hội.

3. Ông Bonnin và Đặc sủng Cursillo

Chúng ta không ngần ngại khi nói rằng, nhờ Chúa Thánh Linh mà Phong Trào Cursillo được khai sinh, điều mà ngày nay ta gọi là Đặc Sủng Sáng Lập. Phong Trào Cursillo đã khai sinh vào một thời điểm lịch sử đúng lúc có những nhu cầu đặc biệt.

ĐGH Phaolô VI đã công nhận Đặc sủng của Phong Trào Cursillo trước sự hiện diện của các Cursillistas tham dự Ultreya Thế giới kỳ I, tại Roma, năm 1966 và Ultreya Thế giới kỳ II tại Mexico, ngày 21.5.1970. Ngài nói: “Các con hãy nêu cao tinh thần Cursillo!  Cầu mong tình bằng hữu của các con với Chúa Kitô nở rộ trên toàn thế giới với muôn màu muôn sắc.” Trong những năm cuối của thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, Chân Phước Gioan Phaolô II yêu cầu các dòng tu và các tổ chức thuộc về Giáo Hội trở về nguồn, tìm kiếm ơn Đặc sủng soi dẫn các vị sáng lập. Phong Trào Cursillo đã đón nhận lời thách đố này và học hỏi về ơn Đặc sủng của vị sáng lập trong Đại Hội Cursillo Thế Giới kỳ V tổ chức tại Seoul, Đại Hàn năm 1997.

Ngày 6.5.2002, Chân Phước Gioan Phaolô II gửi lời khuyến khích đến Phong Trào Cursillo, một nỗ lực canh tân đời sống Kitô hữu, hiện có mặt trong 800 giáo phận, trên 60 quốc gia. Số cursillista lên tới 8 triêu người. Đặc sủng Cursillo thể hiện trong tâm tưởng (Mentality), yếu tính (Essence), mục đích (Purpose), phương pháp (Method)sách lược (Strategy) Cursillo.

4. Mấy điểm chính yếu liên quan tới sống Đặc sủng Cursillo

Tôi cố gắng đọc tài liệu của Phong Trào do ông Bonnin viết, do đó rất mến mộ ông. Các tác phẩm chính của ông gồm có: Structure of Ideas, My Spiritual Testament, Reunion of the Group, The How and the Why, A Message to Canada, và Magnifesto (viết chung với Francisco Forteza). Ngoài ra, có tập tài liệu Nghiên Cứu Đặc Sủng (Study of Charism) do OMCC soạn thảo khá công phu cùng nhiều tài liệu khác.

4.1. Ông Bonnin nói về Cursillo như sau: “Cursillo mang lại một tin vui tuyệt vời, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và tin vui đó được truyền đạt đến tất cả mọi người bằng phương cách tốt nhất mà chúng ta có được, đó là tình bạn, để rồi từ đó mỗi người nhận biết điều gì mang lại nguồn hạnh phúc cho chính họ.”

4.2. Trong một khóa hội thảo đặc biệt, được tổ chức tháng 11 năm 2007, tại Mallorca,  quy tụ hầu hết những người lãnh đạo Phong Trào Cursillo trên toàn thế giới, để chia sẻ 12 đề tài cốt lõi của Phong Trào. Ông Bonnin trình bầy bài Đặc sủng nền tảng (Foundational Charism), với những điểm chính yếu như sau:

Mỗi con người của chúng ta có bốn góc cạnh trong nội tâm, nối kết với nhau, đó là chân lý (truth), điều tốt lành (goodness), tình bạn (friendship) sự chiêm niệm (contemplation).

  • Đối với họ, chân lý là sự thật. Chính họ cần phải chân thật. Một người có thể chân thật và có thể làm chứng cho sự thật.
  • Điều tốt lành  biến cải chúng ta nên tốt hơn. Có thể đạt được điều tốt lành bằng cách tự luyện tâp, sống và thực hành những điều tốt.
  • Nếu chúng ta không có tình bạn, lòng chúng ta không bao giờ mở ra và chúng ta không thể dấn thân phục vụ công tác mà Thầy Chí Thánh mong muốn.
  • Biết chiêm niệm cuộc đời giúp ta nhận biết đâu là điều cơ bản để làm một Kitô hữu.

Một khi mà bốn góc cạnh đã được chống đỡ và triển nở, điều chúng ta sẽ thấy từ trong chân lý, điều tốt lành, tình bạn sự chiêm niệm là con đường Đức Kitô đã mời gọi chúng ta tham gia vào một sứ vụ quan trọng, làm cho người đời thấu tỏ tình yêu thắm thiết của Thiên Chúa, và chỉ vẽ cho họ một con đường tìm tới chân lý.

4.3. Kể từ năm 2006, hình thức và nội dung Khóa 3 ngày đã theo sát những gì là Đặc sủng Cursillo sau những cuộc gặp gỡ của các cấp lãnh đạo Cursillo trên thế giới với ông Bonnin. Trước hết là danh xưng những rollo được xác định lại như: Ơn Thánh Hóa, Ơn Trợ Giúp, Nghiên Cứu Môi Trường và đặc biệt là Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Ông giải thích rõ ràng: Nên Thánh, Đào Luyện và Phúc Âm Hóa là mục tiêu; Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo là phương tiện. Chúng ta không thể đạt được mục tiêu nếu không tập trung vào phương tiện để đạt mục tiêu ấy.

Trong giai đoạn Hậu Cursillo, điều phải thực hiện là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải sống những gì các khóa sinh đã sống và cảm nghiệm trong Khóa Học cùng giá trị của chính cuộc sống. Phẩm chất của Hội Nhóm và Ultreya cần được thẩm định qua chính cuộc sống của những cá nhân với tinh thần Cursillo. Điều mà ông Bonnin nhắc nhở là sự lưu tâm đến kẻ xa lạ hay người xa Chúa.

Sau hết, thưa qúy anh chị, sống Đặc sủng Cursillo là trung thành với những gì ta trải nghiệm trong Phong Trào, một Phong Trào của giáo dân, và thực tâm đem những điều ta đã học hỏi áp dụng vào cuộc sống ngày Thứ Tư. Khi Đức Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta luôn mãi. Ngài cho chúng ta biết tiếp cận với sự chân thực.

Người Cursillita cần hội đủ ba cuộc gặp gỡ, đó là: gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa, và găp gỡ anh chị em.

Sống Đặc sủng Cursillo là kiên trì với việc Sùng đạo, Học đạo, Hành đạo, Hội Nhóm, và Ultreya cùng với phương châm: ba ngày dự khóa Cursillo là một đời sống Đặc sủng Cursillo.

De Colores !

 

Tham Khảo: 

- Sách Giáo Lý: các số 799 đến 801, và từ 1996 đến 2000

- Thư Côrintô 1, chương 12

- Study of Charism, OMCC

- Foundational Charism, NC Newsletter, Nov.&Dec. 2003

- Cursillo de Cursillo, Mallorca, Nov. 2007, Canadian CCC, Fully Alive, No 58

- Pour Comprendre le Charisme du MC, Francophones du Canada

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com