Palanca

PT Phú Cường làm Palanca cho #13 và #14 Sài Gòn


PALANCA  - BÓ HOA THIÊNG

Hiệp thông trong lời cầu nguyện hướng về hai K3N  #13 & # 14 Saigon

PT Cursillo GP Phú Cường xin Dâng lên Thầy Chí Thánh Bó hoa thiêng.

    Thánh Lễ                         5177                     Rước MTC                  4963

    Viếng Thánh Thể            2071                     Chầu Thánh Thể         987

    Chuỗi Mân côi                6762                     Chuỗi LCTX                1433

    Đàng Thánh Giá              222                      Hy sinh. Hãm mình     1739

Các việc đạo đức khác   2142

Nguyện xin Thầy Chí Thánh thương đón nhận và ban mọi ơn lành hồn xác cho Quý Cha Linh Hướng, Ban Điều Hành khóa, các Trợ tá và nhất là cho các Tham dự viên, để sau Khóa  các Tân Cursillistas sẽ là những Tông Đồ nhiệt thành,  góp phần vào việc Loan báo Tin Mừng đem Chúa đến cho mọi người trong suốt hành trình “ Ngày Thứ Tư”

DE COLORES!          ULTREYA!

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com