Sống Lời Chúa - Chúa nhật IV Mùa Vọng Năm C

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM C (19/12/2021)

NHẬN RA CHÚA GIÊ-SU LÀ CỨU CHÚA

[Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong cuộc sống đời thường cũng như đời sống đạo, có nhiều cơ hội mà chúng ta không nắm bắt được, vì không biết đó là cơ hội của mình. Có nhiều người đi qua cuộc đời chúng ta mà chúng ta không nhận ra và không gặp được họ vì chúng ta không biết họ là ai và họ đến với chúng ta để làm gì?  

Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã đến trần gian mà nhiều người không nhận ra Người. Có một số người còn tìm mọi cách loại trừ Người, nhưng phần đông là họ không biết Người là ai và Người đến thế gian để làm gì?

Các Bài Sách Thánh hôm nay giúp chúng ta biết Người là Ai và Người đến trần gian để làm gì. Vậy chúng ta hãy đọc và tìm hiểu kỹ 3 bài Thánh Kinh ấy để không để mất cơ hội gặp Chúa.

      

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Bài đọc 1 (Mk 5,1-4): “Nơi ngươi, sẽ xuất hiện Đấng thống trị Israel”

Đây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an".

 

2.2 Bài đọc 2 (Dt 10,5-10): “Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa.”

Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'".

Sách ấy bắt đầu như thế này: "Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Đoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

 

2.3 Bài Tin Mừng (Lc 1,39-45): “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)

3.1.1 Bài đọc 1 (Mk 5,1-4) là những lời loan báo của ngôn sứ Mikha (rao giảng vào khoảng năm 721 trước Công Nguyên) về sứ mạng trọng đại của Bêlem và của nhân vật sẽ xuất thân từ xứ sở nhỏ bé và vô danh này.

Trong đoạn Sách Mikha 5,1-4 trên, chúng ta khám phá ra dung mạo, uy quyền (có từ thời trước, từ thuở xa xưa; quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất; Người sẽ chiến thắng vua ngoại và sẽ đem lại hòa bình cho dân Chúa) và sứ mạng (thống lãnh và chăn dắt Israel) của Vị Thiên Sai là Chúa Giêsu Kitô.

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 10,5-10) là những lời khẳng định của Thánh Phaolô Tông đồ về lý do thâm sâu tại sao Chúa Giêsu đến trong trần gian. Lý do đó là Người đến để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha và dâng hiến mình làm của lễ đẹp lòng Chúa Cha, thay thế các lễ  tế  và lễ vật của Cựu Ước.    

Qua đoạn thư Do-thái 10,5-10 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng vô hình, siêu việt, chẳng ưa thích gì những lễ tế vật chất như máu thịt chiên bò xúc vật. Lễ dâng đẹp lòng Người là tấm lòng của con người, là việc thực hiện thánh ý của Người là cứu độ muôn dân, muôn họ.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 1,39-45) là tường thuật về cuộc viếng thăm người chị họ (là bà Isave của Đức Maria. Nói bằng ngôn ngữ bình dân Việt Nam thì là đây đúng là cảnh “bà bầu đi thăm bà bầu.” Bà bầu Maria đang mang trong lòng cả một BÍ MẬT của Trời Đất (là Giêsu Cứu Chúa) đến thăm bà bầu Isave đang mang trong lòng một ngôn sứ vĩ đại của lịch sử Cứu Độ (là Gioan Tiền Hô). Hai bà bầu gặp nhau cũng là hai con trẻ gặp nhau. Thật diệu kỳ! Bà Isave vừa ca ngợi người em họ Maria của mình, vừa chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của muôn dân.

Qua đoạn Phúc Âm Lu-ca 1,39-45 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng và Mạc Khải tuyệt diệu. Chúa quan phòng để hai người mẹ và hai người con gặp nhau chẳng bao lâu trước ngày Gioan và Giê-su chào đời. Chúa tự mạc khải qua cảm nghiệm tâm linh và lời công bố đầy Thần Khí và bất ngờ của Bà Isave.

 

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay có 2 phần:

* Một là Chúa Giêsu là Đấng

* sinh ra ở Bêlem (là một địa danh khiêm tốn và vô danh),

* sinh ra bởi Đức Maria, một thiếu nữ đơn sơ, giản dị, nhưng thánh thiện  tuyệt vời (vô nhiễm nguyên tội) của Israel và của cả nhân loại,

* được Gioan Tiền Hô, con ông bà Giacaria và Isave, dọn dường bằng lời rao giảng và bằng phép rửa kêu gọi sám hối.

* Hai là Chúa Giêsu đến để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha là cứu chuộc, hướng dẫn và chăn dắt (hay chăm lo) hết mọi người, mọi dân. Chúa Giêsu có sứ mạng hòa giải con người với Thiên Chúa bằng của lễ toàn thiêu mà Ngài dâng lên Thiên Chúa là chính mình Ngài trên thập giá. Một khi con người được hòa giải với Thiên Chúa rồi thì con người sẽ được hưởng hòa bình và thịnh vượng. Vì thế Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình!

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại nơi Ngôi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu con Đức Maria. Sống với Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã xuống thế làm người để thực thi Ý Cha. Sống với Chúa Thánh Thần là Đấng đồng hành và cộng tác với Chúa Giêsu Kitô trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã đến trần gian để thực hiện Thánh Ý của Cha. Người là Chúa Cứu Thế, là Vua Hòa Bình, là Lãnh Đạo của toàn Dân Chúa.

Chúng ta cần nhận ra Người ở những nơi Người hiện diện:

* Trước hết là trong Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa, là lịch sử Cứu Độ của Thiên Chúa: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Giêsu Kitô” (Thánh Giêrônimô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh).

* Và trong Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu, là Lễ Dâng đẹp lòng Thiên Chúa hơn mọi lễ dâng khác của Cựu Ước và của loài người.

* Kế tiếp là trong Cộng Đoàn, là Gia Đình của Chúa: “Hễ ở đâu có hai, ba người tụ họp vì Danh Thày thì Thày có mặt ở đó.”

* Và trong những con người chúng ta gặp hằng ngày, nhất là những người bé mọn, nghèo hèn vì mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, đều là anh chị em của Chúa Ki-tô: “Ai làm việc ấy (hay không làm việc ấy) cho một trong những người bé mọn đây là làm (hay không làm) cho chính Ta” (xem Mt 25).

* Sau cùng là trong các biến cố cuộc đời, vì mỗi sự việc xẩy ra đều do Chúa cho phép và đều mang  theo một lời nhắn, một sứ điệp cho chúng ta.

 

V - CẦU NGUYỆN CHO LOÀI NGƯỜI VÀ HỘI THÁNH

[Cách cấu nguyện với Lời Chúa]

5.1 Lạy Thiên Chúa là Đấng đã dùng sấm ngôn của Mikha mà phán rằng: «Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel»chúng con tha thiết cầu xin Chúa ban cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con, ơn nhận ra Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Chúa đã ban cho nhân loại để Người đưa nhân loại về với Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của muôn loài muôn vật.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, Thánh Phaolô Tông đồ đã viết trong thư gửi giáo đoàn Do-thái rằng: Chúa Giêsu đã thưa với Cha: «Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài»chúng con tha thiết cầu xin Cha ban ơn cho mọi thành phần Dân Chúa ở Việt Nam, nhất là cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân, để ai nấy biết lấy việc thực thi Thánh Ý Thiên Chúa làm Lẽ Sống cuộc đời mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, trong Phúc Âm thánh Luca ghi lại rằng: «Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa» chúng con tha thiết cầu xin Chúa ban cho mọi giáo dân trong giáo xứ chúng con có được một tấm lòng yêu thương quý mến nhau mà ân cần thăm viếng và chia sẻ với nhau như Mẹ Maria.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, trong Phúc Âm thánh Luca còn ghi lại rằng: «Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện» chúng con tha thiết cầu xin Chúa ban cho tất cả các phụ nữ Việt Nam một tấm lòng yêu thương quý mến con cái của mình mà bảo vệ và chăm sóc chúng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 15 tháng 12 năm 2021

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com