Sống Lời Chúa - Chúa nhật 15 Thường niên Năm C

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

 [CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/7/2022)]

CỨU GIÚP NGƯỜI HOẠN NẠN

[Đnl 30,10-14; Cl  1,15-20; Lc 10, 25-37]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta không khỏi đau lòng về thái độ  vô cảm và dửng dưng của nhiều người trước những khổ đau, hoạn nạn của người khác. Thái độ ấy trái ngược hẳn với điều mà Chúa Giê-su muốn các tín hữu thực hành.

Đọc dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành trong Tin Mừng hôm nay (Lc 10,25-37) chúng ta thấy thầy Tư tế và thầy Lê-vi tuy là những người đạo đức của đạo Do-thái nhưng lại là những người vô cảm trước người bị cướp đánh dọc đường.

Chúa Giê-su muốn cảnh báo chúng ta đừng bắt chước hai con người ấy, mà hãy làm như người Sa-ma-ri tốt lành, tuy là người ngoại đạo nhưng lại cứu giúp người gặp hoạn nạn trên đường. Người Sa-ma-ri tốt lành là mô hình mẫu của các Ki-tô hữu.

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Bài đọc I: Trích sách Đệ Nhị Luật (Đnl 30, 10-14): "Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi"  Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: 'Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?' Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: 'Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?' Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi"

 

2.2 Bài đọc II: Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê (Cl 1, 15-20): "Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người" Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

 

2.3 Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 10, 25-37): "Ai là anh em của tôi?" Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình". Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống". Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp:

"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy"

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh

3.1.1 Bài đọc 1 (Đnl 30,10-14) là những lời của căn dặn của ông Mô-sê về sự gần gũi và vừa sức của tiếng/lời/mệnh lệnh/thánh chỉ của Thiên Chúa đối với người tín hữu Do-thái (và Ki-tô), nên không ai có thể viện lý do gì mà không đem ra thực hành.

Trong đoạn Sách Đnl 30,10-14 chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng có mặt ngay bên cạnh con người, thậm chí trong lòng mỗi người, thầm thì vào tai mỗi người những lời yêu thương và hỗ trợ việc thực hiện mệnh lệnh hay chỉ thị của Người.

3.1.2 Bài đọc 2 (Cl 1,15-20) là bài thánh thi chúc tụng ngợi khen Chúa Ki-tô là Đấng có một địa vị và vai trò độc nhất vô nhị trong Kế Hoạch Tạo Dựng và Cứu Chuộc của Thiên Chúa.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Cl 1,15-20 chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su Ki-tô quan trọng và cao trọng như thế nào: Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử của mọi loài thụ tạo cũng như của loài người, là Đầu của Hội Thánh, là Đấng giải hòa con người với Thiên Chúa bằng máu hiến tế trên thập giá, là Đấng cao trọng hơn tất cả mọi loài thụ tạo và mọi loài được Thiên Chúa dựng nên nhờ Người và cho Người.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 10,25-37) là dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành. Chủ đích của Chúa Giê-su khi kể dụ ngôn này là giúp “người thông luật kia” (và mọi người chúng ta) hiểu rằng: điều quan trọng không phải là tìm xem ai (hay những ai) là người thân của mình, mà là tự xét xem mình đã trở thành người thân của người (hay những người) gặp hoạn nạn chưa?  

Trong bài Phúc Âm Lc 10,25-37 chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là một bậc Thày siêu hạng, vì Người đã dùng một câu truyện đơn sơ, sống động và dễ hiểu để chuyển tải một nội dung Đạo Lý rất cao siêu và cốt yếu nhất của Ki-tô giáo: Ki-tô giáo là Đạo của Tình Thương! Mỗi Ki-tô hữu phải là một người Sa-ma-ri tốt lành, tức người biết biến mình thành người thân thiết của những người nghèo khó, túng thiếu, hoạn nạn trong xã hội bằng cách cứu giúp những đối tượng nêu trên.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy" tức “thực thi lòng thương xót” đối với những người gặp hoạn nạn. Chúng ta có thể hiểu những người gặp hoạn nạn là tất cả những ai nghèo khó, túng thiếu, bệnh tật, bị đàn áp bóc lột hay phân biệt đối xử, bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi, khinh miệt. Trong xã hội Việt Nam ta hiện nay, những rất nhiều người gặp cảnh như vầy.

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã trở thành bạn hữu và người thân cận của tất cả những ai gặp cảnh đau thương, khốn khổ như nạn nhân trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-khô trong Phúc Âm Lu-ca mà chúng ta đọc trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

- Để thực thi sứ điệp Lời Chúa (“Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy") các Kitô hữu không chỉ dựa vào cảm tính tự nhiên (thương người hoạn nạn, đau khổ) mà phải phát triển đức tin và đức ái với phương châm của Lời Chúa: “Mỗi lần các ngươi làm hay không làm những việc ấy (cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, mặc ấm cho người lạnh cóng, thăm viếng người bị giam cầm) cho những kẻ bé mọn là các người làm hay không làm cho chính Ta” (xem Mt 25).

- Hoặc chúng ta, thay vì đặt câu hòi “Ai là anh em của tôi?” thì nên đặt câu hỏi: “Tôi là anh em của ai?” và trả lòi câu hỏi ấy bằng cách chưng dẫn những việc tốt lành mà

 - Hoặc chúng ta đọc lại Kinh “Thương Người Có Mười Bốn Mối, Thương Xác bẩy mối và Thương Linh Hồn bẩy mối” và thực hành từng mối một.

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Đức Giê-su là hình ảnh Thiên Chúa vô hình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho nhân loại ngày hôm nay để mọi người nhận biết và tôn thờ Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa luôn lắng nghe và thực thi mệnh lệnh và thánh chỉ của Thiên Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

 

5.3 «Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người biết sống yêu thương, bác ái và cứu giúp những người hoạn nạn và đau khổ.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người bị đàn áp,  bách hại, cướp bóc trong xã hội Việt Nam hôm nay để các nạn nhân ấy gặp được n những người Sa-ma-ri nhân hậu ủi an, chăm sóc.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

   

Sài Gòn ngày 6 tháng 7 năm 2022

  Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com