Sống Lời Chúa - Chúa nhật 29 Thường niên Năm C

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C (16/10/2022)

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

[Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong bất kỳ tôn giáo nào thì cầu nguyện cũng là một chiều kích, một yếu tố quan trọng trong mối tương quan của người tín hữu với Đấng Chí Tôn, vì chỉ có tôn giáo mới giúp con người ý thức và cảm nghiệm sâu sắc thân phận mong manh, bất toàn, giới hạn của mình và chỉ dẫn cho con người biết cậy dựa vào Đấng Toàn Năng.

Riêng Ki-tô giáo dậy cho tín hữu biết họ có một Thiên Chúa là Cha, chẳng những yêu thương và quyền năng, lại còn ưa thích “dính” vào cuộc sống con người để chăm lo, bênh đỡ, phù trợ cho con người, nhất là cho những người yếu kém và bị thiệt thòi trong xã hội.

Các bài Sách Thánh Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C là các bài giáo huấn về hiệu quả và sức mạnh của lời cầu nguyện một khi người tín hữu kiên trì cầy xin Thiên Chúa ban cho ơn mình cần.

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Xh 17,8-13): "Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận" Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: "Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi". Ông Giosuê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy, và ra chiến đấu với người Amalec. Còn ông Môsê, Aaron và Hur thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận, còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalec thắng thế. Bấy giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giosuê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tm 3,14 - 4,2): "Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành” Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành.

Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi; hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 18,1-8): "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người" Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".

Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh.

3.1.1 Bài đọc 1 (Xh 17,8-13) là một câu truyện của Sách Xuất Hành miêu tả sự can thiệp hiệu quả của Thiên Chúa trong đời sống của dân Ít-ra-en trên đường về Đất Hứa. Để vào được Đất Hứa, Ít-ra-en “phải trầy da tróc vẩy” dẹp tan “thù trong địch ngoài”. Chỉ nhờ sức mạnh của Thiên Chúa mà ông Giô-suê mới đánh bại được vua A-ma-lếch và quân đội hùng mạnh của vua ấy. Nhưng ông Giô-suê và đạo quân Ít-ra-en chỉ nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa, khi ông Mô-sê giang tay cầu khẩn trên núi.

Nhờ đoạn của Sách Xuất Hành (17,8-13) này, chúng ta thấy Thiên Chúa can dự vào đời sống của dân Ít-ra-en một cách tỏ tường và hiệu quả. Có thể nói Thiên Chúa luôn ở bên cạnh dân Ít-ra-en, luôn đứng về phía họ và không để cho họ phải thất bại. Miễn là dân chúng và các nhà lãnh đạo trông cậy và cầu xin Người cứu giúp.

3.1.2 Bài đọc 2 (2 Tm 3,14-4,2) là những lời khuyên dậy chí tình của một người cha/thày/anh cả đối với một người con/môn sinh/em út. Lời khuyên dạy đó là biết đón nhận và vững vàng trong niềm tin vào Thiên Chúa và Lời của Người để lao mình vào cuộc chiến thiêng liêng là rao giảng lời Chúa, là lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; là biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

Trong đoạn thư trên của Thánh Phao-lô gửi ông Ti-mô-thê, chúng ta được Thánh Phao-lô cho biết: Thiên Chúa là Đấng linh ứng Sách Thánh, Sách dậy sự khôn ngoan đích thực và vạch đường chỉ lối cho tín hữu đạt được ơn cứu độ.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 18,1-8) là dụ ngôn Chúa Giê-su kể, để “dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Giáo huấn này không mâu thuẫn với điều Chúa Giê-su dậy ở chỗ khác là khi cầu nguyện, chúng ta không cần nhiều lời, không cần kể lể dài dòng như người ngoại đạo (Mt 6,7) vì Thiên Chúa không cần chúng ta nói ra để biết chúng ta cần gì. Điều quan trọng là chúng ta tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa là Đấng sẽ minh xét một cách vô cùng chí công cho mọi yêu cầu chính đáng của chúng ta và kiên trì chờ đợi trong cầu nguyện.  

Trong bài Phúc âm Lc 18,1-8 này, Chúa Giê-su dậy cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là Đấng quan tâm đến mọi nhu cầu chính đáng của con cái Người. Người cũng quan tâm đến các nỗi oan khiên mà chúng ta phải chịu, nên các lời kêu cầu mà chúng ta dâng lên Người với lòng trông cậy thì sớm muộn gì Người cũng minh xét, cũng can thiệp để bênh vực chúng ta, đế đáp lại lòng tin tuởng, cậy trông của chúng ta.  

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa.

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay chính là câu dẫn vào dụ ngôn: “Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.”

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng hằng việc bênh vực, chở che và nghe lời kêu cầu của những người đã được Chúa chọn và trông cậy tin tưởng vào Chúa.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện luôn, không nản chí, mà tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và quyền năng vô biên.

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một thành phần nào đó trong xã hội hay trong Giáo Hội]

5.1 «Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho các dân tộc trên thế giới, để họ sớm nhận ra sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử loài người.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế để các ngài tích cực và kiên trì trong việc rao giảng Lời Chúa, làm chứng cho công lý và tình yêu.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi giáo dân có lòng yêu mến Thánh Kinh mà chuyên cần lắng nghe, học hỏi, chia sẻ và cầu nguyện với chính Lời của Thiên Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin cho những người đang sống trong cảnh ngặt nghèo và oan ức để họ không nản lòng trong khi chờ đợi sự can thiệp công minh của Thiên Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

   Sài Gòn ngày12/10/2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com