Lời Chúa CN

Cầu nguyện với Lời Chúa theo Lectio Divina - Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C

 

“ĐỨC GIÊSU CẦM LẤY NĂM CÁI BÁNH VÀ HAI CON CÁ,

NGƯỚC MẮT LÊN TRỜI, DÂNG LỜI CHÚC TỤNG, BẺ RA

VÀ TRAO CHO CÁC MÔN ĐỆ ĐỂ CÁC ÔNG DỌN RA CHO ĐÁM ĐÔNG”

Lc 9, 11b-17

 

Hát thánh ca khai mạc.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN Mình Máu Thánh CK)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo T. Luca 9, 11b-17.

  • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
  • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau :

  • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?

  • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?

  • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?

 (Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

 Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG

 

  1. “Đức Giêsu nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa (câu 11).

Trước khi lập bí tích Thánh Thể, cũng như trước khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và “chữa lành những ai cần được cứu chữa”. Chúa lo cho con người toàn diện đã được Thiên Chúa dựng nên. Tin Mừng không chỉ liên quan đến phần hồn, nhưng còn chạm đến thân xác, trái tim, trí khôn.

Giáo Hội cũng như chúng ta ngày nay tiếp tục công việc Chúa Giêsu như thế nào? Đi theo Chúa Giêsu tôi đã làm gì cho Thân xác, Trí khôn và Tâm hồn của những người bên cạnh mình ?

.....................................................................................................

....................................................................................................

 

2.“Chính anh em hãy cho họ ăn” (c.13)

Chúa Giêsu biết việc mình sẽ làm, và cũng muốn các môn đệ tham gia theo khả năng của mình. “Ngài bảo họ lo”,  để chính họ nhận ra sự bất lực của mình, và sau khi thấy dấu lạ, sẽ thêm niềm cậy tin vào Chúa.

Tôi có nhận thấy mình được Chúa gọi cộng tác với Ngài trong công cuộc phục vụ con người như Ngài không? Tôi tham gia vào sứ mạng Chúa giao cho Hội Thánh, trong giáo xứ, qua những việc làm nào?

....................................................................................................

....................................................................................................

 

  1. Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (c. 16)

Quan sát cử chỉ của Chúa Giêsu khi hóa bánh ra nhiều, chúng ta thấy giống như khi Chúa lập bí tích Thánh Thể (x. Lc 22,19 ; Mt 26,26), Chúa “ngước mắt lên trời”, -hướng lên Chúa Cha- “dâng lời chúc tụng”, “bẻ ra và trao cho các môn đệ”. T. Luca thấy mối liên hệ giữa hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông và việc lập bí tích Thánh Thể, cũng như vai trò của các môn đệ.

Ngày nay khi tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể, tôi suy nghĩ tại sao Chúa ban Thánh Thể cho tôi? Tôi có đói không? Tạ ơn Thiên Chúa vì điều gì? Tôi đã đem chia sẻ hồng ân Chúa ban cho mình đến những người nào? Tại sao?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình

hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết Thánh vịnh 115

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho?
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.

Sáng danh

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

  • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

........................................................................................

 

  • Trong mỗi Thánh lễ, Chúa Giêsu mang cho tôi Lời Tin Mừng và Bánh Sự Sống, để theo gương các môn đệ xưa, tôi lại mang đến cho những người đang “cần được cứu chữa”, để có sự sống dồi dào (x. Ga 10,10b). Trong Tuần này, tôi cố gắng nhớ lại cách thức mình đón nhận lời Chúa và Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ và hoa trái của việc làm này trong cuộc sống mình.

.............................................................................................

............................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể, Bí tích đơn sơ đồng thời long trọng này, chúng ta sống kinh nghiệm Giao Ước Mới thực hiện sự hiệp thông tràn đầy giữa Thiên Chúa với chúng ta. Và như là những người tham dự vào Giao Ước này, cho dù bé nhỏ và nghèo nàn, chúng ta cộng tác vào việc xây dựng lịch sử theo như Thiên Chúa muốn.

Vì thế, mỗi một buổi cử hành Thánh Thể, trong khi làm một cử hành phụng tự công khai đối với Thiên Chúa, đều trở lại cuộc sống và các thực tại trong cuộc sống chúng ta.

Trong khi chúng ta nuôi mình bằng Thánh Thể Chúa Kitô, chúng ta được trở nên giống Ngài, chúng ta nhận trong mình tình yêu của Ngài, không phải để giữ cho mình, nhưng để chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân.

Đó là cái luận lý được khắc ghi trong Thánh Thể: chúng ta nhận lấy tình yêu của Ngài trong mình, và chia sẻ nó với các anh em khác.

Thật vậy, trong đó chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là bánh bị bẻ ra và được trao ban, máu được đổ ra ban ơn cứu rỗi chúng ta. Đó là một sự hiện diện, như lửa đốt cháy trong chúng ta các thái độ ích kỷ, và thắp lên trong chúng ta ước muốn, trong hiệp nhất với Chúa Giêsu, trở thành bánh được bẻ ra và máu đổ ra cho các anh em khác.

Vì vậy lễ Mình Máu Thánh Chúa là một mầu nhiệm lôi cuốn chúng ta tới với Chúa Kitô và được biến đổi trong Ngài.

Đó là trường học của tình yêu thương cụ thể, kiên nhẫn và hiến tế, như Chúa Giêsu trên thập giá, dạy chúng ta biết tiếp đón và sẵn sàng hơn đối với những người đang kiếm tìm cảm thông, trợ giúp, khích lệ, bị gạt bỏ bên lề và cô đơn.

(trích Huấn Từ Kinh Truyền Tin, 3.6.2018)

 

Xin ACE cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện trong tháng 06 trên trang web của PT.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com