Vi ThanhGiuseThánh Giuse, người thợ mộc, người công chính, vị hôn phu của Đức Maria và là người được tuyển chọn làm cha nuôi của Đức Giê-su, là người vâng phục và chuyên chăm cầu nguyện phản ánh Thiên Chúa Cha, là mẫu mực, là người thầy, là đầng bảo hộ, là người lao động, là con người trung thực với mọi yếu tố torng kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã và vẫn con là con người rất được tín hữu sùng kính.


Vi PhaolotrolaiNgay sau biến cố Đức Giê-su bị đóng đinh trên Cây Thập Giá, một thanh niên tên là Saole đã sớm trở thành kẻ thù lớn nhất của Đức Giê-su. Người thanh niên đó sau này được biết đến với tên: Phao-lô Tông đồ dân ngoại.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com