Phong trào chúng ta đã có những Cursillista nhiễm bệnh, qua đời, hoặc điều này đã xảy ra cho người thân của chúng ta. Chính trong những đau thương ấy, chúng ta càng trân quý hơn Tình Bạn Cursillo khi hiệp thông cầu nguyện, an ủi, nâng đỡ, chia sẻ vật chất, ... mà anh chị em chúng ta dành cho nhau.


Hơn lúc nào hết, mỗi Anh Chị Em chúng ta lại càng phải thấy rõ sứ vụ tông đồ Men - Muối của chính mình trong từng môi trường sống: tại gia đình - khu xóm, trong khu phong tỏa – cách ly, hay bất cứ nơi đâu chúng ta hiện diện.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com