Lời Chúa CN

Lectio Divina - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm B - Luca 1, 39-56

"ĐẤNG TOÀN NĂNG ĐÃ LÀM CHO TÔI

BIẾT BAO ĐIỀU CAO CẢ"

Tin Mừng theo thánh Luca 1, 49

 

Hát thánh ca kính Đức Mẹ lên trời.

Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.

 

Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Ðức Trinh Nữ Maria, và ban ân huệ tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của Con Một Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Ðức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời.Chúng con cầu xin…..                             

(Sách lễ Rôma, Thánh lễ chiều 14.8)

 

1 - LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Tin Mừng theo thánh Luca 1, 39-56

 • Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
 • Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.

 

2 - SUY NIỆM

Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay  3 câu hỏi gợi ý sau đây:

 • Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu ?

Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào ?

 • Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?

Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu  hơn ở điểm nào?

 • Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa ?

(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).

 

3 - CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

1. "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa."     (Lc 1,46)

       Hãy tìm hiểu xem tại sao Mẹ Maria ngợi khen Đức Chúa và hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa. Đối với Mẹ, Thiên Chúa là ai.

 • Ngài là " Đức Chúa ", là "Đấng Cứu độ " ( c.47)
 • Ngài là " Đấng Toàn Năng"; là " Đấng Thánh " (c.49)

Thiên Chúa đã làm gì cho Mẹ Ngài

 • "đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn" (c.49)
 • "đã làm cho tôi biết bao điều cao cả" (c.49)

       Trong khi bà Êlisabét khen Mẹ "có phúc vì đã tin", thì Đức Mẹ lại qui về Thiên Chúa là cội nguồn ơn phúc của mình.

Phần tôi, cho tới giờ này, tôi có thường ngợi khen Thiên Chúa không? và hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đã làm cho mình những điều gì?

......................................................................................................

......................................................................................................

2. "Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới" (c. 48).

       Thiên Chúa đã đoái thương chọn Mẹ làm mẹ Đấng Cứu thế, là người thưa với sứ thần Gaprien: 'Này tôi là nữ tỳ của Chúa". Nhưng Đức Mẹ ngợi khen Thiên Chúa vì Đấng Toàn Năng luôn làm những điều cao cả cho những người như Mẹ. Mẹ tung hô Thiên Chúa

 • "hằng thương xót những ai kính sợ Người" (c.50)
 • "nâng cao mọi kẻ khiêm nhường" (c.52)
 • "ban của đầy dư cho kẻ nghèo đói" (c.53)

       Nhưng Chúa gạt bỏ "phường kiêu căng, kẻ quyền thế và người giàu có".

Ngẫm nhìn lại bản thân, tôi nhận ra mình thuộc thành phần nào? Hôm nay, tôi xin Mẹ giúp mình thay đổi tâm hồn và lối sống tôi ở điểm nào?

......................................................................................................

......................................................................................................

3. "Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả" (c. 49).

       Bốn điều cao cả Hội Thánh tôn vinh nơi Mẹ là : Ơn Vô Nhiễm nguyên tội (mừng ngày 8/12), Ơn làm Mẹ Thiên Chúa (mừng ngày 1/1), Ơn hồn xác lên trời (mừng ngày15/8) và Ơn trọn đời đồng trinh. Phần tôi, tuy không được hoàn toàn như Mẹ, song Thiên Chúa Ba Ngôi cũng làm cho tôi bao điều cao cả trong đời tôi, để mai ngày cũng được sống trên trời với Mẹ cả hồn lẫn xác. Thử nhớ lại những hồng ân này và tạ ơn.

......................................................................................................

......................................................................................................

 

4 - CẦU NGUYỆN

Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.

Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.

* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

 

Lời nguyện kết

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng  vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,  đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời." Sáng danh…

 

5 - HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN

 • Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.

........................................................................................................

 • Một nữ tu phục vụ ở một trung tâm cấp cứu hồi sức đã tự hỏi "Đi hết cuộc đời này, ta còn lại gì ?" khi chứng kiến những người phải từ giã cõi đời quanh mình. Mừng lễ Đức Mẹ lên Trời cả hồn lẫn xác, tôi hãy xem xét cuộc sống của tôi hiện nay sẽ đưa mình đi về đâu?

......................................................................................................

......................................................................................................

 

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúng ta thắng tinh thần thế gian bằng tinh thần của đức tin: hãy tin rằng Thiên Chúa ở nơi anh chị em của mình.

Chính đức tin chiến thắng thế gian. Chỉ với thật nhiều đức tin ta mới có thể bước đi trên con đường yêu thương, chứ không phải bằng những suy nghĩ tốt lành mang tính con người. Không thể nào, điều đó không giải quyết được. Chúng chỉ giúp ích nhưng không giải quyết được cuộc chiến.

Chỉ có đức tin mới đem lại cho chúng ta sức mạnh để không nói xấu, để cầu nguyện cho tất cả mọi người. Chính Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta thứ tình yêu cụ thể. Hãy yêu mến Thiên Chúa: nhưng nếu bạn không yêu thương người anh em của mình, bạn không thể nào yêu mến Thiên Chúa. Và nếu bạn nói bạn yêu thương người anh em mình mà trong thực tế bạn không yêu, bạn ghét bỏ, thì bạn là kẻ nói dối.

(trích bài giảng 10.1.2019)

 

website : giadinhctc.com

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com