SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 10/2021

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 10/2021

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt TLĐ:

_ Địa điểm: Nhà thờ Tân Định (Khi mọi sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường)
_ Thời gian: từ 18g30 đến 20g00

(04/10) Sinh hoạt Online qua Zoom: Tín lý _ Giáo lý HTCG (phần tín lý)
            
Thuyết trình:
Cha LH Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến
             
(11/10)
Kỹ thuật PT - CNLĐ:  Hậu Cursillo - Thảo luận
             
Thuyết trình:

(18/10)
Tín lý - Dấn thân xã hội theo giáo huấn Hội Thánh
             
Thuyết trình: Cha LH Phanxico Xavie Bảo Lộc
          
(25/10)
Kỹ thuật PT - CNLĐ:  Cách sống và suy nghĩ tích cực về ACE
             
Thuyết trình: Cha LH Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm

 

2. Sinh hoạt Khối Tiền:

_ Thời gian: Trong tháng 10
_
Hình thức: liên lạc qua điện thoại - mạng xã hội
_
Nội dung: Liên lạc, gặp gỡ và truyền thông tìm ứng viên Khóa Cursillo #25 và #26

 

3. Sinh hoạt Khối K3N:

_ Không có sinh hoạt

 

4. Sinh hoạt Khối Hậu:

Ultreya Tháng 10:

_ Địa điểm: TTMV TGP-SG 6bis Tôn Đức Thắng, Q1 (Nếu sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường)
_
Thời gian: từ 14g30 - 16g30 thứ Bảy 16/10/2021
_
Hình thức: Online trên kênh Youtube của PT Cursillo SG

Sinh hoạt nhóm trẻ

_ Thời gian: Ngày 23/9
_ Hình thức: Online qua zoom

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 01/10: Kính Thánh TÊ-RSA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU.

(Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus)

01/10 1 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Liên
2 #02 Tê-rê-sa Đinh Kim Nguyên
3 #02 Tê-rê-sa Nguyễn  Thị  Phấn
4 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Bích Phượng
5 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Quí
6 #04 Tê-rê-sa Lê Thị Bích  Hiền
7 #04 Tê-rê-sa Vũ Thị  Huệ
8 #04 Tê-rê-sa Tưởng Thị  Lộc
9 #04 Tê-rê-sa Võ Thị Thùy  Nga
10 #04 Tê-rê-sa Phạm Thị Huỳnh  Như
11 #04 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim  Tuyến
12 #06 Tê-rê-sa Lý Phạm Minh Bạch
13 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi
14 #06 Tê-rê-sa Trần Huy Hồng
15 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương
16 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Đặng Phương Khanh
17 #06 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan
18 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Sĩ Mỹ Linh
19 #06 Tê-rê-sa Võ Thị Hằng Nga
20 #06 Tê-rê-sa Phạm Ngọc  Thanh
21 #06 Tê-rê-sa Trần Thị  Thơm
22 #06 Tê-rê-sa Đồng Thị Thu
23 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Trịnh Lệ  An
24 #08 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Cúc
25 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng  Đào
26 #08 Tê-rê-sa Lã Thị Mỹ  Hương
27 #08 Tê-rê-sa Phạm Thị Diễm Hương
28 #08 Tê-rê-sa Lê Thị Thu  Hương
29 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Xuân Hương
30 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Huyền
31 #08 Tê-rê-sa Sú  A Mùi
32 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Ngọc  Nhung
33 #10 Tê-rê-sa Tạ Kim  Hằng
34 #10 Tê-rê-sa Trương thị Thanh  Huyền
35 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Khiết
36 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị  Lan
37 #10 Tê-rê-sa Trần thị  Na
38 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tuyết  Ngân
39 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tú  Oanh
40 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Bích 
41 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Vân
42 #12 Tê-rê-sa Phạm Thị Lan Anh
43 #12 Tê-rê-sa Phan Nguyễn Vân Anh
44 #12 Tê-rê-sa Trần Thị Thu Huyền
45 #12 Tê-rê-sa Đỗ Thị Tuyết Lan
46 #12 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Tuyền
47 #12 Tê-rê-sa Phạm Thị Kim Yến
48 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thúy Hằng
49 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Quỳnh Lan
50 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Nhung
51 #14 Tê-rê-sa Phạm Phương Thùy
52 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Chung Thủy
53 #15 Tê-rê-sa La Thị Ái Hương
54 #15 Tê-rê-sa Đào Thị Phương Liên
55 #15 Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc
56 #15 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Oanh
57 #15 Tê-rê-sa Vũ Thuỵ Hoàng Linh Trang
58 #15 Tê-rê-sa Trần Thị Thanh Xuân
59 #18 Tê-rê-sa Phạm Thị Lan
60 #18 Tê-rê-sa Nguyễn.T.Minh Phượng
61 #18 Tê-rê-sa Đặng Giao Nhã Uyên
62 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Mỹ  Chi
63 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Nhàn
64 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Hồng  Nhung
65 #20 Tê-rê-sa Lù Thị  Thảo
66 #20 Tê-rê-sa Phan Thị Bích Trâm
67 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Lê Phương Trang
68 #22 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng Hạnh
69 #22 Tê-rê-sa La Thị Thiên Hương
70 #22 Tê-rê-sa Mai Thi Hoàng Oanh
71 #24 Tê-rê-sa Nguyên Hoàng P Khanh
72 #24 Tê-rê-sa Mai Kim  Phượng
73 #24 Tê-rê-sa Phạm Ngọc Tú Quyên
74 #24 Tê-rê-sa Tôn Nữ Thùy Trang
75 #24 Tê-rê-sa Dương Thị Nguyệt Hồng
76 #24 Tê-rê-sa Lương Thị  Huệ
77 #24 Tê-rê-sa Bùi Phạm Uyên Phương
78 #4PC Tê-rê-sa Công Tằng Tôn Nữ Lữ Đan Thanh

 

Ngày 04/10: Kính Thánh PHAN-XI-CÔ ÁT-SI-DI.

(Saint Francesco d'Assisi)

04/10 1 #07 Phan-xi-cô.As  Nguyễn Hữu Phúc

 

Ngày 15/10: Kính Thánh TÊ-RÊ-SA A-VI-LA.

(Saint Teresa Ávila)

15/10 1 #04 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Bạch Vân
2 #12 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Ngày 18/10: Kính Thánh LU-CA.

(Saints Luke the Evangelist)

18/10 1 #07 Lu-ca Nguyễn Văn Hậu
2 #13 Lu-ca Trần Văn Ngờ

 

Ngày 23/10: Kính Thánh PHAO-LÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG.

(Saint Paul Tong Viet Buong)

23/10 1 #11 Phao-lô Bường Trịnh Xuân Phong

 

Ngày 28/10: Kính Thánh SI-MON VÀ TA-ĐÊ-Ô TÔNG ĐỒ.

(Saint Simon & Judas Thaddaeus)

28/10 1 #07 Si-mon Nguyễn Vĩnh Phát
2 #21 Si-mon Nguyễn Phùng Phong
3 #11BT Si-mon Trần Văn Hoàng
1 #01 Ta-đê-ô Lê Ngọc Loan 

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 •  31/10: 16 năm linh mục Cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm (#13)

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 • 04/10: 41 năm thành hôn của anh chị Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Hùng #01 - Tê-rê-sa Tưởng Thị Lộc #04
 • 10/10: 32 năm thành hôn của anh chị Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Trung #03 - An-na Hoàng Thị Minh Thanh
 • 14/10: 35 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Võ Minh Quang #11 - Ca-ta-ri-na Phạm Thị Phương Ngọc #12
 • 14/10: 42 năm thành hôn của anh chị Đa-minh Vũ Đức Thịnh #01 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng Mỹ
 • 15/10: 36 năm thành hôn của anh chị Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 - Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #12
 • 17/10: 01 năm thành hôn của anh chị Phê-rô Hoàng Công Minh #23 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Phương Thanh #12
 • 24/10: 19 năm thành hôn của anh chị Ni-cô-la Phạm Đức Thu #21 - An-na Bùi Thị Thanh Xuân #18
 • 26/10: 37 năm thành hôn của anh chị Phan-xi-cô xa-vi-e Nguyễn Thái #01 - M.Gô-rét-ti Nguyễn Lan Anh #02
 • 27/10: 30 năm thành hôn của anh chị Đa-minh Trương Đức Nhượng #03 - An-na Sử Khắc Hồng Hoa #24

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 02/10/2017 MA-RI-A BÙI THỊ XA   Mẹ Phê-rô Lê Danh Ích #01 Phan-xi-cô
2 03/10/1995 Ông GIUSE LÊ HỮU VY   Bố Giu-se Lê Hữu Kính #19  
Bố chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy #14 A-nê Đê
3 03/10/2016 Chị MARIA PHẠM THỊ THỦY   Vợ Phê-rô Nguyễn Viết Nhật #19 Hạt Cải
4 07/10/2017 Ông Cố LU-CA ĐỖ HỮU HẠNH   Chồng Tê-rê-sa Nguyễn Thị Phấn #02 Vinh Sơn
5 10/10/2014 Bà cố ANNA   Mẹ Lm Giu-se M Đỗ Đình Ánh #11  
6 11/10/1994 Ông GIUSE LÊ LIÊM   Bố An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác
Bố chồng An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
7 14/10/2016 Bà Cố MA-RI-A ĐINH THỊ LUYẾN TUYẾT   Mẹ Lm Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng #435Or  
8 15/10/2011 Ông VINH-SƠN NGUYỄN TRÍ THỨC   Bố Vinh-sơn Nguyễn Tuấn Anh #07 Thánh Gia
9 16/10/2011 Anh PHÊ-RÔ NGUYỄN BÁ CHUNG   Chồng Ca-ta-ri-na Đào Thị Chiến #02  
10 18/10/1977 Ông GIUSE TRẦN QUANG THU   Bố Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan #06  
11 19/10/2003 ANNA HUỲNH THỊ KIM KIỀU   Mẹ An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
12 20/10/2005 Ông VINHSƠN LƯƠNG VĂN RƯƠNG   Bố Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh #06 Phanxicô Assisi
13 22/10/2014 MARIA VŨ THỊ CÚC   Mẹ An-na Đỗ Thị Diệu Hàn #02 Teresa Hài Đồng
14 22/10/2019 ISAVE NGUYỄN THỊ THÀNH   Mẹ Phê-rô Vĩnh Phúc #03 LN Mỹ Phước
15 23/10/2019 MÁT-TA LÊ THỊ NGUYỆT   Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Kim Yến  #10  
Mẹ vợ Giu-se Huỳnh Công Khanh #09  
Mẹ vợ Giu-se Ngô Hoàng Tuân #07 Đức Mẹ La Vang
16 24/10/2020 Ông VINH-SƠN ĐỖ THĂNG LONG     Cla-ra Bùi Thị Lệ Trinh #20  
17 29/10/1996 Ông PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN ĐÀO   Bố An-na Nguyễn Thị Xuân #12  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng tháng 10/2021

  Cầu nguyện cho Các Môn Đồ Truyền Giáo.
  Chúng ta cầu nguyện rằng mọi người đã được rửa tội có thể tham gia vào việc truyền giáo, sẵn sàng cho việc truyền giáo, bằng cách trở thành chứng nhân của một cuộc sống mang hương vị của Tin Mừng..

  Intention for evangelization - Missionary disciples .
  We pray that every baptized person may be engaged in evangelization, available to the mission, by being witnesses of a life that has the flavour of the Gospel.

- Xin Chúa cho đại dịch chóng qua. Xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại, thương xót VN, cách riêng đến TP.HCM

 • Cầu cho các linh hồn đã qua đời trong mùa dịch này;
 • Cầu cho giới lãnh đạo, các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên;
 • Cầu cho các bệnh nhân covid sớm được chữa lành;
 • Cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện của ACE trong PT Cursillo Sài Gòn.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com