MỘT TAY NẮM CHÚA, MỘT TAY NẮM ANH EM

Nếu tất cả chúng ta muốn, chúng ta sẽ có được đội trợ tá và phương tiện để thực hiện nhiều Khóa Cursillos hơn tại Châu Phi cũng như những nơi khác trên thế giới, những nơi PT Cursillo chưa hiện diện.


Vào ngày 08 Tháng 12, tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Latêranô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ mở cửa Năm Thánh của Lòng Thương Xót 


Thật cần thiết để chúng ta biết về lịch sử Phong Trào của mình hầu có thể nhận ra, duy trì và cập nhật đặc tính của mình, "nhớ về quá khứ với lòng biết ơn, để sống nhiệt tình với hiện tại và hướng đến tương lai với sự tin tưởng".  


Để giúp cho quý Anh Chị có thể nói Rollo được trôi chảy, tích cực, giúp Tham dự viên đạt kết quả tốt.  K3N xin chia sẻ với Anh Chị một số kỹ năng như sau:


Cursillo12Tiền Cursillo được thực hiện như công tác khởi đầu cho mục tiêu của Phong trào, và nếu thiếu nghiên cứu cặn kẽ một môi trường sẽ gây nên những sai lầm trong việc tuyển chọn ứng viên, do đó sẽ giảm thiểu tính cách hữu hiệu của Phong trào.


Ban Điều Hành Cursillo là một cơ cấu phục vụ cho phong trào. Trong tư thế thẩm quyền được ủy thác, Ban Điều Hành là đầu não của phong trào, nhưng với tư cách một tổ chức phục vụ, Ban Điều Hành là chân tay của phong trào.


Cursillo02bPhong Trào ra đời trong bối cảnh lìa xa Chúa, chạy theo vật chất, ích kỷ, tất nhiên nó phải có một mục đích trái ngược lại với trào lưu ấy. Nói rõ hơn, Phong Trào ra đời với mục đích ‘Phúc Âm Hóa’ Thế Giới,


Ultreya05bChúng ta sẽ không thể thấu hiểu và nhận ra yếu tính và phương pháp của PT Cursillo nếu chúng ta không biết và không chấp nhận một cách đầy đủ, cũng như không hướng thẳng mọi thứ tới mục đích của nó.


Cursillo04bTiền Cursillo là nghiên cứu về môi trường và tìm kiếm những người có ảnh hưởng trong những môi trường đó. Tiền Cursillo cũng chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị cho những người sẽ tham dự Khóa Cursillo 3 - Ngày ®, với một cái nhìn hướng tới một cuộc sống lâu dài tinh thần Cursillo ® trong giai đoạn Hậu Cursillo.


Cursillo05b"Khóa Cursillo ® không phải là công việc trong phòng thí nghiệm; nó là hoa quả của cuộc sống, và đã được kiểm chứng và xác minh một cách rộng rãi". Qua nhiều năm, nhóm thanh niên ở Majorca đã khai triển nó bằng chính cảm nghiệm bản thân về Thiên Chúa cũng như về đời sống của họ. Và, đó là những gì chúng ta biết ngày nay như là Khóa Cursillo trong Kitô giáo....


ultreya04
Như đã đề cập trước đây, tất cả mọi thứ được hoàn thành đều dựa theo mục đích và phương pháp học của Cursillo, Hậu-Cursillo là mục tiêu cuối cùng. Tiền-Cursillo và Khoá Cursillo® Cuối Tuần chỉ là những bước khởi sự để hướng tới Hậu-Cursillo.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com