Chia sẻ hành đạo

Cuộc đời của tôi như một dòng sông. Vào thời niên thiếu cuộc đời như dòng suối nhỏ: rí rách rì rào ở miền quê đồng vắng. Khi vào tuổi thanh niên cuộc đời như thác đổ: leo cheo chồng chềnh ở chốn phố xá phồn hoa, đến thời trung niên thì cuộc đời như dòng biển rộng: mênh mông bát ngát chảy ra biển cả đô thị.


Tôi là một tân tòng được rửa tội năm 10 tuổi cùng với bố mẹ và các em. Thời gian sau đó nhờ đức tin Chúa ban trong ngày chịu phép rửa và nhờ sự dẫn dắt kiên trì hàng ngày của bố mẹ, nên cả gia đình tôi vẫn giữ được đạo như bao người công giáo khác


Được tham dự khóa Cursillo là một hồng ân Chúa dành cho tôi. Khóa 1 Cursillo được tổ chức trùng vào lúc tôi nhận công tác đến với 9 giáo phận miền Bắc suốt hơn 40 đêm ngày. Công việc của hội đoàn tôi đang đảm trách thật dày đặc, ...


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com