Chia sẻ hành đạo

Cuộc đời của tôi như một dòng sông. Vào thời niên thiếu cuộc đời như dòng suối nhỏ: rí rách rì rào ở miền quê đồng vắng. Khi vào tuổi thanh niên cuộc đời như thác đổ: leo cheo chồng chềnh ở chốn phố xá phồn hoa, đến thời trung niên thì cuộc đời như dòng biển rộng: mênh mông bát ngát chảy ra biển cả đô thị.


Tôi là một tân tòng được rửa tội năm 10 tuổi cùng với bố mẹ và các em. Thời gian sau đó nhờ đức tin Chúa ban trong ngày chịu phép rửa và nhờ sự dẫn dắt kiên trì hàng ngày của bố mẹ, nên cả gia đình tôi vẫn giữ được đạo như bao người công giáo khác


Được tham dự khóa Cursillo là một hồng ân Chúa dành cho tôi. Khóa 1 Cursillo được tổ chức trùng vào lúc tôi nhận công tác đến với 9 giáo phận miền Bắc suốt hơn 40 đêm ngày. Công việc của hội đoàn tôi đang đảm trách thật dày đặc, ...


Nhận được lời mời gọi chia sẻ trong Ultreya với chủ đề “ Thưa Vâng trong niềm tin là phó thác tương lai đời mình trong tay Chúa “, tôi bối rối, lo lắng và hồi hộp lạ lùng, một thứ cảm giác rất mới trong tôi, không giống như cảm giác đi thi trường học, càng không  phải như đi thi trường đời ...


Năm mươi lăm năm tuổi đời, tôi được làm con của Chúa tròn 31 năm và hơn 18 năm làm tông đồ phục vụ. Nhìn lại con đường mình đã đi qua, mọi việc như có sự can thiệp của Chúa, như có bàn tay Chúa dẫn dắt tôi đi và Chúa đã ban cho tôi quá nhiều hồng ân ngoài mức mong đợi của tôi.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com