Chia sẻ hành đạo

Tháng 10 quen được gọi là tháng Mân Côi. Chuỗi kinh Mân Côi bao giờ cũng là một luồng gió mát thổi sức sống thiêng vào từng gia đình, từng tâm hồn lớn nhỏ. Riêng đối với tôi, người Cursillista khi lần chuỗi mân côi, tôi luôn cảm nhận có Mẹ Maria đồng hành với mình trong cuộc sống.


Nói đến Mẹ Maria, mọi người đều ngưỡng mộ vì Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn và có tấm lòng nhân ái sâu thẳm đối với tha nhân. Tin mừng theo thánh Luca đoạn (1,39-41) thuật lại câu chuyện diễn ra giữa Mẹ với sứ thần Gabriel. Mẹ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và khi nghe tin người chị họ Elizabeth sắp sinh con Mẹ đã vội vã lên đường để thăm viếng và giúp đỡ.


Tạ ơn Chúa, tôi đã được sống sót trở về sau gần 2 tháng nằm viện vì cơn bệnh Viêm màng não và Viêm tủy mủ rất hiểm nghèo. Khi nhập viện, các bác sĩ tuyên bố tôi phải mất từ 5 tháng tới 1 năm hoặc hơn nữa mới có thể đi lại được, nhưng tôi đã phục hồi sau chỉ gần 2 tháng chữa trị. Tạ ơn Chúa đã cứu tôi….


Chungnhan01bHôm nay tôi rất vui được chỉ định triển khai đề tài “ Chia sẻ chứng nhân trong Ultreya “,  xin giới hạn tới những gì liên quan đặc biệt với các anh chị ở đây là các Trưởng Nhóm Thân Hữu.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com