Chia sẻ hành đạo

Tạ ơn Chúa, tôi đã được sống sót trở về sau gần 2 tháng nằm viện vì cơn bệnh Viêm màng não và Viêm tủy mủ rất hiểm nghèo. Khi nhập viện, các bác sĩ tuyên bố tôi phải mất từ 5 tháng tới 1 năm hoặc hơn nữa mới có thể đi lại được, nhưng tôi đã phục hồi sau chỉ gần 2 tháng chữa trị. Tạ ơn Chúa đã cứu tôi….


Chungnhan01bHôm nay tôi rất vui được chỉ định triển khai đề tài “ Chia sẻ chứng nhân trong Ultreya “,  xin giới hạn tới những gì liên quan đặc biệt với các anh chị ở đây là các Trưởng Nhóm Thân Hữu.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com